archiv detailumění v kině: caravaggio – duše a krev (stavitelé katedrál jsou mediálním patronem této kulturní akce!)

UMĚNÍ V KINĚ: Caravaggio – duše a krev (Stavitelé katedrál jsou mediálním patronem této kulturní akce!)

Vybraná česká kina v termínu od 3. do 21. prosince 2018 promítají atraktivní dokumentární film o díle velikána italské barokní malby. Život Michelangela Merisiho, který si podmanil umělecký svět pod jménem Caravaggio, má všechny charakteristiky poutavého příběhu. Nechybí v něm krev, vypjaté emoce a ani nezměrná krása. Stal se slavným malířem barokního Říma. Poté, co v hádce zabil jednoho římského šlechtice, strávil zbytek života na útěku. Nejprve prchl do Neapole, pak na Maltu, poté na Sicílii. Zemřel v roce 1610 v necelých čtyřiceti letech při pokusu o návrat do Říma.

Mistr světla a temnoty dostává v italském snímku hlas britského herce Jasona Flemynga (Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k) a jeho podvědomí originální hudební podobu od Mattea Curralloa. Špičkové obrazové zpracování nabízí jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka svůdný půvab Caravaggiových obrazů, ocenit jeho typické kontrastní linie a poznat v obličejích jeho biblických postav známé tváře lehkých žen a žebráků.

Stavitelé katedrál jsou mediálním patronem této kulturní akce!

 

Dokumentární film Caravaggio - duše a krev, režie: Jesus Garces Lambert, 2018, 90 minut, premiéra 3. 12. 2018, film se promítá ve 20 kinech v ČR až do pátku 21. 12. 2018 (Nymburk, Hodonín, Úpice, Praha, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Přerov, Uherské Hradiště, Vsetín, České Budějovice, Hradec Králové, Náchod, Třinec, Chomutov)

Zde přehled kin a termínů:

https://www.aerofilms.cz/program-kin/?dotaz=caravaggio-duse-a-krev

 

Pokud vás film zaujme, pak vás zveme na zájezd do Mnichova v červnu 2019, kde navštívíme speciální mnichovskou výstavu věnovanou Caravaggiově vlivu na evropské umění 17. století:

Informace o zájezdu zde:

http://www.stavitele-katedral.cz/bavorsko-goticke-a-renesancni-umeni-bavorskych-vevodu-vystava-caravaggio-a-europa-1600%E2%80%931630/

 

Malíř Caravaggio

Malíř Michelangelo Merisi zvaný Caravaggio přišel do Říma na podzim 1592, aby v centru křesťanského světa zkusil štěstí. Zprvu živořil a maloval jen menší obrázky na prodej. Jeho díla však zaujala vzdělaného kardinála Del Monteho. Mladíka vyhledal a ubytoval ho ve svém paláci Madama. Z chudého malířského pomocníka se přes noc stal uctívaný mistr.

Caravaggio v domě svého mecenáše poznal lesk bohatství i hodnoty italského umění. Ale inspirací mu zůstala římská ulice. Madonu maloval tak, jako by to byla po hospodách se toulající holka s nechtěným dítětem, což některé církevní hodnostáře popuzovalo. Jiní však nové umění horečně sbírali. Začali obdivovat malířův až násilnický naturalismus, ony divadelní efekty, kde postavy vypadají jako herci na setmělém jevišti, které osvětluje jen jediný silný reflektor.

V závěru Svatého roku 1600 spatřily Caravaggiovy obrazy v římském kostele San Luigi dei Francesi tisíce poutníků z celé Evropy. Působily jako zjevení, něco jako betlémská hvězda prorokující, že se zrodil spasitel evropského malířství. A "caravaggismus" se opravdu stal vlivným stylem, který sehrál podobnou roli jako o tři století později Picassův kubismus pro evropskou avantgardu.

Stejně jako štětcem dokázal Caravaggio zručně šermovat i se zbraní. Kamarádil se s hlučnou partou násilníků a prostitutek, tropil četné výtržnosti, odvážně vstupoval do soubojů, takže kardinálové ho museli každou chvíli tahat z nesnází. Jedna z rvaček se mu stala osudnou. Zabil při ní nešťastnou náhodou svého soka a musel z Říma uprchnout.

V říjnu 1606 se malíř objevil v Neapoli, oslavován umělci i zahrnut přízní mecenášů, ale už za necelý rok odplul na Maltu. Zdejší velmistr maltézských rytířů učinil vše pro to, aby se stal členem jejich elitního řádu. Obrátil se dokonce na papeže, aby svolil s přijetím, navzdory tomu, že umělec kdysi zabil v šarvátce člověka. Za normálních okolností by se kvůli podobnému provinění řádovým rytířem nikdy nestal.

I na Maltě se však projevil jeho bouřlivý temperament. Porval se s řádovým bratrem a byl uvržen do žaláře. Jáma, kam ho hodili, byla vytesaná hluboko do tvrdé skály, ale on uprchl a poté i odplul z Malty na Sicílii. Zřejmě se nad ním velmistr ustrnul a umožnil mu útěk, protože jinak by se podobný zázrak nestal.

Caravaggio se pak potloukal po jižní Itálii a za sebou nechával úchvatné obrazy. V říjnu 1609 ho při rvačce v Neapoli zranili tak, že to vypadalo na smrt. Ale dal se dohromady. Požádal papeže prostřednictvím vlivných kardinálů o milost, a nakonec se opravdu mohl vrátit do Říma. V přístavu Palu ho však omylem zatkla stráž a malíři odplula jeho loď i s několika jeho obrazy. Bez prostředků vyrazil pěšky do Port´Ercole, kam bárka směřovala. Uprostřed žhavého léta roku 1610 putoval bažinatou krajinou plnou komárů. Onemocněl a v Port´Ercole v místním špitále 18. července zemřel.

Peter Kováč


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru