knižní novinky detailpraha: vyšla kolektivní monografie dvůr a církev v českých zemích středověku (historický ústav)

Praha: Vyšla kolektivní monografie Dvůr a církev v českých zemích středověku (Historický ústav)

Anotace:

Historický ústav AV ČR vydal další kolektivní monografii, která je výsledkem dvorského výzkumu, v jehož rámci vyšlo již několik velice podnětných svazků. Ten nejnovější je nazván „Dvůr a církev v českých zemích středověku“.

I když může název monografie vyvolávat rozporuplné reakce, byl to právě panovnický dvůr, kde docházelo k pravidelnému propojování světského a duchovního světa (křty, biřmování, svatby, pomazání, korunovace, úmrtí).

Panovnický dvůr udržoval úzké vztahy s církví již od raného středověku. Světský život elity plynul vedle života duchovních, jejichž počet na dvorech vládců byl podobně vysoký jako počet služebníků a služebnic. Duchovní patřili k nejvzdělanějším osobnostem středověké společnosti, proto je často najdeme v panovnických službách jako diplomaty, kteří působili nejen doma, ale i v zahraničí. Duchovenstvo zprostředkovávalo mimo jiného též zpovědní služby, rady, křty, manželství, poslední pomazání, vykonávání poselstev a dokonce kmotrovství královských dětí.

Kapitoly knihy „Dvůr a církev v českých zemích středověku“ se záměrně vyhýbají dvorským slavnostem (ceremoniím, křtům, sňatkům apod.), protože tato témata byla představena již v předchozích svazcích, které vzešly z dvorského výzkumu Historického ústavu. Proto se jednotlivé kapitoly věnují situacím všedního, každodenního života nebo projevům architektury a literatury. (SK)

 

Dana Dvořáčková-Malá a kolektiv, Dvůr a církev v českých zemích středověku, Historický ústav, Praha 2017, 249 stran, cena na stránkách Historického ústavu 325 Kč

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/

 

K monografii „Ženy a děti ve dvorské společnosti“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-podnetna-kolektivni-monografie-zeny-a-deti-ve-dvorske-spolecnosti/

K publikaci „Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-panovnicky-dvur-za-vlady-premyslovcu-komplexni-pohled-na-zivot-dvora-za-vlady-premyslovskych-knizat-a-kralu-758/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru