časopisy detailpraha: vyšel další svazek časopisu mediaevalia historica bohemica 17/2

Praha: Vyšel další svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica 17/2

Anotace:

Historický ústav Akademie věd ČR vydal další svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Časopis, který byl založen v roce 1990, je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází dvakrát ročně.

Časopis je rozdělen do dvou tematických částí: STUDIE, tato část přináší původní recenzované vědecké statě, a LITERATURA s anotacemi a recenzemi. Příležitostně jsou hlavní části doplňovány sekcemi „Diskuse, názory a inspirace“ a „Kronika“.

Nejnovější číslo časopisu přináší celkem pět nových studií věnovaných především dvoru českého krále Jiřího z Poděbrad.

 

Marek Zágora

 

Mediaevalia Historica Bohemica 17/2, Historický ústav AV ČR, Praha 2014 (2015), 180 stran, doporučená cena 264 Kč, na stránkách Historického ústavu 145 Kč

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/mediaevalia/cislo-17-2.ep/

 

Obsah:

I. Studie

Dana Dvořáčková-Malá, K možnostem výzkumu panovnického dvora v pozdním středověku v českých zemích

Blanka Zilynská, Dvůr krále Jiřího ve světle současného poznání

Zdeněk Beran, Katolické panstvo na dvoře Jiřího z Poděbrad. Procesy vzájemné konvergence a divergence

Martin Šandera, Dvůr Poděbradova syna Jindřicha Minsterberského. Stav výzkumu a úkoly bádání

František Musil, Venkovská sídla Poděbradů

II. Diskuse, názory a inspirace

Jaroslav Boubín, Několik poznámek ke kartotéce Augusta Sedláčka

Josef Žemlička, K využitelnosti Sedláčkových Hradů a zámků po 100 letech. Ohlédnutí za velkým historickým projektem

III. Literatura


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru