archiv detailpraha: výstava obnova pražského hradu 1918-1929 – první výstavní projekt k stému výročí vzniku československé republiky

Praha: Výstava Obnova Pražského hradu 1918-1929 – první výstavní projekt k stému výročí vzniku Československé republiky

Anotace:

Kancelář prezidenta republiky připravila společně se Správou Pražského hradu a ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praha výstavu nazvanou „Obnova Pražského hradu 1918-1929“, která je k vidění v Tereziánském křídle Starého královského paláce. Jedná se o výstavní prolog k oslavám stého výročí vzniku ČSR.

Cílem výstavy je přiblížit proměnu centra české státnosti v prvních deseti letech nové Československé republiky. V expozici je tak k vidění, jak se Hrad změnil ze zchátralého znaku habsburské moci v symbol nové demokratické republiky.

Vedle změny stavební podoby jsou prezentovány též výsledky rozsáhlého archeologického a stavebně-historického průzkumu, který během obnovy Hradu probíhal. Velký důraz je pak kladen na práci stavitelů Kamila Hilberta a Karla Fialy, archeologa Ivana Borkovského nebo architekta Josipa Plečnika.

Těžiště celé výstavy je především ve velmi obsáhlém výběru archiválií, historické dokumentace a historických fotografií. Z ostatních exponátů jistě zaujmou nikdy nevystavené archeologické nálezy, jako jsou např. románské architektonické články z baziliky sv. Víta, ve 20. letech vyjmuté a dnes nově zrestaurované vitráže z kaple sv. Víta, odlitky významných architektonických prvků osazovaných ve 20. letech či modely Plečnikových projektů. Zajímavý je i model Jižních zahrad před rokem 1918 nebo 3D model vykopávek pod III. nádvořím.

Výstava je rozdělena do celkem sedmi oddílů. V prvním se návštěvník seznámí s obdobním před rokem 1918, tedy s podobou Hradu těsně před zahájením velkých stavebních prací. Druhý přiblíží koncepci využití Pražského hradu pro potřeby nové republiky vypracovanou Kamilem Hilbertem krátce po vzniku republiky. Třetí část představuje vztah odborné i laické veřejnosti k Hradu a hlavní témata diskusí o jeho obnově. Čtvrtý oddíl přibližuje projekt bytu prezidenta Masaryka. Následující dva rozsáhlé oddíly jsou pak zasvěceny archeologickému výzkumu a stavebně historickému průzkumu a představují hlavní stavební projekty. Samostatná část je věnována problematice dokončení katedrály.

Výstava „Obnova Pražského hradu 1918-1929“ potrvá až do 6. května 2018. Se zakoupenou vstupenkou si návštěvníci mohou volně prohlédnout i stálou expozici Příběh Pražského hradu.

 

Marek Zágora

 

Internet:

https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/obnova-prazskeho-hradu-1918-1929-10938


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru