časopisy detailslovensko: trojská válka – hlavní téma srpnového čísla historické revue

Slovensko: Trojská válka – hlavní téma srpnového čísla Historické revue

Anotace:

Osmé letošní číslo slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je věnováno proslulé trojské válce, která byla a je stále středem zájmu odborníků mnoha oborů. Zároveň je i velkou inspirací pro současné umělce.

Jednou z hlavních otázek, na kterou se autoři tématu snaží najít odpověď, je: Byla, nebo nebyla trójská válka? Jsou to především historici a archeologové, kteří hledají odpovědi i na další důležité otázky, ale převažují u nich hlavně pochybnosti. Historickou, ztracenou Troju objevil Němec Heinrich Schliemann, který se zasloužil též o archeologické „objevení“ Mykén.

Autoři jednotlivých textů rekonstruují události období 12. století před n. l., kdy mělo k trojské válce dojít. Sledované období je spjato i s vpádem tzv. mořských národů, který způsobil velké „stěhování národů“. Válku známe hlavně z Homérových eposů, jejichž hrdiny i hrdinky zná téměř každý školák. Snad nejznámějším bojovníkem před Trojou „byl“ Achilles, kterého za svůj vzor považoval i největší vojevůdce starověku Alexandr Makedonský. Odraz trojské války najdeme již ve starořeckém výtvarném umění (figurální keramika a sochařství) a také v literatuře (Hérodotos, Thúkidýdes).

Hlavnímu tématu je zasvěceno celkem deset textů, které přibližují nejen známá fakta, ale prezentují i nové poznatky a nálezy. Všechny příspěvky jsou doplněny tradičně bohatým obrazovým doprovodem, mapami a plánky.

 

Marek Zágora

 

Historická revue 8/2016. Trójska vojna - mýtus, hypotézy, fakty, 84 stran, cena 3,50 euro

Internet:

www.historickarevue.com

 

Texty k hlavnímu tématu:

Pavol Valachovič, Nesmrteľní hrdinovia. Slávni vodcovia a bojovníci od Tróje

Peter Pavúk, Bola vôbec trójska vojna?

Emanuel Jirkal, Mykénska kultúra v poslednej tretine 2. tisícročia pred n. l.

Roman Mocpajchel, V Aténinom a Areovom znamení. Vojenstvo v čase Achájcov

Drahoslav Hulínek, Boli morské národy pri Tróji? Dohady, teórie, skutočnosť, otázky, odpovede…

Michal Habaj, Život Homéra. Pátranie vo svete legiend

Daniela Rošková, Ženy v trójskej vojne. Pohľad antickej mytológie

Michal Habaj, Alexander Veľký, prominentný čitateľ Homéra. Dobyvateľovým vzorom bol hrdina Achilles

Ladislav Stančo, Trójska vojna v gréckom umení. Antika obľubovala výjavy zo slávneho príbehu

Peter Čeliga, Odkaz trójskej vojny. Slávne diela gréckych autorov v 5. storočí pred n. l.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru