knižní novinky detailpraha: zajímavá a užitečná kniha o ostii, nejslavnějším antickém přístavu (historie +průvodce)

Praha: Zajímavá a užitečná kniha o Ostii, nejslavnějším antickém přístavu (historie +průvodce)

Kniha Pavla Hlinovského Ostia je v české literatuře věnované starověkém Římu výjimečnou publikací. Čtenáři podrobně představuje jeden z nejvýznamnějších starořímských přístavů, který v době antiky ležel u břehu moře zhruba třicet kilometrů od Říma. Zboží, potraviny i stavební materiál z celého Středomoří se sem dopravovaly na lodích z celého Středomoří a pak dále po řece Tibeře až do srdce římské veleříše.

Unikátní je promyšlená a inspirativní koncepce dvoudílné publikace: spojení kulturně historické publikace (1. díl) a podrobného průvodce archeologickou lokalitou (2. díl).

První díl se týká historie přístavu, jeho vybavení a architektury, náboženským kultům, lázním, nalezeným freskám, mozaikám a sochařským dílům. Samostatná kapitola je věnována archeologickému výzkumu a také českým badatelům, kteří se o přístav kdysi zajímali.

Text je psán čtivě a zajímavě. Dozvídáme si i co Římané jedli, čím se bavili, jak uctívali bohy, jak v domech bydleli i jak obchodovali. Jedna kapitola pojednává třeba o hasičích, kteří v přístavu měli stálou posádku.

Druhý díl je obsáhlým průvodem po archeologických památkách starověké Ostie. Krok za krokem navštívíme jednotlivé stavby a památkové objekty. Je to kniha pro každého, kdo se do těchto míst vydá jako zvídavý turista.

Dva autorem navržené okruhy – celodenní a na 4 až 6 hodin – usnadňují pohyb po celém archeologickém areálu. Zájemce si může vytyčit vlastní trasu a vybrat si, kterou ze 152 staveb popsaných v průvodci navštíví. Užitečné jsou četné praktické informace, popis hlavního obchodního náměstí v Ostii, připomenutí římských stavebních technik nebo průvodce po expozici ostijského muzea.

Texty v obou dílech doplňuje množství nákresů, mapek a fotografií. Tato dokumentace je udělána tak, aby si zájemce lépe představil, jak budovy ve městě kdysi vypadaly a jaký byl jejich význam a funkce. Velmi užitečný je podrobný rejstřík.

V češtině jde o dosud nejpodrobnější zpracování historického a architektonického vývoje jedné z nejvýznamnějších italských archeologických lokalit. Publikace je nádherně vydaná a zpracovaná s velkou pečlivostí. Vznikla v rámci aktivity Českého centra pro středomořskou archeologii, které funguje od ledna 2009 jako občanské sdružení.

 

Pavel Hlinovský, Ostia - komplet: Svazek 1:Přístav antického Říma, svazek 2: Průvodce archeologickou lokalitou, nakladatel:  Pavel Mervart, Praha 2019, 424 stran, rozměry 165 x 235 mm, doporučená cena 549 Kč, ISBN 9778-80-7465-311-7

 

Internet:

http://www.pavelmervart.cz/kniha/ostie-601/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru