knižní novinky detailpraha: vyjde monografie krásný sloh a jižní tyroly představující mj. tvorbu pražského gotického malíře mistra václava (nln)

Praha: Vyjde monografie Krásný sloh a Jižní Tyroly představující mj. tvorbu pražského gotického malíře mistra Václava (NLN)

Anotace:

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny jako dvacátý sedmý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium práci Romany Meluzínové nazvanou „Krásný sloh a Jižní Tyroly“.

Jedná se o první pečlivou analýzu vztahu nástěnné a deskové malby Jižních Tyrol k malbě krásného slohu. Autorka se věnuje i zatím nevyjasněnému původu krásnoslohových motivů ve sledované oblasti. Iniciační úlohu zde pravděpodobně vedle Prahy mohla sehrát i další významná středoevropská centra, kupř. Salcburk, Vídeň nebo jižní Německo.

Kniha je rozdělena do celkem šesti kapitol. Nejprve je nastíněno hlavní téma, po němž je čtenář obeznámen s politickými dějinami Jižních Tyrol a jejich vztahem k zemím Koruny české. Tři kapitoly jsou zasvěceny nástěnné malbě podle místních škol a dílen. Hned první z nich představuje dílo mistra Václava, který bezesporu prošel školením v Praze. Jeho nejznámějším dílem je jedinečná výzdoba ve věži Torre Aquila na hradě Buonconsiglio v severoitalském Tridentu. Následující kapitoly jsou pak věnovány takzvané bolzanské a brixenské škole. Závěrečná kapitola knihy přibližuje dochované deskové obrazy.

 

Marek Zágora

 

Romana Meluzínová, Krásný sloh a Jižní Tyroly, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXVII, Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 240 stran, doporučená cena 269 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/krasny-sloh-jizni-tyroly/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru