knižní novinky detailpraha: žena v dějinách křesťanství hanse künga (vyšehrad)

Praha: Žena v dějinách křesťanství Hanse Künga (Vyšehrad)

Anotace:

Nedávno vydalo nakladatelství Vyšehrad další knihu známého teologa Hanse Künga. Jak nasvědčuje její název - Žena v dějinách křesťanství - přibližuje v ní autor vývoj postavení žen od období rané církve přes středověk, reformaci a protireformaci až po současnost.

V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. Ježíšův otevřený přístup k nim dosvědčují i evangelia. Spolu s učedníky doprovázely ženy rovněž Ježíše na jeho poslední cestě do Jeruzaléma, byly s ním na Golgotě i při jeho pohřbu.

Pro většinu světových náboženství znamená žena problém. V křesťanství má ale důstojnost a rovnost ženy zvláštní význam. V posledních desetiletích pak dosahuje ženská emancipace určitého pokroku hlavně v protestantských církvích. V římskokatolické jsou ale ženy stále na okraji. Autor nastiňuje společenské vlivy i teologické koncepce, které postavení ženy v církvi negativně ovlivňovaly. Dokazuje, že neúčast žen v současné hierarchické struktuře církve nejen neodpovídá Kristovu příkladu, ale je i společenskou křivdou, ochuzuje život církve a oslabuje její svědectví světu.

Hans Küng (ročník 1928), emeritní profesor ekumenické teologie na univerzitě v Tübingen je autorem řady publikací, z nichž řada se dočkala i českého překladu (např. Světový étos pro politiku a hospodářství (1999), Krédo. Apoštolské vyznání víry dnes? (2007), Na počátku všech věcí. Přírodní vědy a náboženství (2011)).

 

Marek Zágora

 

Hans Küng, Žena v dějinách křesťanství, Vyšehrad, Praha 2017, 136 stran, doporučená cena 248 Kč

 

Internet:

http://www.ivysehrad.cz/kniha/zena-v-krestanstvi/

 

Obsah:

Úvodem

KAPITOLA I

ŽENA V POČÁTCÍCH KŘESŤANSTVÍ

Také historie žen

Ježíš – přítel žen

Ženy v Ježíšově židovsko-křesťanském hnutí

Žádná patriarchální hierarchie

Provizorní struktury

Ženy v úloze apoštolů a proroků?

KAPITOLA II

ŽENA V RANÉ CÍRKVI

Apoštolky a prorokyně u sv. Pavla

Spory o postavení ženy

Gnóze: šance pro ženy

Ženy: poražené dějin

Znovu objevit mučednice, prorokyně a učitelky

Alternativní formy života žen

Stinné stránky

Křesťanství – hybná síla ženské emancipace?

Tradice jako argument v současnosti

KAPITOLA III

ŽENA VE STŘEDOVĚKÉ CÍRKVI

Augustin: dědičný hřích snižuje sexualitu

Sexuálně morální rigorismus

Interreligiózní problém

Církev celibátních mužů a zákaz manželství

Tomáš Akvinský: žena – neúplný muž

Žena v rodině, politice a hospodářství

Potlačení žen v církvi

Mystika v podezření

Vzestup mariánského kultu

Ekumenický obraz Marie?

KAPITOLA IV

ŽENA V OBDOBÍ REFORMACE

Lutherův základní reformační impuls

Změna v postavení ženy

Společenství muže a ženy

Společenská struktura – beze změny patriarchální

Žena v kalvinismu a anglikanismu

Emancipace v „sektách“?

Ženy jako čarodějnice

Kdo nese vinu za hony na čarodějnice?

Proč k honům na čarodějnice docházelo?

KAPITOLA V

ŽENA V MODERNĚ A POSTMODERNĚ

Filozofická revoluce a žena

Politická revoluce a žena

Průmyslová revoluce a žena

Bránily se církve emancipaci žen, nebo ji podpořily?

Situace v moderním katolicismu

Situace v moderním protestantismu

Přechod k postmoderní konstelaci

Feministické hnutí

Kritické otázky církvím

Církev budoucnosti: společenství svobody, rovnosti a sourozenectví

Konkrétní reformní cíle

Nevzdávat to!

Proměny paradigmat v dějinách křesťanství


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru