časopisy detailslovensko: počátky slovanů – hlavní téma prosincového čísla historické revue

Slovensko: Počátky Slovanů – hlavní téma prosincového čísla Historické revue

Anotace:

Poslední letošní číslo vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je zasvěceno počátkům Slovanů. Autoři ze Slovenska, České republiky a Polska přibližují aktuální stav bádání o počátcích Slovanů, které jsou ale stále částečně zahaleny tajemstvím, hlavně pak jejich původ. Zajímavé jsou nejen poznatky archeologů,  historiků nebo jazykovědců, ale kupř. i výsledky genetického výzkumu.

Pozornost je věnována hlavně západním Slovanům na území Slovenska, Čech a Moravy, stranou ale nezůstávají ani Slované východní a jižní. Výsledky současného bádání jsou velice zajímavé: je doložen euroasijský indoevropský původ západních a východních Slovanů, přičemž od svých počátků museli být v úzkém kontaktu s germánskými, baltskými, ugrofinskými a částečně i s indoíránsko-nomádskými etniky. U jižních Slovanů je pak situace ještě komplikovanější. Slované jinak nepatří mezi etnika, která by měla vliv na formování států a starověkých civilizací, resp. by s nimi přímo etnicky souvisela. Slované jsou spjati až s dějinami pozdní antiky a zejména pak s nástupem raného středověku.

Velice zajímavému a zároveň docela komplikovanému tématu je věnováno celkem dvanáct různě dlouhých podnětných příspěvků, které jsou jako tradičně doplněny bohatým obrazovým doprovodem (fotografie, mapy, plánky, kresebné rekonstrukce).

Pomyslným shrnutím nejnovějších poznatků je pak poslední text nazvaný stejně jako celé téma – Slovania na scéne dejín. Drahoslav Hulínek v něm chronologickým způsobem „poodhaluje“ tajemství jejich příchodu na scénu dějin. Začíná v 1. tisíciletí před n. l. a končí rokem 658, kdy zemřel Sámo, který sjednotil slovanské kmeny a „stál“ v čele tzv. Sámovy říše.

 

Marek Zágora

 

Historická revue 12/2016. Slovania na scéne dejín, 88 stran, cena 3,50 euro

 

Internet:

http://www.historickarevue.com/cislo/xxvi-2016/12-2016

 

Příspěvky hlavního tématu:

Eduard Krekovič, Etnogenéza národov? Bez písomných prameňov nevieme nič konkrétne zistiť

Gabriel Fusek, Najstaršie slovanské osídlenie Slovenska

Gabriel Fusek, Keramika pražského typu

Naďa Profantová, Vinidi v Čechách. Od anonymnej kultury s keramikou pražského typu k Cichu-winidom. Opúšťanie „temných“ storočí

Tatiana Štefanovičová, Pôvod a počiatky Slovanov. Názory k etnogenéze

Juraj Poláček, Prvé správy o Slovanoch vo Východorímskej ríši. O čom písal Prokopios z Caesarey

Zbigniew Robak, Prví Slovania na Bojnej

Jozef Zábojník, Kontakty a strety Avarov so Slovanmi. Najmä na území Karpatskej kotliny

Matúš Vojna, Pohanskí bohovia Slovanov

Vladimír Turčan, Svätyňa Slovanov v Moste pri Bratislave

Drahoslav Hulínek, Slovania na scéne dejín. Kedy a kde sa začali objavovať?

Drahoslav Hulínek, Slovania v minulosti a súčasnosti


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru