časopisy detailslovensko: české baroko – jedno z hlavních témat červencového čísla historické revue

Slovensko: České baroko – jedno z hlavních témat červencového čísla Historické revue

Anotace:

Sedmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno dvěma hlavním tématům: postavám a pokladům českého baroka a Kurdům.

Baroko bylo prvním univerzálním uměleckých slohem, který pronikl i mimo evropský kontinent. Jeho památky jsou pak ve střední Evropě zastoupeny největším počtem a dá se říci, že se s jeho projevy setkáváme téměř na každém kroku. České země jsou velice úzce spjaty s barokem, které jim svou nezaměnitelnou architekturou vtisklo ve městech a i na venkově novou tvář. V Čechách i na Moravě působili přední architekti a stavitelé (Jan Blažej Santini-Aichel, Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác Dienzenhofer), kteří zde vytvořili své nejkrásnější stavby. Významnou roli pak sehráli i mecenáši, objednavatelé jejich děl.

Českému baroku je věnováno celkem pět příspěvků, které můžeme vnímat i jako pozvánku k navštívení zmíněných architektonických skvostů. Nechybí ani pozvánka na tradiční barokní festivaly u nás, které se konají od července až do poloviny září. Všechny texty jsou doplněny bohatým a zároveň zajímavým obrazovým doprovodem.

Z dalších článků časopisu stojí určitě za zmínku příspěvek maďarského historika Tibora Neumanna věnovaný bojům o uherský trůn po smrti krále Matyáše Korvína. Text je svým způsobem doplňkem hlavního tématu letošního květnového vydání Historické revue, které bylo celé zasvěceno právě osobnosti, vládě a době Matyáše Korvína.

 

Marek Zágora

 

Historická revue 7/2017. Postavy a poklady českého baroka / Kurdi, 84 stran, cena 3,50 euro

 

Internet:

http://www.historickarevue.com/

 

Texty k tématu Postavy a poklady českého baroka:

Ingrid Halászová, Barok a umenie šľachtickej reprezentácie

Stanislav Růžička, Jan Blažej Santini-Aichel. Staviteľ barokovej gotiky

Jaromír Adamec, Krištof a Kilián Dientzenhoferovci

Jaroslav Skalický, Kuks. Šporkov salón Európy

Andrej Jaroš, Michnův letohrádek. Skvost barokovej architektúry v Prahe

Barokové festivaly


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru