časopisy detailpraha: vyšel nejnovější svazek časopisu mediaevalia historica bohemica (historický ústav av čr)

Praha: Vyšel nejnovější svazek časopisu Mediaevalia Historica Bohemica (Historický ústav AV ČR)

Anotace:

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal nejnovější svazek 22/1 časopisu Mediaevalia Historica Bohemica. Odborný časopis vychází již od roku 1990 a je věnován dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje. Vychází celkem dvakrát ročně.

První číslo dvaadvacátého ročníku časopisu je koncipováno tradičním způsobem. První oddíl nazvaný STUDIE přináší původní recenzované vědecké statě. Druhý oddíl LITERATURA nabízí nejnovější recenze a anotace. (SK)

 

Mediaevalia Historica Bohemica, roč. 22, č. 1, Historický ústav, Praha 2019, 148 stran, cena v e-shopu Historického ústavu 130 Kč

 

Obsah:

I. Studie

Kristýna Solomon, Ottokar als Alexander redivivus?

Jakub Razim, Panovnická rada Jindřicha Korutanského

Vojtěch Večeře, Oslava Karla IV. v pohřebních kázáních Jindřicha z Vildštejna jako příklad

morálně exhortativního dosahu funerální homiletiky

Jindřich Marek, Václav z Dráchova jako oficiál pražského arcibiskupství

II. Literatura

Dalibor Havel, Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě, Brno 2018 (Dana Dvořáčková-Malá)

Martina MAŘÍKOVÁ, Finance v životě pražské metropolitní kapituly. Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358–1418, Praha 2018 (Vojtěch Večeře)

Vladislav Razím, Řeč středověké fortifikační architektury. Terminologie a její souvislosti, Praha 2018 (Lukáš M. Vytlačil)

Jaroslav Čechura – Veronika Stachurová Kucrová – Zuzana Vlasáková, Smiřičtí. Krátké dějiny úspěšného rodu. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, Praha 2018 (Lukáš M. Vytlačil)

 

Internet:

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/mediaevalia-historica-bohemica/337-mediaevalia-historica-bohemica-221.html


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru