faksimile detailštýrský hradec (graz): der wiener moamin – 123. svazek edice codices selecti (adeva)

Štýrský Hradec (Graz): Der Wiener Moamin – 123. svazek edice CODICES SELECTI (ADEVA)

Vydavatelství ADEVA ze Štýrského Hradce připravuje pro všechny milovníky nádherných a zároveň zajímavých rukopisů vydání nového originálu věrného faksimile v rámci své řady CODICES SELECTI. Jako sto třiadvacátý svazek vyjde tzv. Vídeňský Moamin (Der Wiener Moamin), latinsky psaný manuskript věnovaný loveckým ptákům a psům.

Z dvaceti sedmi opisů díla jsou pouze dva průběžně ilustrovány. Starší z nich vznikl na konci 13. století ve střední nebo severní Itálii a z jeho bohaté výzdoby je jasné, že objednavatel pocházel z vyšších společenských vrstev. Rukopis se dnes nachází v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni (Hofjagd- und Rüstkammer) pod signaturou K 4984.

Samotný text je rozdělen do pěti knih. První kniha pojednává o dravých ptácích a jejich složitém výcviku. Druhá a třetí kniha jsou zasvěceny různým ptačím nemocem a jejich léčení. Dvě poslední knihy se pak zabývají chovem psů a péčí o ně.

Rukopis obsahuje celkem 54 listů o rozměrech 22 x 15,4 cm, jejichž výzdobu tvoří 101 mistrovsky provedených figurálních iniciál na zlatém pozadí, které se ale nevztahují přímo k textu. Více než osmdesát z nich najdeme v druhé a třetí knize a každá z nich je jiná. Iluminátorovi se podařilo mistrovsky zachytit skutečný vzhled i chování zvířat a zároveň zprostředkovat emocionální vztah mezi sokolníkem a jeho dravcem.

Namalovaní psi posledních dvou knih pak obohacují ikonografický program díla. Čtyř až deseti řádkové iniciály jsou orámovány černou linkou. Z jejich rohů navíc vyrůstají bohaté výhonky zakončené květy a listy.

Vedle malířské výzdoby si pozornost zaslouží i italsky psané poznámky na okrajích textu. Nejedná se však o pozdější komentář, ale instrukce pro iluminátory, co mají namalovat ve vynechaných polích. Mnoho středověkých manuskriptů s podobnými poznámkami se nám nedochovalo.

Vídeňský Moamin je svým způsobem doplněním k faksimile Knihy o sokolnictví císaře Fridricha II. (1194-1250) (De arte venandi cum avibus), kterou vydala ADEVA jako šestnáctý svazek stejné edice. Víme, že pro Fridricha II. přeložil filozof a lékař Teodor z Antiochie arabský spis „Liber Moamin falconarii de scientia venandi per aves et quadrupedes“ (Kniha sokolníka Moamina o vědě, jak lovit pomocí ptáků a čtyřnohých zvířat). Dílo bylo pravděpodobně kompilací ze dvou orientálních loveckých traktátů z 8. a 9. století: z Knihy o sokolnictví al-Gitrifa a hlavně ze čtyř knih Muhammada ibn Abdalláha al-Bázyára.

V nově sestaveném díle ale jeho jméno již nefiguruje, v názvu je zmíněn pouze sokolník Moamin, který dal celému spisu jméno. Fridrich II. měl tedy celý text k dispozici, sám jej dokonce opravoval a doplňoval. I proto bývá dílo označováno za „druhou knihu Fridricha II. o sokolnictví“.

ADEVA připravuje jako tradičně dvojí provedení faksimile. Tzv. luxusní vydání (celkem 99 exemplářů) bude zlaceno 23 karátovým zlatem a vazba bude rovněž odpovídat originálu z 15. století. Faksimile pak bude společně s komentářem uloženo ve speciální kazetě. V tzv. normálním vydání (celkem 381 kusů) bude u zlacených partií použita „pouze“ zlatá folie.  Autorem zasvěceného komentáře bude Baudouin Van den Abeele, uznávaný odborník na středověké lovecké traktáty.

 

Marek Zágora

 

Foto ADEVA


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru