faksimile detailštýrský hradec (graz): dokumentace k vybraným faksimile vydavatelství adeva (die adeva dokumentationen) - součástí je vždy i několik faksimilových listů v originální velikosti a barevnosti

Štýrský Hradec (Graz): Dokumentace k vybraným faksimile vydavatelství ADEVA (Die ADEVA Dokumentationen) - součástí je vždy i několik faksimilových listů v originální velikosti a barevnosti

ADEVA (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) ze Štýrského Hradce vydala za více než padesát let své existence velké množství originálům věrných faksimile převážně středověkých manuskriptů. Nejvíce proslulá je především řada CODICES SELECTI, v jejímž rámci vyšlo již sto devatenáct svazků. Jako zatím poslední pak miniaturní rukopis kruhového formátu, známý jako Codex rotundus.

Většina svazků je již dlouho rozebrána, přesto mají zájemci o středověké rukopisy a také bibliofilové možnost, jak se s některými z nich blíže seznámit. První jsou svazky jedinečné edice „Glanzlichter der Buchkunst". Druhou pak Dokumentace, jež byly vydány k vybraným manuskriptům.

Dokumentace z „ADEVY" přinášejí nejen základní informace o jednotlivých rukopisech, ale jejich součástí je vždy i několik faksimilových listů v originální velikosti a barevnosti. A to vše za rozumnou cenu. Ceny jednotlivých dokumentací se pohybují od 39 do 98 euro. Není ale pravidlem, že by každý rukopis vydaný v edici „CODICES SELECTI" měl svou dokumentaci. Ta je vydávána k těm nejzajímavějším a zároveň nejproslulejším.

Také výše zmíněný Codex rotundus má svou velice pěknou dokumentaci. Jedná se o rukopis hodinek, jenž obsahuje celkem 266 listů o průměru devět centimetrů. Text, který je přizpůsoben neobvyklému formátu, je psán latinsky a francouzsky.

Objednavatelem unikátního rukopisu byl nejpravděpodobněji vévoda Adolf Klévský (1425-1492), který byl spřízněn s burgundským vévodou Filipem Dobrým a po jeho smrti zůstal věrný i jeho synovi Karlovi Smělému.

V manuskriptu najdeme celkem tři celostránkové miniatury, třicet historizujících iniciál a velké množství, asi 850 různě velkých zlatých iniciál. Jejich autorem byl malíř, jenž působil kolem roku 1460 v Brugách.

Dokumentace obsahuje malou informační brožuru a především pak tři originální faksimilové listy v paspartě. Na dvou foliích jsou historizující iniciály (Archanděl Michael bojující s ďáblem, fol. 207v a Útěk do Egypta, fol. 117v) a na třetím listu je pak celostránková iluminace zachycující modlícího se krále Davida (fol. 144v).

Zajímavé jsou i starší dokumentace. Své kouzlo má např. Dioskurides Neapolitanus. Jedná se o rukopis obsahující text nejvýznamnějšího farmakologického díla antiky, které bylo hojně čteno i ve středověku. Zaujmou především vyobrazení jednotlivých rostlin (na 172 listech je jich celkem 403) a jejich docela podrobné popisy. Dokumentace vedle základních informací o rukopisu, jenž vznikl na počátku 7. století, obsahuje i čtyři originálu věrné faksimilové listy.

Od raného středověku byly velice populární rukopisy s opisy čtyř evangelií, evangeliáře. Jedná z dokumentací je věnována proslulému evangeliáři z Goslaru, který vznikl kolem roku 1240. Dokumentace přináší na dvanácti stranách základní údaje o manuskriptu i době jeho vzniku. Bonusem jsou čtyři faksimilové stránky, jež umožňují nahlédnutí do nádherného díla.

První strana je folio 106r, na němž je nádherná iniciála I ze začátku Janova evangelia. Následuje folio 70v s druhým titulním listem k Lukášovu evangeliu. V horní polovině je vypodobněno Zvěstování a Navštívení P. Marie, dolní polovině vévodí scéna Narození Krista. Na protějším foliu 71r je pak figurální iniciála F, která zabírá stejně jako iniciála folia 106r celou levou polovinu textového pole. Poslední strana je faksimile folia 2v s překrásnou, ale formátem mnohem menší iniciálou B.

Na jednotlivých faksimilových listech je dobře vidět, jak za poslední desetiletí pokročila grafická technika. Faksimilové listy jsou stále kvalitnější a kvalitnější a tak máme jedinečnou šanci poznat krásu těchto fantastických výtvorů knižní malby a zároveň alespoň částečně proniknout do tajuplného světa středověkého myšlení.

 

Marek Zágora

 

Resumé:

Die ADEVA Dokumentationen bieten den Sammlern und Bibliophilen ein unvergessliches Erlebnis für einen vorteilhaften Preis! Jeder hat so eine große Möglichkeit vor allem die Schönheit und auch das Geheimnis der „mittelalterlichen" Buchkunst vom 7. bis Anfang des 16. Jahrhunderts zu erkennen. Akademische Druck- und Verlagsanstalt bereitete für alle Interessenten repräsentative und zugleich anregende Dokumentationen zu den einzigartigen ausgewählten Prachthandschriften wie z. B. Wenzelsbibel, dem Sachsenspiegel, dem Reichenauer Perikopenbuch oder dem Goldkoran vor. Es handelt sich oft um eine reich illustrierte Informationsbroschüre und ein paar originalgetreu Faksimile-Seiten.

 

ADEVA dokumentace (Die ADEVA Dokumenationen):

 

Das Costa-Stundenbuch (kolem 1515)

Nádherná ukázka gentsko-bruggské školy knižní malby. Hlavním mistrem byl Simon Bening.

Součástí dokumentace je šest faksimilových stránek.

cena 98 euro

 

Das Lobgedicht auf König Robert von Anjou (kolem 1340)

Dokumentace obsahuje bohatě ilustrovanou informační brožuru o rukopisu a také době Roberta z Anjou. Součástí jsou i čtyři originální faksimilové stránky.

cena 98 euro

 

Hainricus Sacrista (Missale) Sakramentar (kolem 1217)

Jeden z nejkrásnějších „německých" románských rukopisů. Rukopis je výjimečný i tím, že se dochovala jeho původní vazba. Dokumentace obsahuje šest faksimilových stránek a brožuru se základními informacemi.

cena 98 euro

 

Liber precum (1480-1490)

Rukopis obsahující obrazový cyklus z Kristova života je jedním z mistrovských děl pozdně středověkého knižního malířství z Kolína nad Rýnem. Součástí dokumentace je dvanáct reprezentativních faksimilových stránek (tři dvojlisty) a brožura se základními informacemi o zajímavém manuskriptu.

cena 49 euro

 

Das Goslarer Evangeliar (kolem 1240)

Rukopis oblíbeného typu středověkých kodexů je představen čtyřmi faksimilovými stránkami a základními informacemi o něm.

cena 49 euro

 

Das Reichenauer Perikopenbuch (počátek 11. století)

Skriptorium na ostrově Reichenau je spjato především s otonskou knižní malbou, mezi jejíž největší dochované poklady patří Reichenauská kniha perikop. Dokumentace obsahuje celkem šest faksimilových stran a bohatě ilustrovanou informativní brožuru.

cena 98 euro

 

Codex Purpureus Rossanensis (6. století)

Rukopis zaujme na první pohled purpurovým zbarvením pergamenu a textem napsaným stříbrnou a zlatou majuskulí. Základní informace jsou doplněny čtyřmi faksimilovými stranami.

cena 39 euro

 

Vergilius Vaticanus (4. nebo 5. století)

Jedná se o rukopis, který vznikl v Římě kolem roku 400. Zároveň je jedním z nejstarších záznamů Vergiliova národního eposu Aeneis. Dokumentace obsahuje osm faksimilových stran.

cena 39 euro

 

Der Goldkoran (11. století)

Zlatý korán vznikl v 11. století a byl napsán na „zlatý" papír. V dokumentaci jsou vedle bohatě ilustrované brožury tři faksimilové listy.

cena 98 euro

 

Tacuinum sanitatis (kolem 1490)

Originál se nachází ve Vídni a je největší sbírkou receptů pro „domácí" použití. Dokumentace obsahuje šest faksimilových stran.

cena 39 euro

 

Der Codex rotundus (konec 15. století)

O manuskriptu viz výše. Součástí dokumentace je leporelo se třemi faksimilovými listy v paspartě.

cena 98 euro

 

Saské zrcadlo

Saské zrcadlo je nejvýznamnější právní knihou německého středověku, o čemž svědčí zejména velké množství dochovaných rukopisů, resp. fragmentů. ADEVA připravila dokumentace ke třem nejznámějším exemplářům. Dokumentace obsahují 4-6 faksimilových stran, informativní brožuru a transkripci a rovněž překlad textů do současné němčiny.

Dresdner Sachsenspiegel (1347-1363)

cena 59 euro

 

Wolfebütteler Sachsenspiegel (3. čtvrtina 14. století)

cena 59 euro

Heidelberger Sachsenspiegel (začátek 14. století)

cena 49 euro

 

Dioskurides Neapolitanus (počátek 7. století)

Jedná se o rukopis obsahující text nejvýznamnějšího farmakologického díla antiky, které bylo hojně čteno i ve středověku. Dokumentace vedle základních informací o rukopisu obsahuje i čtyři originálu věrné faksimilové listy.

cena 49 euro

 

Gebetbuch Jakobs IV. (1503-1513)

Modlitební knížka Jakuba IV. má hlavně kunsthistorickou hodnotu, neboť vznikla v jedné z dílen proslulé gentsko-bruggské školy. Dokumentace rukopisu přináší osm faksimilových stran a jeden faksimilový list s paspartou.

cena 49 euro

 

Wenzelsbibel (Bible Václav IV.) (1389-1400)

Jeden z nejkrásnějších rukopisů přelomu 14. a počátku 15. století, jenž vznikl v Praze pro českého a římského krále Václava IV. Lucemburského.

Osm složek se čtyřmi originálními faksimilovými stranami s úvodem a transkripcí textu stojí 59 euro. K dispozici jsou i všechny dokumentace v ozdobné kazetě za 398 euro.

 

Internet:

www.adeva.com

 

K edici "Glanzlichter der Buchkunst":

http://www.stavitele-katedral.cz/styrsky-hradec-uzasna-edice-glanzlichter-der-buchkunst-predstavuje-sirsi-verejnosti-rukopisne-skvosty-stredoveku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru