ohlasy v médiích detailviktor kubík

Viktor Kubík

Proměna středověkého sochařství (Peter Kováč, Stavitelé katedrál 4. Zrození génia - Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí)

Dějiny a současnost, XXXVII., 3 / 2015, s. 45

 

Citace z obsáhlé recenze:

„Tak jako v předešlých svazcích i nyní Kováč výborně popularizuje názory jednotlivých badatelů, ale jeho esejistický styl není prost ani osobního zaujetí podepřeného odbornou erudicí. Předcházející třetí svazek (2010) byl kompozičně u obsahově složitější, což si vynutilo téma umění Fridricha II. Tento díl navazuje spíše na první dvě knihy edice, a to lineárností osnovy, v tomto případě ovládané chronologickou posloupností tvorby Niccoly a Giovanniho Pisanů. Organicky jsou do této osy vtažena díla drobnějšího formátu či méně slavná (slonoviny a řezby), dále ikonografické exkurzy nebo otázky liturgické funkce umění. Přes zmíněný širší záběr bude tento díl pro laickou veřejnost zřejmě přístupnější četbou. Tím však není umenšen potenciál textu, který úspěšně vytváří celistvější obraz vývoje italského umění ve sledované době. Tomu výrazně napomáhají také připojené překlady dokumentů, studie dalších sedmi autorů, dále doplněné historiografickými texty Lorenza Ghibertiho, poprvé publikovanými v českém prostředí, stejně jako komentovaná bibliografie a také praktický rejstřík.“


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru