faksimile detailštýrský hradec (graz): faksimile žaltáře ludvíka němce – 124. svazek edice codices selecti (psalter ludwigs des deutschen - adeva)

Štýrský Hradec (Graz): Faksimile Žaltáře Ludvíka Němce – 124. svazek edice CODICES SELECTI (Psalter Ludwigs des Deutschen - ADEVA)

Rakouské vydavatelství ADEVA připravilo pro všechny milovníky nádherných a zároveň zajímavých rukopisů vydání nového, originálu věrného faksimile. Jako již sto dvacátý čtvrtý svazek řady CODICES SELECTI vyjde faksimile karolínského Žaltáře Ludvíka Němce.

Rukopis vznikl ve druhé čtvrtině 9. století v klášteře Saint-Omer a nejpravděpodobněji jej objednal samotný východofranský král Ludvík II. Němec (vládl v letech 843–876), vnuk Karla Velikého. Zlatě iluminovaný žaltář zřejmě věnoval svému vnukovi Arnulfu Korutanskému († 899), jehož určil za svého nástupce. Originální manuskript se dnes nachází ve Státní knihovně v Berlíně (Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz) pod signaturou Ms. Theol. Lat. Fol. 58.

Rukopis obsahuje celkem 120 pergamenových listů o rozměrech 29,4 x 24,6 cm, jejichž výzdobu tvoří přes dvě stovky zlatých bordur a četné velké, mistrovsky provedené iniciály. Na foliu 120r pak najdeme jedinou figurální miniaturu se scénou Ukřižování. U paty kříže je vyobrazena klečící nekorunovaná postava, kterou je zřejmě výše zmíněný Arnulf Korutanský.

Výzdoba žaltáře je silně ovlivněna insulární knižní malbou, a i proto bývá rukopis považován za jeden z prvních manuskriptů tzv. fransko-saské školy. Je důkazem užších kontaktů a vztahů mezi karolínskými umělci a irsko-anglosaskými knižními malíři a písaři.

ADEVA vydává faksimile Žaltáře Ludvíka Němce v počtu 999 ručně číslovaných exemplářů. Autorem zasvěceného doprovodného komentáře k rukopisu bude Jürgen Geiß-Wunderlich.

 

Marek Zágora


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru