archiv detailpraha: výstava z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké arménie (strahovský klášter)

Praha: Výstava Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké Arménie (Strahovský klášter)

Anotace:

Velvyslanectví Arménské republiky a Královská kanonie premonstrátů na Strahově v Praze převzaly záštitu nad unikátní výstavou k 100. výročí založení první Arménské republiky a Československa. Výstava nazvaná „Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké Arménie“ představuje bohatě iluminované manuskripty z největšího světového archivu arménských rukopisů, z kláštera Mechitaristů ve Vídni a ze soukromých sbírek ve Francii, na Kypru a v České republice. Jedná se o rukopisy, které jedinečným způsobem kombinují duchovní texty, iluminace a hudbu. Mnohé z nich jsou veřejně vystaveny zcela poprvé.

Kurátorem výstavy je dirigent, muzikolog a arcijáhen Dr. Haig Utidjian, jenž 29. října 2018 promluví v rámci výstavy o exponátech a přednese zpívané ukázky arménské církevní hudby. Další doprovodnou akcí výstavy je přednáška předního armenologa profesora Thea van Linta z Oxfordské univerzity, která se uskuteční již 12. října 2018.

Výstava, k níž byl vydán i stejnojmenný katalog, bude v Teologickém sále knihovny Strahovského kláštera k vidění do 6. listopadu 2018 (denně od 9 - 12 a od 13 do 17 hodin). (SK)

Internet:

https://www.strahovskyklaster.cz/vystava

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru