archiv detailpraha: výstava ferdinand ii. tyrolský a pražský letohrádek hvězda

Praha: Výstava Ferdinand II. Tyrolský a pražský letohrádek Hvězda

Anotace pořadatelů:

Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si nechal podle svého návrhu postavit arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský, místodržící v Českých zemích (1547–1563). Námětem výstavy je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. Výstavou si připomínáme dvě kulatá výročí, která v souvislosti s osobností habsburského arcivévody připadají na letošní rok. Je tomu 470 let, kdy syn českého krále Ferdinanda I. přijel do Čech, aby se zde ujal povinností za nepřítomného panovníka, a zároveň 450 let od jeho odchodu do Tyrolska, jehož vládcem se stal.

Během dvaceti let strávených v Českém království si arcivévoda Ferdinand II. vytvořil pevné vazby na řadu představitelů české šlechty, které nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení do Innsbrucku, z něhož na dlouhou dobu vytvořil jedno z mocenských a kulturních center habsburského soustátí.

Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II., ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji, letohrádek Hvězdu. Zvláštní pozornost kurátorů a autorů je věnována štukové výzdobě letohrádku – součástí výstavy bude dotyková obrazovka s fotografiemi celků i detailů štukové výzdoby, doplněnými komentářem a interpretací zobrazených mytologických výjevů.

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, 8/9/2017 – 29/10/2017, Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6, otevřeno denně kromě pondělí  10.00–18.00 hod., autorka a hlavní kurátorka: Sylva Dobalová (ÚDU AV ČR), autor a spolukurátor: Ivan P. Muchka (ÚDU AV ČR), kurátor: Jan Bouček (PNP)

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru