ohlasy v médiích detailvladimír horpeniak

Vladimír Horpeniak

Kniha uzavírá projekt (Peter Kováč, Katedrála v Remeši, ARS AURO PRIOR, Praha 2018)

Týdeník Klatovska - 10.10.2018

rubrika: U nás doma na Klatovsku - strana: 09

Historik umění a umělecký kritik Peter Kováč patří k předním osobnostem kulturního a vědeckého života, které si udržují blízký a živý vztah k našemu kraji. V Sušici prožíval Kováč studentská léta a dodnes tu vedle Prahy pobývá v domku, který s manželskou zdědili po rodičích. Do Kašperských Hor - do tamního Muzea Šumavy Kováče již po mnoho let vábí vzácná sochařská díla Mistra Oplakávání ze Zvíkova, významného řezbáře pozdního středověku, o kterém tento badatel napsal svou první svou vědeckou studii už v roce 1980. Právě za památkami středověkého stavitelství a umění Kováč na Šumavu také vodí studenty a účastníky svých četných tématických zájezdů.

Kováč se specializuje na středověké a renesanční umění, své poznatky publikuje v odborných ale i populárně vědeckých publikacích a výstavách. Po několik desetiletí se významně věnuje současnému českému a slovenskému výtvarnému umění. K popularizaci dějin umění v roce 1990 založil vlastní uměleckou agenturu a nakladatelství, ke stejnému účelu provozuje internetové stránky www.stavitelekatedral. cz . Dějiny umění Kováč vystudoval už v 70. letech na Filozofické fakultě UK u věhlasných profesorů Jaroslava Pešiny a Jaromíra Homolky, toto vzdělávání proložil studiem na Varšavské univerzitě u profesorů Jana Bialostockého a Piotra Skubiszewského i studijními cestami po západní Evropě.

V posledních letech značné úsilí Peter Kováč věnoval svému rozsáhlému a zcela unikátnímu knižnímu projektu Stavitelé katedrál, který představuje evropské umění a architekturu 13. století. Nyní vychází poslední pátý svazek tohoto monumentálního kompletu s názvem „Katedrála v Remeši“. Po dílech Katedrála v Chartres, Kristova trnová koruna, Úsvit renesance a Zrození génia – Giovanni Pisano bylo tak završeno dílo, které dohromady má celkem 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Svými studiemi do souboru přispělo 34 renomovaných historiků z osmi zemí. Antologie v jednotlivých dílech nabízejí překlady důležitých středověkých dokumentů a traktátů, které v českém jazyce nebyly dosud zveřejněny.

Poslední díl této ojedinělé edice je věnován remešské katedrále, významné chrámové stavbě 13. století, v níž francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Propracovaný mysteriózní ceremoniál byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a symbolem její neustálé obnovy.

Remešská katedrála měla mimořádný duchovní a kulturní význam nejen pro Francouze ale i pro ostatní západní a střední Evropu. Její architekti a sochaři výrazně ovlivnili gotické umění v například v Anglii, Itálii, Španělsku, Německu ale i v Čechách. Text Kováče doplňují studie nejvýznačnějších znalců remešské katedrály z Austrálie, Francie, Německa, Rakouska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Knihu dále zhodnocují fotografie, které dílem Petera Kováče a Lenky Horákové a vznikly v letech 2000- 2016.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru