časopisy detailslovensko: jagellonci na uherském trůně – hlavní téma květnového čísla historické revue (5/2018)

Slovensko: Jagellonci na uherském trůně – hlavní téma květnového čísla Historické revue (5/2018)

Anotace:

Hlavním tématem pátého čísla (5/2018) slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je vláda Jagellonců v Uhrách, což nebylo a stále není příliš oblíbené téma u slovenských a maďarských historiků.

I když Jagellonci vládli v Uhersku šestatřicet let, jedná se o přehlížené období, které není spjaté se žádným vzestupem či rozkvětem království. Naopak je na jeho konci drtivá porážka křesťanů u Moháče, která měla vliv na další vývoj v této oblasti.

V období vlády dvou uherských králů z rodu Jagellonců (Vladislav II. a Ludvík II.), kteří byli zároveň i českými králi, se projevily všechny neduhy uherské pozdně středověké společnosti. Došlo k úpadku královské moci a k prohlubování šlechtické anarchie. Vzrostlo i sociální napětí, jehož výrazem bylo Dóžovo povstání v roce 1514 nebo vzpoury horníků na středním Slovensku v letech 1525 a 1526. Největším problémem ale byla expanze silné Osmanské říše, které muselo čelit téměř osamocené Uhersko.

Hlavnímu tématu je věnováno celkem šest příspěvků. Všechny texty jsou jako tradičně doplněny velice bohatým obrazovým doprovodem.

 

Marek Zágora

 

Historická revue 5/2018. Jagelovci na uhorskom tróne. Kráľovstvo na ceste k moháčskej katastrofe, 84 stran, cena 3,50 euro

 

Texty k hlavnímu tématu:

Tomáš Homoľa, Orlica verzus havran. Súperenie Jagelovcov a Mateja Korvína o českú korunu v rokoch 1471-1479

Vladimír Segeš, Dobrý kráľ v zlých časoch. Uhorsko počas vlády Vladislava II. Jagelovského

Vladimír Segeš, Tri manželky kráľa Dobrze. Sobášne peripetie Vladislava II.

Tibor Neumann, Kráľ so žeravou korunou na hlave. Dóžovo roľnícke povstanie v roku 1514

Vladimír Segeš, Smutný osud Ľudovíta II. Desaťročie posledného stredovekého kráľa Uhorska

Vladimír Segeš, Bitka pri Moháči

 

Internet:

http://www.historickarevue.com/cislo/xxviii-2018/5-2018


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru