faksimile detailštýrský hradec (graz): lantkraběcí žaltář - nejnovější svazek řady glanzlichter der buchkunst (adeva)

Štýrský Hradec (Graz): Lantkraběcí žaltář - nejnovější svazek řady Glanzlichter der Buchkunst (ADEVA)

V roce 1992 vydalo vydavatelství ADEVA (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) ze Štýrského Hradce v rámci své řady CODICES SELECTI úplné faksimile tzv. Lantkraběcího žaltáře, rukopisu, který je výjimečný mimo jiné i tím, že je v něm vyobrazení prvního českého dědičného krále Přemysla Otakara I. z doby, kdy byla vydána proslulá Zlatá bula sicilská.

V současnosti si mohou tento zajímavý manuskript prohlédnout v klidu domova všichni milovníci středověkých rukopisů, protože nedávno vyšel Lantkraběcí žaltář jako pětadvacátý svazek záslužné edice Glanzlichter der Buchkunst. V této edici jsou představovány nádherné, bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty, které již dříve vydala ADEVA jako úplná faksimile.

Rukopis vznikl mezi roky 1208 až 1213 pravděpodobně v Hildesheimu, ale občas se uvádí jako místo vzniku i benediktinský klášter Rheinhardsbrunn. Dnes se nachází ve fondu Württemberské zemské knihovny (Württembergische Landesbibliothek) ve Stuttgartu (sign. HB.II.24). Obsahuje celkem 181 pergamenových folií o velikosti 245 na 170 mm.

Lantkraběcí žaltář je úzce spjat s jedním z nejvýznamnějších politiků 13. století Hermannem I. Durynským (1155-1217), jehož jméno se v rukopise objevuje hned na několika místech. Hermann byl bezohledným politikem, jenž se jako jeden z prvních německých knížat pokusil získat v rámci Říše určitou autonomii. Byl ale známý i svým kladným vztahem k vědě a umění. Od 20. let 13. století sídlil na Wartburgu, který se stal centrem dvorské kultury, o čemž mimo jiné svědčí i jeho vztah k básníkům (minnesängrům) jako byli Wolfram von Eschenbach, Heinrich von Veldeke nebo Walther von der Vogelweide, v jejichž textech je několikrát zmiňován.

Právě z jeho okolí vzešla objednávka na žaltář, jenž jak po stránce umělecké, tak technické můžeme zařadit mezi mistrovská díla počátku 13. století. Nejpravděpodobněji vznikl pro Žofii Wittelsbašskou, druhou manželku Hermanna Durynského. Oba jsou v manuskriptu vyobrazeni na foliu 174v. Žofie má pláštěm zahalené ruce, v nichž drží otevřenou knihu, jež symbolizuje samotný žaltář. Proto by asi bylo vhodnější hovořit o Žaltáři lankraběnky Žofie.

Výzdobu díla tvoří osm celostránkových miniatur, dvanáct bohatě zdobených stran kalendáře, sedm architektonicky orámovaných stran litanií, několik orámovaných a velké množství dalších, různě velkých zlatých iniciál.

Stránky věnované litaniím jsou orámovány architekturou. Pod oblouky jsou namalována vždy dvě poprsí na jedné straně. Po Panně Marii a sv. Janovi následuje výše zmíněná lankraběnka Žofie se svým manželem. Za nimi následují dva anonymní arcibiskupové a příbuzní lantkraběcího domu: uherský a český královský pár. Z hlediska panovnické ikonografie se tak jedná o velice zajímavý obrazový pramen. Na foliu 175v je zobrazen uherský král Ondřej II. (1177-1235) a jeho žena Gertruda z Andechsu (1185-1213), rodiče sv. Alžběty. Oba se otáčejí směrem k následující straně (fol. 176r), kde je vyobrazen český král Přemysl Otakar I. (1157/67-1230) se svou manželkou Konstancií Uherskou (1180-1240). Oba králové uherský jsou vypodobněni jako typy panovníka, nemá proto smysl v jejich zobrazeních hledat nějaké konkrétní fyziognomické rysy.

Výše popsané pořadí představitelů světské a duchovní moci je jedinečné, navíc můžeme vyobrazení lantkraběcího páru spolu s králi a královnami považovat i za výraz jisté sebeprezentace a vladařské reprezentace.

Součástí svazku je vedle obrazové části se všemi stranami rukopisu komentář v německém jazyce, na němž se podílelo hned několik odborníků, kteří představují manuskript z mnoha možných úhlů pohledu.

V úvodní části je manuskript představen nejprve po stránce kodikologické. Hlavní pozornost je věnována jeho podobě a posléze obsahu, jehož hlavní částí jsou jednotlivé žalmy. Poslední kapitola první části přibližuje osudy díla od jeho vzniku až do 20. století. Druhá část pojednává o Lantkraběcím žaltáři z pohledu paleografického, po ní následuje pasáž věnována jeho bohatému zdobení zlatem, které na první svědčí o tom, že si dílo objednala vysoce postavená osoba.

Až závěrečná část komentáře je zasvěcena dílu z pohledu historicko-uměleckého. Čtenář se tak dozví např. více informací o dataci kodexu či pravděpodobném místu jeho vzniku. Asi jedna čtvrtina textu komentáře je pak věnována obrazové výzdobě žaltáře, která počíná jednotlivými měsíci kalendáře, pokračuje ilustracemi k vybraným žalmům a končí vyobrazeními světců a vybraných představitelů světské moci.

Cena nejnovějšího svazku edice „Glanzlichter der Buchkunst“ je 98 euro. Pro zájemce, kteří si pořídí všechny díly řady, platí zvýhodněná cena 85 euro. Navíc je pak ke každé publikaci jeden faksimilový list v originální velikosti daného rukopisu zdarma.

 

Marek Zágora

 

Glanzlichter der Buchkunst 25, Der Landgrafenpsalter, ADEVA, Graz 2018, obrazová část 384 stran, komentář 127 stran, doporučená cena 98 euro

 

Internet:

http://adeva.com/produkt_detail.asp?id=809

 

Jednotlivé svazky řady Glanzlichter der Buchkunst i faksimile lze objednat u česky hovořícího zástupce vydavatelství ADEVA pro Českou a Slovenskou republiku Jana Kociska, tel. +43676 519 50 68, e-mail kocisek@utanet.at

 

Svazky řady „Glanzlichter der Buchkunst“:

1 Das Goslarer Evangeliar (13. století), 1991; obrazová část 258 stran, komentář 38 stran

2 Die Bible moralisée (kolem 1230), 1992; obrazová část 136 stran, komentář 156 stran

3 Das Stundenbuch der Maria von Burgund (1470-1480), 1993; obrazová část 380 stran, komentář 72 stran

4 Das Jagdbuch des Mittelalters (1405-1410), 1994; obrazová část 276 stran, komentář 64 stran

5 Das Reichenauer Evangelistar (2. polovina 11. století), 1995; obrazová část 182 stran, komentář 66 stran

6 Die Medicina Antiqua (1. polovina 13. století), 1996; obrazová část 322 stran, komentář 108 stran

7 Das Speculum Humanae Salvationis (1325-1330), 1997; obrazová část 124 stran, komentář 68 stran

8/1 Der Wiener Dioskurides (kolem 512), 1998; obrazová část 486 stran, komentář 92 stran

8/2 Der Wiener Dioskurides (kolem 512), 1999; obrazová část 496 stran, komentář 128 stran

9 Das Falkenbuch Kaiser Friedrich II. (1241-1248), 2000; obrazová část 222 stran, komentář 88 stran

10 Die Trierer Apokalypse (kolem 800), 2001; obrazová část 150 stran, komentář 84 stran

11 Die Goldene Bulle (kolem 1400), 2002; obrazová část 160 stran, komentář 126 stran

12 Der Ramsey-Psalter (konec 13. století), 2003; obrazová část 346 stran, komentář 88 stran

13 Tacuinum Sanitatis in Medicina (konec 14. století), 2004; obrazová část 216 stran, komentář 152 stran

14/1 Wolfram von Eschenbach: Willehalm (1320), 2005; obrazová část 290 stran, komentář 104 stran

14/2 Wolfram von Eschenbach: Willehalm (1320), 2005; obrazová část 408 stran, komentář 64 stran

15 Der Oldenburger Sachsenspiegel (1336), 2006; obrazová část 272 stran, komentář 176 stran

16 Der Rosenroman (kolem 1519), 2007; obrazová část 416 stran, komentář 144 stran

17 Der Liber Aureus (11.-15. století), 2008; obrazová část 106 stran, komentář 70 stran

18/1 Das Antiphonar von St. Peter (kolem 1160), 2009; obrazová část 438 stran, komentář 140 stran

18/2 Das Antiphonar von St. Peter (kolem 1160), 2009; obrazová část 408 stran, komentář 212 stran

19 Die Oxforder Apokalypse (13. století), 2010; obrazová část 142 stran, komentář 132 stran

20 Der Psalter Ludwigs des Heiligen (1253-1270), 2011; obrazová část 184 stran, komentář 80 stran

21 Die Chirurgia des Abuۥl Qasim (2. polovina 14. století), 2012; obrazová část 166 stran, komentář 244 stran

22/1 Das Berthold Sakramentar (1215-1232), 2013; obrazová část 152 stran, komentář 136 stran

22/2 Das Berthold Sakramentar (1215-1232), 2014; obrazová část 180 stran, komentář 224 stran

23 Das Gebetbuch Jakobs IV. von Schottland (kolem 1503), 2015; obrazová část 494 stran, komentář 98 stran

24 Der Utrecht-Psalter (820-840), 2016; obrazová část 222 stran, komentář 214 stran


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru