knižní novinky detailprinceton: red. the history of a color – jedinečná a nádherná monografie o červené barvě (a unique and magnificent monograph about red colour)

Princeton: Red. The History of a Color – jedinečná a nádherná monografie o červené barvě (A unique and magnificent monograph about red colour)

Francouzský historik Michel Pastoureau (ročník 1947) se původně zabýval heraldikou, sfragistikou a emblémy. Časem se začal věnovat též dějinám zvířat a studiu bestiářů. Od 80. let minulého století se ale začal zaměřovat na dosud přehlížené téma, kterým byly dějiny barev. Postupně se vypracoval na největšího odborníka a napsal o nich hned několik velice zajímavých a zároveň podnětných monografií. Do češtiny byla zatím přeložena jeho práce zasvěcená modré barvě - „Modrá. Dějiny jedné barvy“ (Argo 2013).

Pastoureau ale napsal monografie věnované i jiným barvám: černé, zelené a naposledy červené. V současné době pak pracuje na páté knize, která by měla přiblížit historii žluté barvy. Monografie zasvěcená červené barvě vyšla francouzsky na podzim 2016, v současnosti ale máme k dispozici již překlad do angličtiny, který vydalo nakladatelství Princeton University Press.

Jak naznačuje název knihy – Red. The History of a Color – je hlavní pozornost věnována červené barvě a všem jejím možným odstínům. Důležité ale je, že autor stejně jako u předchozích svazků nepojednává pouze o červené, ale i o ostatních barvách, protože bez nich by dějiny červené byly zcela vytrženy z kontextu.

Text je rozdělen do celkem čtyř kapitol, v nichž je chronologicky od pravěku až po jednadvacáté století líčena napínavá historie barvy, která původně patřila k nejoblíbenějším, ale o své postavení postupně přišla. Geograficky se soustřeďuje na Evropu, i když jsou samozřejmé i občasné přesahy.

Červená byla opravdu velice oblíbená a společně s černou byla opakem bílé. To byly tři základní barvy starověkých civilizací. Na dochovaných starověkých uměleckých dílech často objevíme červenou, která se postupně stala hlavně symbolem ohně a krve. Červená často zdobila i antické sochy, u nichž my dnes vnímáme jen barvu použitého materiálu – kamene. Velkou pozornost věnuje Pastoureau i drahému purpuru, který se mimo jiné stal i barvou císařskou.

Ve středověku se objevila nová dvojice protikladných barev: červená a modrá. Modrá se postupně dostala do popředí, červená se v církevních kruzích stala na jedné straně barvou pekla (symbolika ohně), na straně druhé mučednictví a Kristovy krve. Červená byla typická i pro oděv papeže, ale postupně s jejím „úpadkem“ byla vytlačena bílou. Velké uplatnění pak našla v heraldice, kde se stala barvou číslo jedna. Červená ale byla ve středověku i barvou lásky nebo krásy, někdy ještě v kombinaci s jinými barvami. Červený oděv byl vyhrazen též soudcům a lovcům, ale třeba i katům nebo později prostitutkám.

Autor přibližuje i vývoj barvení na červeno a její odstíny. Zasvěceně popisuje jednotlivá barviva a postupy barvení a samozřejmě i změny, k nimž došlo ve spojení se zámořskými objevy. Přibližuje i výrobu jednotlivých barviv, která byla často velice nákladná, což časem přispělo k tomu, že barvení na červeno bylo považováno za marnivost. Pojednává o barvě i z pohledu umělců, kteří červenou používali, věnuje se též zákonům proti přepychu a pravidlům odívání ve spojení s povolenými a zapovězenými barvami. Červené látky byly z módy postupně vytlačovány, i když např. ve Florencii si svou oblibu u žen udržely hodně dlouho.

Od středověku, ale hlavně pak od přelomu pozdního středověku a novověku se červená začala stávat kontroverzní barvou. Často byla spojována s peklem, ale některé její odstíny např. i s Jidášem. Špatnou pověst získala i zvířata s červenou nebo rezavou srstí: veverky, lišky a podobně. S nástupem reformace došlo k boji proti červené, která byla spojována se vším zlým a dokonce s některými smrtelnými hříchy.

Vztah k červené a jejím odstínům se vyvíjel i mezi umělci, někteří ji rádi používali, jiní se jí vyhýbali, další ji používali ke zdůraznění něčeho neobvyklého, aby upoutali svým dílem na první pohled pozornost.

Barvami a celým barevným spektrem se v novověku začali zabývat i vědci. Do současnosti se dochovala řada „vědeckých“ prací, které pojednávají o jednotlivých barvách. Významnou roli ale sehrál především Isaac Newton, který postupně uveřejnil své objevné teorie o světle a barvách. O tom, že se barvy a kupř. i jejich symbolika staly středem zájmů vědců různých oborů, svědčí i neutuchající zájem o pohádku o Červené Karkulce.

Samostatnou pozornost věnuje autor i růžové barvě, která se stala oblíbenou v 18. století, kdy na rozdíl od současnosti byla barvou ženskou i mužskou. Červená a všechny její odstíny byly a jsou stále spjaty i s líčením, které je známo již od starověku. A i když bylo často životu nebezpečné, protože některá červená barviva byla toxická, nedokázaly si mnohé ženy bez něj představit svůj každodenní život.

Z heraldiky pronikla červená postupně i na vlajky. Od konce 18. století se pak stala barvou revoluce a dokonce barvou politickou, převážně levicovou. S červenou se dnes setkáváme téměř na každém kroku, např. na semaforech nebo dopravních značkách.

Pastoureau zkoumá i názvy barev z hlediska filologického a právě práce s jazykem jej přivádí k mnoha dalším zajímavým poznatkům. Klade si řadu otázek a hledá na ně hned odpovědi, i když sám ví, že některé už asi zůstanou nezodpovězeny. Často a rád cituje dochované písemné prameny od antiky až po současnost, nejen „odbornou“, ale i krásnou literaturu. Dokládá jimi tak názorně svá tvrzení.

Kniha je velice čtivá, s nádherným obrazovým doprovodem, jemuž vévodí nejen červená, ale i další barvy, které hrály a dodnes hrají významnou roli v našich dějinách i životech.

Michel Pastoureau napsal další úžasnou knihu, která nenucenou formou přivádí čtenáře k zamyšlení nad barvami, o nichž jen málokdy, zda vlastně vůbec někdy přemýšlíme. Třeba se někdy dočkáme českého překladu nejen monografie o červené, ale i ostatních barvách.

 

Marek Zágora

 

Michel Pastoureau, Red. The History of a Color, Princeton University Press, 216 stran, Princeton – Oxford 2017, doporučená cena 39,95 dolarů

 

Summary:

Recently Princeton University Press published the translation of the monograph by the French historian Michel Pastoureau dealing with the history of red colour.

The monograph focuses on red colour and all its shades. The author deals with red colour as well as the other colours without which the history of the red one would not be complete. The text is divided into four chapters in which chronologically from the prehistoric times up to the 21st century the author narrates the gripping history of the colour that originally ranked among the most favourite, however, in the course of time it lost its popularity.

Red, black and white colours were the basic colours in the ancient civilizations. In the Middle Ages there appeared a new pair of opposite colours: red and blue. Blue gradually pushed its way forward, in the ecclesiastical circles red colour became the colour of martyrdom and Jesus’s blood. Red colour was largely used in heraldry. Moreover, red colour was the colour of love and beauty. Since the Middle Ages and mainly since Modern times red colour began to be controversial. It was often associated with the hell, even some of its shades with Judas. On the arrival of the Reformation red colour was attacked as it was associated with some capital sins.

The attitude to red colour and its shades was developing even among artists. Some artists liked using it , whereas some of them tended to avoid it. The author also depicts the development of dyeing in red.   With great erudition he describes particular colourings and methods of dyeing. He pays attention to pink colour that became popular in the 18th century when unlike the present times it represented both female and male colour. Since the end of the 18th century it has become the colour of revolution. Nowadays we come across red colour nearly everywhere, e. g. traffic lights or traffic signs.

The book is absolutely readable, rich in brilliant pictures showing dominating red colour as well as other colours that have played a significant role in the history and our lives up to these days.

 

Internet:

http://press.princeton.edu/titles/10928.html

 

Obsah:

Introduction

THE FIRST COLOR (From Earliest Times To The End Of Antiquity)

The First Palettes

Fire and Blood

With Pliny among the Painters

Dyeing in Red

Roman Purple

Red in Everyday Life

Evidence from the Lexicon

THE FAVORITE COLOR (Sixth To Fourteenth Centuries)

The Four Reds of the Church Fathers

The Blood of Christ

The Red of Power

The First Color of Heraldry

Love, Glory, and Beauty

Blue versus Red

The Wardrobes of Beautiful Florentine Ladies

A CONTROVERSIAL COLOR (Fourteenth To Seventeenth Centuries)

In the Flames of Hell

Judas, the Redhead

Hatred of Red

The Red of Painters

A Primary Color

Fabric and Clothing

Little Red Riding Hood

A DANGEROUS COLOR? (Eighteenth To Twenty-First Centuries)

On the Margins of Red: Pink

Makeup and Society Life

Red Caps and Flags: In the Midst of the Revolution

A Political Color

Emblems and Signals

Red for the Present Day


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru