faksimile detailštýrský hradec (graz): liber scivias - stodvacátý svazek řady codices selecti (liber scivias - band cxx der adeva-faksimilereihe codices selecti)

Štýrský Hradec (Graz): Liber scivias - stodvacátý svazek řady Codices Selecti (Liber scivias - Band CXX der ADEVA-Faksimilereihe Codices Selecti)

ADEVA (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) ze Štýrského Hradce připravuje pro všechny milovníky kvalitních faksimilií středověkých manuskriptů další zajímavý rukopis. Jako již stodvacátý „svazek" své řady Codices Selecti vydá ve dvou provedeních faksimile rukopisu díla Hildegardy z Bingenu „Liber scivias".

Hildegarda z Bingenu (1098-1179) byla známá německá mystička, vizionářka, lékařka a spisovatelka. Byla členkou benediktýnského řádu a sama v roce 1150 založila klášter na Rupertsbergu u Bingenu. Již ve středověku byla považována za svatou, ale nikdy nebyla oficiálně svatořečena. K jejímu svatořečení by tak mělo dojít v době před letošními Velikonocemi.

Její literární dílo je velice rozsáhlé. Mezi nejznámější spisy pak beze sporu patří její „Liber scivias", dílo, které vzniklo v letech 1141-1151. Přesnější název je „Sci vias Domini" (Poznej cesty Páně, „Cestyvěz"). Autorka v nich popisuje svá vidění, v nichž propojuje kosmologii a antropologii s teologií.

Nejznámější dochovaný exemplář tohoto díla (celkem se úplných dochovalo deset), jenž bude vydán formou faksimile, je spjat se samotným klášterem na Rupertsbergu. Rukopis vznikl kolem roku 1175, tedy ještě za Hildegardina života. Na celkem 242 pergamenových listech najdeme 35 miniatur a 27 nádherných iniciál, při jejichž vzniku bylo hojně použito zlata a také stříbra.

Rukopis se až do roku 1632 nacházel v klášteře na Rupertsbergu, po jeho zničení byl pak převezen do kláštera Eibingen. Po sekularizaci nakonec skončil v Zemské knihovně ve Wiesbadenu. V letech 1927-1933 byl v Eibingenu vytvořen originálu věrný opis na pergamenu (pracovaly na něm čtyři řádově sestry), což se ukázalo jako důležité, protože originál se během druhé světové války ztratil. Přesto i „novodobá" kopie středověkého manuskriptu působivě přibližuje duchovní svět Hildegardy z Bingenu. Provedeny byly i věrné kopie všech třiceti pěti miniatur.

O významu jedné z největších postav v dějinách katolické spirituality svědčí i fakt, že v říjnu 2012 bude Hildegarda z Bingenu jako teprve čtvrtá žena zařazena mezi tzv. učitele církve. Při této příležitosti se plánuje i slavnostní předání jednoho faksimile „Liber scivias" papeži.

ADEVA připravila dvojí vydání jedinečného manuskriptu. První, „normální" vydání v počtu 181 exemplářů a pak luxusní vydání v nákladu 99 kusů, v nichž budou zlaté části miniatur vyvedeny pravým zlatem. Součástí bude samozřejmě i svazek komentářů a překlad latinských textů.

 

Marek Zágora

 

(Další informace o faksimiliích vydavatelství ADEVA a jejich cenách poskytne česky a slovensky mluvící pán Ján Kočišek, kontakt: kocisek@utanet.at)

 

Resumé:

Anlässlich der offiziellen Heiligsprechung der Hildegard von Bingen und ihrer Erhebung zur Kirchenlehrerin erscheint die Faksimile-Edition des „Liber scivias" als Band CXX der ADEVA-Faksimilereihe Codices Selecti. Der berühmte Rupertsberger Scivias-Codex entstand um 1175 noch zu Lebzeiten Hildegards im Kloster Rupertsberg bei Bingen. In der Handschrift findet man 35 Miniaturen mit Gold und Silber und 27 Prachtinitialen. Die offizielle Heiligsprechung findet vor den Osterfeiertagen statt und im Oktober dieses Jahres wird Hildegard von Bingen in Rom zur Kirchenlehrerin erhoben. Im Zuge dieser Festlichkeiten ist auch die Übergabe eines Faksimiles des „Liber scivias" an den Papst geplant.

 

Internet:

www.adeva.com


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru