knižní novinky detailwoodbridge: kolektivní monografie luxembourg court cultures in the long fourteenth century (the boydell press)

Woodbridge: Kolektivní monografie Luxembourg Court Cultures in the Long Fourteenth Century (The Boydell Press)

Anotace:

Nakladatelství Boydell Press vydalo první anglicky psanou monografii, která je zasvěcena kulturním úspěchům a politice Lucemburků, jednoho z nejvýznamnějších vládnoucích rodů pozdně středověké Evropy.

Lucemburský rod je dnes znám především díky svým nejvýznamnějším představitelům, císaři Jindřichu VII., Janu Lucemburskému (Slepému), Karlu IV. a dvěma Karlovým synům, Václavovi IV. a Zikmundovi Lucemburskému. Všichni výše jmenovaní ovlivňovali politické dění ve velké části Evropy 14. a na počátku 15. století.

Jejich kulturní dědictví se pak neomezuje jen na dnešní Českou republiku a vybrané části Německa, nýbrž jeho stopy nacházíme téměř po celé Evropě, od Anglie po dnešní Rumunsko a od Baltského moře až po Apeninský poloostrov.

Publikace zkoumá vliv Lucemburků v různých oblastech: od dějin umění a architektury přes hmotnou kulturu, českou, francouzskou, německou a latinskou textovou produkci, genderové a intelektuální dějiny až po hudbu. Jednotlivé eseje pojímají danou problematiku z multidisciplinární a nadnárodní perspektivy a nabízejí nové pohledy nejen na kulturu pozdně středověkého lucemburského dvora. (SK)

PS: Publikace „Luxembourg Court Cultures in the Long Fourteenth Century. Performing Empire, Celebrating Kingship“ je již nyní i volně ke stažení. Viz odkaz níže.

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/86008

Anotace nakladatelství Boydell Press:

The first collection of essays in the English language dedicated to the cultural achievements and politics of one of the most important ruling houses of late medieval Europe. The house of Luxembourg between 1308 and 1437 is best known today for its principal royal and imperial representatives, Henry VII, John the Blind, Charles IV, and Charles's two sons, Wenceslas and Sigismund - a group of rulers who, for better or worse, shaped the political destiny of much of Europe during the fourteenth and early fifteenth centuries. While some of the Luxembourg cultural legacy can still be experienced directly today in and around Prague and southern Germany, and through the literary and musical works of Machaut, Froissart, and Wolkenstein, it reached much further across Europe: from England to present-day Romania, and from the Baltic Sea to the Italian peninsula, alongside the dynasty's homelands in what is now Luxembourg, Belgium and France. However, this culture has not always attracted the scholarly attention it deserves. This volume explores the pan-European impact and influence of the Luxembourgs in a variety of fields: art and architectural history, material culture, Czech, French, German and Latin text production, gender and intellectual history, and music. Embracing the subject matter from multi-disciplinary and transnational perspectives, the essays here offer new insights into the late medieval cultures of the Luxembourg court. Particular subjects treated include the making of the "Wenceslas Bible"; Machaut at the court of John of Luxembourg; and Charles IV's patronage of multilingual literature.

Karl Kügle - Ingrid Ciulisová - Václav Žůrek (edd.), Luxembourg Court Cultures in the Long Fourteenth Century. Performing Empire, Celebrating Kingship, Boydell Press, Woodbridge 2024, 536 stran, doporučená cena 29,99 britských liber

Obsah:

Karl Kügle - Ingrid Ciulisová - Václav Žůrek, Introduction: The 'Long Luxembourg Century' (1308-1437): Courtly Networks, Cultural Politics, Dynastic Legacy

PART I: JOHN THE BLIND AND HIS PROGENY IN FRANCE

1. Uri Smilansky, The 'Luxembourgness' of Things: Machaut C, Glazier 52, and Dynastic Presence in Early Fourteenth-century France

2. Jana Fantysová Matějková, Guillaume de Machaut at the court of John of Luxembourg: Defining a Social Milieu

3. Lenka Panušková, The Vyšší Brod Cycle and its Anonymous Painter: French and Bohemian Court Circles in the 1340s

PART II: MARVELOUS OBJECTS AND CULTURE AT THE COURT OF CHARLES IV

4. Ingrid Ciulisová, Charles of Luxembourg and his Reliquary Cross: the Significance of Precious Stones

5. Václav Žůrek, Charles IV and the Patronage of Multilingual Literature at his Court and Beyond

6. Matouš Jaluška, Miraculous Objects and Foundational Sins: Verbal and Material Reality in the Dalimil Chronicle, the Chronicle of Přibík Pulkava of Radenín, and Charles IV's Autobiography

PART III: WENCESLAS AND SIGISMUND: ART, POLITICS, AND DIPLOMACY

7. Maria Theisen, The Making of the Wenceslas Bible, with Special Consideration of the Theological Concept of its Genesis Initial

8. Gia Toussaint, The Naked King: Representing Wenceslas in his Illuminated Bible

9. Mark Whelan, Dealing with the Luxembourg Court: Ellwangen Abbey and their Imperial Overlord

10. Ondřej Schmidt, Assessing the Luxembourgs: The Image of Wenceslas and Sigismund in the Correspondence of Italian Ambassadors

PART IV: STUDYING THE LUXEMBOURGS: WHAT HAS BEEN NEGLECTED

11. Julia Burkhardt, Heiresses, Regents, and Patrons: Female Rulers in the Age of the Luxembourgs

12. Len Scales, Image-making, image-breaking, and the Luxembourg Monarchy

13. Karl Kügle, The Absent Present: Luxembourg Courts, their Cultures, and Music Histor(iograph)y

Select Bibliography

Index

Internet:

https://boydellandbrewer.com/9781837650057/luxembourg-court-cultures-in-the-long-fourteenth-century/#generate-pdf

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru