knižní novinky detailvaršava (warszawa): tadeusz jurkowlaniec uzavřel svůj celoživotní výzkum objevnou knihou nagrobki średniowieczne w prusach (instytut sztuki pan)

Varšava (Warszawa): Tadeusz Jurkowlaniec uzavřel svůj celoživotní výzkum objevnou knihou Nagrobki średniowieczne w Prusach (Instytut Sztuki PAN)

Vynikající polský historik umění Tadeusz Jurkowlaniec začal svoji odbornou dráhu publikací Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, která vyšla v Polsku v roce 1989 (Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wrocław 1989, počet stran 278).

Jeho kniha tehdy znamenala významný přelom. Málokdo z polských badatelů se totiž systematicky věnoval uměleckým zakázkám Řádu německých rytířů (Bratři německého špitálu Panny Marie v Jeruzalémě). Důvodem byly mimo jiné i přežívající předsudky ohledně role řádových rytířů v polských dějinách.

Text knihy doplňoval obsáhlý katalog, který je dodnes základním zdrojem poznání pro každého z polských i zahraničních badatelů. Knize předcházela už v roce 1979 autorova první studie Rzeźba architektoniczna na zamku krźyzackim w Brodnicy (Biuletyn historii sztuki, 41, 1979, s. 3-21), kde Jurkowlaniec poprvé prezentoval svůj talent a široký badatelský záběr.

Výzkumu umělecké tvorby ve středověkém Prusku, srdci panství křižáků, se Tadeusz Jurkowlaniec systematicky věnoval i nadále. Výrazný byl jeho podíl na obrovském dvoudílném vědeckém katalogu Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, který zůstane trvalou připomínkou výstavy, která se v Polsku na slavném Malborku uskutečnila v roce 2010.

Jurkowlaniec v tomto katalogu publikoval studii Z Prus do wiecznosti.... (1. díl, s.213-222), která se týkala náhrobků a sepulkrálního umění. Jeho článek tehdy končil větou, že náhrobní desky zůstávají stále tou nejméně známou skupinou uměleckých děl ve středověkém Prusku.

Nyní Tadeusz Jurkowlaniec tento dluh polského dějepisu umění splatil. Svůj životní výzkum uzavřel opět objevnou knihou Nagrobki średniowieczne w Prusach (Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk). Termínem Prusko označuje autor teritorium křižáckého panství v době jeho největšího rozkvětu (tj. v 2. polovině 14. století), to jest včetně Chełmské země a Pomoří s Gdaňskem.

Prvních 130 stran knihy Nagrobki średniowieczne w Prusach je věnováno studiím, které se týkají otázek kulturně historických, umělecko historických a ikonografických. Speciální pozornost je věnována symbolům evangelistů s sepulkrálním umění a metodicky podnětná je studie o náhrobcích v kostele Panny Marie v Gdaňsku.

Klíčovým je v knize především podrobný katalog (s. 131-331). S neobyčejnou pečlivostí tam jsou dokumentovány středověké náhrobky. Zájemce v jednotlivých položkách najde obecnou charakteristiku a současný stav odborného bádání a dále všechny podstatné údaje, včetně přepisu nápisů, identifikace materiálu, ikonografie, seznamu odborné literatury. Fotografie s detaily jsou často doplněny i rekonstrukční kresbou. Úctyhodná práce!

Celkově Tadeusz Jurkowlaniec zdokumentoval 298 náhrobků s vyobrazením mrtvého nebo s erbovními symboly. Připomenuty jsou také ztracené nebo zničené památky. Těch je žel hodně. Třeba z náhrobků velmistrů Řádu německých rytířů se zachovaly pouze tři.

Kniha je výsledkem obsáhlého průzkumu a pro poznání umění na teritoriu křižáckého panství jde o zásadní příspěvek, obdobně jako tomu bylo v případě autorovy publikace Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, vydané před téměř třiceti roky. Závěry z výzkumu pomohou nejen historikům umění, ale i těm, kteří se zabývají historii a historickou sociologií středověkého řádového panství na území dnešního Polska.

Peter Kováč

 

Tadeusz Jurkowlaniec, Nagrobki średniowieczne w Prusach, Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2015, 414 stran, cena 42 zlotých


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru