knižní novinky detailvídeň (wien): in hoc precioso monomento. die bestattung kaiser friedrichs iii. im wiener stephansdom – seznámení s unikátními výsledky částečného průzkumu hrobu císaře fridricha iii.

Vídeň (Wien): In Hoc Precioso Monomento. Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom – seznámení s unikátními výsledky částečného průzkumu hrobu císaře Fridricha III.

Anotace:

Uměleckohistorické muzeum ve Vídni vydalo ve spolupráci se stavební hutí dómu sv. Štěpána bohatě ilustrovanou vědeckou publikaci nazvanou „In Hoc Precioso Monomento“ s podtitulem „Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom“.

Ze čtrnácti pohřebišť králů a císařů Svaté říše římské v pozdním středověku je pouze jediné, které nikdy nebylo vypleněno či z jiných důvodů pozměněno. Oním místem je monumentální hrob římského císaře Fridricha III. (1415-1493) ve svatoštěpánském dómu.

V roce 2013 se podařilo pořídit malým otvorem první snímky interiéru proslulého hrobu. Vzniklé fotografie se pak staly jedinečným svědectvím o panovnických pohřbech na přelomu středověku a raného novověku. S výsledky průzkumu byli nejprve seznámeni odborníci. Nyní se s nimi může prostřednictvím publikace seznámit i širší veřejnost.

Samotné nahlédnutí do císařova hrobu je možné přirovnat k objevení nevykradené Tutanchamonovy hrobky. Ve 20. století se dokonce tvrdilo, že hrob je ve skutečnosti prázdný, že Fridrich III. v něm nebyl pohřben. Tyto dohady vedly k tomu, že byl v roce 1969 udělán do náhrobku malý otvor, kterým pak byla za pomoci zrcadel a světel zahlédnuta mrtvola a malá část pohřební výbavy. Fotografie tehdy ale nemohly být pořízeny. Ty vznikly až v roce 2013, kdy byl po letech opět otevřen zazděný otvor.

Právě pořízené unikátní snímky jsou středobodem zájmu autorů publikace. Velkou vypovídací hodnotu mají nejen pohřební insignie – koruna, žezlo a říšské jablko – ale i textilie, do nichž je mrtvé tělo zahaleno. Jedinečné jsou i velké pozlacené kovové desky s texty, v nichž jsou velebeny nejen činy Fridricha III., ale především jeho syna Maxmiliána I. (1459-1519). Byl to on, kdo nechal po otcově smrti dokončit monumentální náhrobek a v roce 1513 do něj nechal uložit i jeho ostatky.

Úplné otevření hrobu nebylo v roce 2013 možné, nelze jej ale očekávat ani v blízké budoucnosti. Z hrobky byly alespoň vyjmuty malé zlomky z unikátní glazované keramické rakve a kousek textilie, které budou podrobeny dalšímu průzkumu.

V rámci projektu nemohly být sice zodpovězeny všechny otázky, přesto se alespoň částečně podařilo na základě pořízeného fotografického materiálu a dalších pramenů zdokumentovat pohřeb císaře Svaté říše římské.

 

Marek Zágora

 

Franz Kirchweger - Katja Schmitz-von Ledebur - Heinz Winter - Franz Zehetner (Hrsg.), In Hoc Precioso Monomento. Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom, Schriften des KHM, Band 20, Kunsthistorisches Museum Wien in Kooperation mit der Dombauhütte zu St. Stephan, Wien 2019, 288 stran, doporučená cena 40 euro

 

Obsah:

ZUM GELEIT

VORWORT

SCHEMATA

Versuch einer graphischen Rekonstruktion der Situation im Hochgrab

BEITRÄGE I

Franz Zehetner, Untersuchungen des Inneren des Friedrichsgrabes

Stefan Roller, Das Grabmal Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom

Miсhail A. Bojcov, Ein Tod, drei Bestattungen und vier Exequien Friedrichs III.

Karl Rudolf, Schriftliche und bildliche Quellen des 16. Jahrhunderts zu den Bestattungen der Kaiser Friedrich III., Maximilian I. und Ferdinand I.

BILDTAFELN

Außen- und Innenansichten des Grabmals Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom

BEITRÄGE II

Renate Kohn, „Valeant Vigeant Floreant Felicissima Nomina Friderici Maximiliani et Philippi Beatissimorum Imperatorum ac Regum in Aeternum“. Die Inschriften im Hochgrab Kaiser Friedrichs III.

Franz Kirchweger, „mit geburlicher andacht und zirlichait umbzulegen verordnet und bevolhen“. Die Insignien im Hochgrab Kaiser Friedrichs III.

Katja Schmitz-von Ledebur, „samad, seiden guldener tucher“. Textilien im Hochgrab Kaiser Friedrichs III.

Heinz Winter, „Friderici Tercii Romanorum Imperatoris Archiducis Austriae Sepultura“. Die Auswurfprägungen aus dem Hochgrab Kaiser Friedrichs III.

Elisabeth Klecker, Der Humanist als Augenzeuge. Die Feierlichkeiten des Jahres 1513 im Panegyricus des Joachim Vadian

ANHANG

Quellen und Dokumente Zusammengestellt von Karl Rudolf

Cuspinians Bericht zu Tod, Grab und Bestattung Friedrichs III. (De Caesaribus, Straßburg 1540)

 

Internet:

https://shop.khm.at/shop/detail/?shop%5BshowItem%5D=100000000034780-2430-0&cHash=6aae7667b0aea6429a9171836112b000


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru