časopisy detailslovensko: báňská města na slovensku – hlavní téma zářijového čísla historické revue (9/2019)

Slovensko: Báňská města na Slovensku – hlavní téma zářijového čísla Historické revue (9/2019)

Anotace:

Deváté letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno slovenským horním městům. Zářijové číslo vyšlo ve spolupráci se Slovenským báňským muzeem.

Území dnešního Slovenska je převážně hornatou krajinou, která byla obdarována dostatkem nerostného bohatství, zejména pak drahých a barevných kovů. Z nich byly nejvýznamnější měď, zlato a stříbro, ale také železo. A byla to právě jejich naleziště, která dala vzniknout řadě historicky významných měst středo- a východoslovenského regionu, jako jsou např. Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica nebo Rožňava.

Hlavnímu tématu je věnováno celkem deset různě dlouhých příspěvků s bohatým obrazovým doprovodem. Jsou zasvěceny některým městům (Kremnica) a vybraným událostem v oblasti hornictví, které překročily svým významem nejen hranice dnešního Slovenska, ale i samotné střední Evropy. Nechybí ani slovníček hornických pojmů.

(SK)

 

Historická revue 9/2019. Banské mestá na Slovensku, 84 stran, cena 3,50 euro

 

Obsah:

Jozef Labuda, Zrod baníctva na Slovensku: Osídľovanie banských regiónov z pohľadu archeológie

Martin Štefánik, „Strieborné“ 13. storočie

Martin Štefánik, „Zlaté“ 14. storočie

Daniel Haas Kianička, Zlaté mesto. Kremnické baníctvo v stredoveku a ranom novoveku (13. – 18. storočie)

Peter Jancsy, Bohatstvo našej Zeme. Pozoruhodné minerály siedmich stredoslovenských banských miest

Miroslav Lacko, Svetová slovenská meď. Dejiny Banskobystrického mediarskeho podniku

Helena Dunajová – Katarína Olajcová, Gašpar Weindl. Pušný prach v baníctve – vo svetle archívnych dokumentov Slovenského banského archívu

Adriana Matejková, Alma mater baníctva celej monarchie. História Banskej a lesnickej akadémie v Banskej Štiavnici

Peter Semrád, O drahom opále, drahokame Uhorska

Zuzana Denková, „To vám tam bolo volačo krásnuo“. Ľudové umenie baníkov

 

Internet:

http://www.historickarevue.com/cislo/xxx-2019/9-2019


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru