časopisy detailslovensko: slované a jejich jazyky – hlavní téma červnového čísla historické revue (6/2019)

Slovensko: Slované a jejich jazyky – hlavní téma červnového čísla Historické revue (6/2019)

Anotace:

Nejnovější, šesté letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue, který vydává SAHI, Slovenský archeologický a historický institut, je věnováno Slovanům a vývoji jejich jazyků.

Jazyk představuje významnou kulturní hodnotu a je důležitým svědectvím o kulturně-historických procesech, spjatých s utvářením jazykové a kulturní identity národa. Jazykový vývoj ve slovanském prostředí pak souvisí i s geografickou členitostí slovanského prostředí a s rozmanitostí evropské kultury a civilizace, na níž se podíleli i Slované. Právě pestrost evropské kultury je výsledkem kulturně-historického vývoje, založeného na komunikaci mezi národy. Jazyk se navíc uplatňuje nejen jako nástroj každodenní komunikace, ale i jako národně-identifikační a národně-integrační činitel.

Hlavnímu tématu je zasvěceno celkem šestnáct různě dlouhých textů, které jsou jako tradičně doplněny bohatým obrazovým doprovodem.

(SK)

 

Historická revue 12/2018. Slovania a ich jazyky, 84 stran, cena 3,50 euro

 

Obsah:

Peter Žeňuch, Staroslovienčina a cirkevná slovančina – lingua franca

Peter Žeňuch, Základná charakteristika. Spoločné znaky troch slovanských jazykových skupín

Peter Zubko, Latinská tradícia a slovanské prostredie

Svorad Zavarský, Latinská kultúra v slovanskom prostredí

Šimon Marinčák, Byzantská liturgická tradícia. Úloha a význam v slovenskom prostredí

Ján Doruľa, Slováci a slovenčina vo vzťahu k češtine. Krátky historický náčrt

Ján Kačala, Vývin spisovnej slovenčiny. Od martinského obdobia po súčasnosť

Anita Račáková, Zlatý vek poľského jazyka (16. storočie a 1. polovica 17. storočia)

Martina Jamborová, Excerptá k dejinám češtiny

Marija Kitanovová, Bulharčina v rodine slovanských a balkánskych jazykov

Zvonko Taneski, Spisovná macedónčina. Vznik a formovanie

Marína Hríbová, Formovanie srbského a chorvátskeho jazyka. Historicko-kultúrne aspekty jeho vzniku, existencie a rozpadu

Saša Vojtechová Poklač – Svetlana Kmecová, Slovinčina. Jazyk na pomedzí slovanského, germánskeho, románskeho a ugrofínskeho sveta

Svetlana Vašíčková, Ruština. Krátky jazykovo-historický obraz

Ivana Slivková, V labyrinte identity. Medzníky bieloruskej kultúrnej svojbytnosti

Mária Čižmárová, Ukrajinci a ich jazyk. Kultúrne a historické súvislosti

 

Internet:

http://www.historickarevue.com/cislo/xxx-2019/6-2019


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru