knižní novinky detailvratislav (wrocław): kniha o významu norimberku pro pozdně gotické deskové malířství ve slezsku (agnieszka patała, pod znakiem świętego sebalda)

Vratislav (Wrocław): Kniha o významu Norimberku pro pozdně gotické deskové malířství ve Slezsku (Agnieszka Patała, Pod znakiem świętego Sebalda)

Norimberk jako umělecké centrum sehrával ve střední Evropě v 15. a na začátku 16. století významnou roli. Deskové obrazy z jeho malířských dílen se vozili až na dnešní Slovensko (Spišský Štvrtok), do Krakova i na území současného Rumunska (Sedmihradsko).

V Čechách se o jejich import staral kutnohorský mincmistr Hans Harsdorfer (Jan Horstofar), pozdější norimberský radní a přítel Albrechta Dürera. Velká část těchto děl se dostávala také do slezské Vratislavi, která měla s Norimberkem přímé obchodní spojení.

Deskové obrazy norimberských malířů ve Slezsku a vlivy norimberského umění na pozdně gotické umění ve Vratislavi v letech 1440-1520 jsou tématem knihy, kterou s pečlivostí a rozhledem připravila polská historička umění Agnieszka Patała.

Norimberk Slezsku zprostředkoval v mnoha ohledech nové umělecké formy i ikonografii nizozemské malby doby Rogiera van der Weyden. Vliv měly deskové obrazy, kresby i grafika. Poptávka byla značná a řadu podnětů k objednávkám dávali na Slezsku usazení Němci. Autorka to vše prokazuje na mnoha konkrétních příkladech.

Agnieszka Patała věnuje také pozornost ikonografie sv. Sebalda, která ve Slezsku souvisí s kultem tohoto norimberského patrona. Šířili ho němečtí měšťané bezprostředně spojení s Norimberkem.

Publikace je významným příspěvkem k poznání umělecké výměny ve Střední Evropě v období pozdní gotiky a začínající renesance. Nádherně vydaná kniha nabízí téměř tři sta barevných reprodukcí. Je to velmi užitečná publikace nejen pro historiky umění, ale odborníky věnující se dějinám obchodu a výměně zboží na přelomu 15. a 16. století.

 

Peter Kováč

 

Z úvodu knihy:

„Podstawowym celem niniejszego opracowania jest wieloaspektowe scharakteryzowanie roli Norymbergi w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku w latach 1440–1520. Realizacja tak zdefiniowanego zadania wymagała z jednej strony wskazania przejawów tego kulturowego transferu w dziełach sztuki powstających na Śląsku, z drugiej zaś strony pochylenia się nad jego stymulantami, dynamiką oraz okolicznościami zaistnienia. Prowadzone rozważania mają za zadanie przedstawić skalę tego zjawiska, przestrzeń i okoliczności, w których dochodziło do wspomnianej artystycznej i kulturowej wymiany, a także grupy społeczne i zawodowe za nią odpowiedzialne, wreszcie szereg mikrozjawisk związanych z życiem społecznym, religijnym, artystycznym i gospodarczym na Śląsku oraz w Norymberdze, mogących warunkować wybory twórców i zleceniodawców.“

 

Agnieszka Patała, Pod znakiem świętego Sebalda, Rola Norymbergi w kształtowaniu późnogotyckiego malarstwa tablicowego na Śląsku, wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2018, stron: 351, EAN/ISBN: 9788364025433, cena 45.00 zł


 

Polské knihy lze v ČR objednat zde:

 

Klub Polskiej Książki i Prasy

Księgarnia - Knihkupectví

731 01 Český Těšín, Čapková 7

tel.: +420 558 740 226

e-mail: ksiegarnia@polonica.cz


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru