archiv detailvalašské meziříčí: krása tajemství středověkých rukopisů – jedinečná výstava faksimilií

Valašské Meziříčí: Krása tajemství středověkých rukopisů – jedinečná výstava faksimilií

Anotace:

Do 1. října 2017 je v přízemí zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí k vidění jedinečná výstava nazvaná „Krása a tajemství středověkých rukopisů“, která prostřednictvím dokonalých faksimilií představuje široké veřejnosti téměř čtyři desítky středověkých manuskriptů od 7. do 16. století. Cílem výstavy je přiblížit na konkrétních příkladech středověk „zakódovaný“ do nádherných, často velice bohatě iluminovaných rukopisů, jež jsou skutečnou studnicí, z níž lze čerpat informace o středověku a životě v něm.

V posledních letech se výrazným způsobem změnil pohled na středověk, přesto je toto období stále většinou vnímáno jako temné a kruté. „Obraz“ středověku se ale zcela mění ve spojení s výtvarným uměním. Ve středověku vzniklo nepřeberné množství jedinečných uměleckých děl, z nichž se nám bohužel do současnosti dochoval pouhý zlomek. I tak si z toho mála můžeme udělat určitou představu o „středním věku“ jako velice významné etapě dějin.

Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve speciálních „trezorech“, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají. Ti se musí spokojit jen s jejich fotografiemi, digitalizovanými verzemi nebo s jejich uměleckými kopiemi či faksimiliemi.

Již řada rukopisů se dočkala svých faksimilií, z nichž většina těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších je hlavně z finančních důvodů pro normálního smrtelníka téměř nedostupná. Během posledních let vznikly faksimilie i několika rukopisů, jež jsou úzce spjaty s českým prostředím, a nemusí se jednat pouze o jejich český původ. Často jde o manuskripty určené pro českého panovníka nebo některého vysoce postaveného duchovního či šlechtice.

Takovými rukopisy jsou např. Vyšehradský kodex, Liber depictus, Bible Václava IV. nebo Cestopis Jana z Mandevillu. Právě na faksimiliích těchto a řady dalších manuskriptů jako jsou Book of Kells, Utrechtský žaltář, Bible Svatého Ludvíka nebo Přebohaté hodinky vévody z Berry se výstava pokouší přiblížit nejen „pestrost“ středověku, ale i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří fascinuje.

 

Peter Kováč

 

Foto Marek Zágora


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru