knižní novinky detailpraha: vyjde kolektivní monografie moskva – třetí řím (nln)

Praha: Vyjde kolektivní monografie Moskva – Třetí Řím (NLN)

Anotace:

V Nakladatelství Lidové noviny vyjde kolektivní monografie „Moskva – Třetí Řím. Od ideje k symbolu“, která se věnuje jednomu z nejdiskutovanějších fenoménů ruských dějin, ideji Moskvy coby Třetího Říma, kterou formuloval mnich Filofej ve 20. letech 16. století a která dodnes neztratila na své přitažlivosti.

Od svého vzniku se tato idea projevovala s rozdílnou intenzitou v různých obdobích a velice výrazně se odrážela i v umělecké tvorbě. Právě proto kniha sleduje dvě základní linie – historickou a uměleckohistorickou. Přibližuje dobu a okolnosti vzniku Filofejovy představy, která byla provázána s otázkou charakteru vlády ruského pravoslavného cara, jenž se dle této ideje stal ochráncem věčné římské říše a pravé křesťanské víry. Vedle Filofeje se kapitoly s historickou tematikou soustřeďují na další myslitele z řad duchovních, kteří se po pádu byzantské říše a osamostatnění ruské církve zabývali vnitřními problémy Moskovie.

Uměleckohistorické kapitoly se zaměřují na reflexi myšlenky byzantského následnictví a Moskvy jako nového sakrálního centra v ruském umění a architektuře a věnují se také vzájemným kontaktům mezi východokřesťanským a západokřesťanským světem, při jejichž navazování náležela důležitá zprostředkovatelská úloha řeckým emigrantům, usazeným po dobytí Konstantinopole v Itálii.

Intenzivněji byla myšlenka Moskvy jako Třetího Říma znovu oživena v 19. století, kdy s ní byly spojovány imperiální ambice ruské monarchie, ale pozornosti se jí dostávalo rovněž v souvislosti se snahou carského dvora orientovat ruskou společnost k byzantské tradici. (SK)

 

Pavel Boček a kol., Moskva – Třetí Řím. Od ideje k symbolu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, 352 stran, doporučená cena 386 Kč

 

Obsah:

Pavel Boček, Dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého nebude

14. A 15. STOLETÍ

Andrej V. Koreněvskij, Klíčová mytologémata ruského středověkého nábožensko-politického myšlení. Od Nového Jeruzaléma k Novému Konstantinovu hradu a Třetímu Římu

Galina Nazarova, Vliv osobnosti metropolity Alexeje na politicko-náboženský vývoj středověké Rusi

Pavel Boček, Josif Volockij – ideolog pravoslavné Rusi

Dmitrij O. Švidkovskij, Třetí Řím a proměna ruské architektury v období renesance

Gennadij V. Popov, Buslajevský žaltář – památka „dvorské renesance“ doby Ivana III.

16. STOLETÍ

Archimandrita Makaru, Moskevský metropolita Makarij – otec Svaté Rusi

Andrej L. Batalov, Vzhled carských rezidencí v 16. století

Nina V. Kvilidze, Reflexe koncepce Moskva – Třetí Řím a bohosloví Josifa Volockého v monumentálních výzdobných programech doby metropolity Makarije

17. STOLETÍ

Boris L. Fonkič – Zinajda J. Oborněva, Finanční pomoc křesťanského východu jako součást zahraniční politiky Ruska ve dvacátých letech 17. století

Xenie A. Ščedrina, Moskva – Třetí Řím v epoše patriarchy Nikona. Moldavsko-valašské vazby v ruském umění poloviny 17. století

Leonid A. Beljajev, Nový Jeruzalém v kontextu „mezinárodních projektů“ střední Evropy v 15.-17. století

Svetlana L. Javorskaja, Šumajevský kříž. Svatá země cara Alexeje Michajloviče – od ideje k obrazu

Tamara A. Ostrovskaja, Sakrální a státoprávní význam carské koruny v romanovské epoše a baldachýn z chrámu Proměnění Ježíše Krista Soloveckého kláštera

Kirill V. Posternak, Řecko-ruské hudební styky v 15.-16. století a otázka vzniku staroruského vícehlasí

18. A 19. STOLETÍ

Ivan Foletti – Karolina Foletti, Moskva nebo Řím? Rusko-byzantská architektura a translatio imperii?

Jevgenija I. Kiričenko, Nový Řím na ruském Dálném východě

Iněssa N. Sljuňkova, Aluze průvodu byzantského císaře v korunovačním ceremoniálu ruských monarchů v druhé polovině 19. století

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/moskva-treti-rim-od-ideje-k-symbolu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru