archiv detailpraha: výstava imago / imagines. společnost za václava iv.: výpověď umění (údu av čr)

Praha: Výstava Imago / Imagines. Společnost za Václava IV.: výpověď umění (ÚDU AV ČR)

Anotace:

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky připravil u příležitosti 600. výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV. výstavu „Imago/Imagines. Společnost za Václava IV.: výpověď umění“, která je k vidění v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

Výstava přináší prostřednictvím uměleckých děl odlišný pohled na dobu Václava IV., jenž je většinou považován za neschopného panovníka, který přivedl své království do hluboké krize a způsobil i krizi vztahů k Říši a k papežství. Na druhé straně ale zaznamenalo umění jeho doby vrchol a to, jak po stránce kvality, tak i námětů a nových, často netradičních přístupů. Zejména pak díla přímo spjatá s králem přibližují i jeho komplikovanou osobnost.

Jedním z témat výstavy je architektura Václavových rezidencí, jejichž výjimečnost spočívala v rafinované jednoduchosti, zakódované v konfliktu nepravidelného půdorysu s ideálně pravidelnou klenbou. Tento okruh je doplněn např. rekonstrukcemi původního vzhledu kaplí Vlašského dvora v Kutné Hoře a hradu Krakovce.

Kamenosochařské práce pozdní fáze svatovítské huti jsou představeny vybranými figurálními a listovými konzolami z opěrného systému katedrály. Výjimečnou osobnost tzv. Mistra Krumlovské madony připomíná socha sv. Kateřiny z farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Deskovou malbu reprezentuje Březnická madona, která byla zhotovena na přímou objednávku Václava IV., zlatnictví pak úchvatná monstrance ze Sedlce. Velice zajímavým exponátem je tzv. Ambraský vzorník, který přináší vedle vzorů typů zobrazování Krista, Panny Marie a světců i velké množství zvířecích motivů.

Veliká pozornost je věnována iluminovaným rukopisům a jejich stále záhadné výzdobě. Návštěvník se tak může seznámit s Biblí Václava IV., Mandevillovými divy světa nebo Martyrologiem z Gerony. Většina uměleckých děl je prezentována pouze v podobě kopií a faksimilií.

Pro výstavu byl natočen též dokument o kostele sv. Jakuba Většího v Libiši s dochovanými nástěnnými malbami z doby Václavovy vlády.

Výstava „Imago / Imagines. Společnost za Václava IV.: výpověď umění“ potrvá až do 26. října 2019. Nevýhodou je, že je otevřena pouze v pracovních dnech.

(SK)

 

Internet:

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/aktuality/Vystava-IMAGO-IMAGINES-ukazuje-jiny-pohled-na-dobu-Vaclava-IV./


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru