časopisy detailpraha: zikmund lucemburský. boj o otcovské dědictví - téma únorového čísla časopisu dějiny a současnost (2/2018)

Praha: Zikmund Lucemburský. Boj o otcovské dědictví - téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost (2/2018)

Anotace:

Hlavní téma únorového čísla časopisu Dějiny a současnost je věnováno římskému císaři, uherskému a českému králi Zikmundovi Lucemburskému, od jehož narození letos uplynulo šest set padesát let. V loňském roce pak uplynulo 580 let od jeho smrti. Letos si připomeneme řadu výročí, to Zikmundovo mezi nimi ale téměř zaniká. Jedná se totiž o panovníka s převážně špatnou pověstí, který stále zůstává ve stínu svého otce, i když se v posledních letech jeho hodnocení zásadním způsobem změnilo.

Zikmundovi jsou zasvěceny čtyři, bohatě ilustrované texty, kterým předchází chronologický přehled nejvýznamnějších událostí Lucemburkova života i vlády. Jak naznačuje podtitul tématu, hlavní pozornost je věnována posledním létům Zikmundova života, zejména pak období 1436-1437.

První příspěvek je zamyšlením nad tím, zda je Zikmund Lucemburský otcem podunajské monarchie. Druhý text přibližuje jeho dvě korunovace českým králem, první v roce 1420 a druhou, symbolickou roku 1436. Následující, třetí text představuje roli zástavních listin v Lucemburkově finanční politice. Závěrečný příspěvek pak pojednává o výtvarném svědectví posledních patnácti měsíců Zikmundovy pražské vlády. Velký prostor je mimo jiné vymezen jeho známé a zároveň hodně diskutované podobizně, která se dnes nachází v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.

 

Marek Zágora

 

Dějiny a současnost 2/2018, Zikmund Lucemburský. Boj o otcovské dědictví , 52 stran, cena 75 Kč

 

Texty hlavního tématu:

Petr Elbel, Zikmund Lucemburský jako duchovní otec podunajské monarchie? Sňatek Alžběty Lucemburské s Albrechtem Rakouským

Robert Novotný, Dvě Zikmundovy korunovace

Stanislav Bárta, Jak vykoupit revoluci? Zástavní listiny v Zikmundově finanční politice

Jan Klípa, Císař, jeho biskup a obrazy. Zikmund Lucemburský a Filibert z Coutances v Praze

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/dejiny-soucasnost-022018-zikmund-lucembursky-boj-o-otcovske-dedictvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru