faksimile detailštýrský hradec (graz): der wiener moamin. ein falkenbuch für friedrich ii. – dokumentace nejnovějšího svazku edice codices selecti (adeva)

Štýrský Hradec (Graz): Der Wiener Moamin. Ein Falkenbuch für Friedrich II. – dokumentace nejnovějšího svazku edice CODICES SELECTI (ADEVA)

Vydavatelství ADEVA připravuje k vydání již sto třiadvacátý svazek své jedinečné řady CODICES SELECTI, v jejímž rámci jsou vydávána faksimile převážně středověkých rukopisů. Nejnovějším svazkem bude tzv. Vídeňský Moamin (Der Wiener Moamin), latinsky psaný manuskript věnovaný loveckým ptákům a psům.

Vídeňský Moamin je doplněním faksimile Knihy o sokolnictví císaře Fridricha II. (1194-1250) (De arte venandi cum avibus), kterou vydala ADEVA v edici CODICES SELECTI jako šestnáctý svazek. Filozof a lékař Teodor z Antiochie přeložil pro Fridricha II. arabský spis „Liber Moamin falconarii de scientia venandi per aves et quadrupedes“ (Kniha sokolníka Moamina o vědě, jak lovit pomocí ptáků a čtyřnohých zvířat). Dílo bylo pravděpodobně kompilací ze dvou orientálních loveckých traktátů z 8. a 9. století: z Knihy o sokolnictví al-Gitrifa a hlavně ze čtyř knih Muhammada ibn Abdalláha al-Bázyára. V nově sestaveném díle ale jeho jméno již nefiguruje, v názvu je zmíněn jen sokolník Moamin, který dal celému spisu jméno. Fridrich II. měl tak celý text k dispozici, sám jej dokonce opravoval a doplňoval. I proto bývá dílo označováno za „druhou knihu Fridricha II. o sokolnictví“.

Samotný text Moaminu je rozdělen do celkem pěti knih. První kniha pojednává o dravých ptácích a jejich složitém výcviku. Druhá a třetí kniha jsou zasvěceny různým ptačím nemocem a jejich léčení. Dvě poslední knihy se pak zabývají chovem psů a péčí o ně.

Originál rukopisu, který vznikl na konci 13. století ve střední nebo severní Itálii, se dnes nachází v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni (Hofjagd- und Rüstkammer, signatura K 4984). Manuskript obsahuje celkem 54 listů o rozměrech 22 x 15,4 cm, jejichž výzdobu tvoří 101 mistrovsky provedených figurálních iniciál na zlatém pozadí, které se ale většinou nevztahují přímo k textu. Iluminátorovi se podařilo mistrovským způsobem zachytit skutečný vzhled i chování zvířat a zároveň zprostředkovat emocionální vztah mezi sokolníkem a jeho dravcem. Vedle malířské výzdoby si pozornost zaslouží i italsky psané poznámky na okrajích textu, které jsou instrukcemi pro iluminátory, co mají namalovat ve vynechaných polích.

Všichni milovníci krásných rukopisů mají již nyní k dispozici reprezentativní dokumentaci, která vedle dvanáctistránkové brožury se základními informacemi o rukopisu obsahuje i výběr čtyř faksimilových listů v originální velikosti i s jejich popisem (autorem popisu je uznávaný odborník na středověké lovecké traktáty Baudouin Van den Abeele).

Do dokumentace bylo zařazeno folio 7v s iniciálou D, jejíž vyobrazení se vztahuje k výměně peří u sokolů. Na foliu 17v jsou texty o bolestech hlavy a křečích u loveckých ptáků, k nim pak patří dvě iniciály (Q a D), na nichž vidíme sokolníky s jejich opeřenci. Folio 31v obsahuje texty o nemocech trávicího traktu. Najdeme na něm hned tři iniciály, přičemž nejzajímavější je hned ta první, na níž je vyobrazena jediná žena – elegantní sokolnice, která svým mimořádným účesem zasahuje až do okrajové výzdoby stránky. Jedná se pravděpodobně o zároveň nejkrásnější miniaturu celého rukopisu. Poslední faksimilový list (fol. 36v) se textově vztahuje k očním chorobám u dravých ptáků. Celé straně vévodí velká iniciála C se sedícím sokolníkem, který zkušeně prohlíží oči svého opeřeného svěřence. Z orámování iniciály pak vystupuje jako okrajová výzdoba mužská hlava, z jejíchž úst vyrůstají bohaté rostlinné výhonky.

Cena pěkné dokumentace se čtyřmi faksimilovými listy je 98 euro.

 

Marek Zágora


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru