knižní novinky detailwrocław: świecka archtektura publiczna w miastach korony czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji

Wrocław: Świecka archtektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji

V  Posku vyšla rozsáhlá publikace Klary Kaczmarek-Löw týkající se pozdně gotické architektury ve městech zemí Českého království v době kolem roku 1500. Mimo jiné je věnována pozornost památkám v Praze (Prašná brána) nebo Kutné Hoře (kamenná kašna na Rejskově náměstí). Podrobnější informace přináší náš polský spolupracovník – historik umění Wojciech Sowała. (SK)

 

Nakładem Oficyny Wydawniczej ATUT ukazała się praca Klary Kaczmarek-Löw zatytułowana “Świecka archtektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji”. Książka jest wynikiem wieloletnich badań autorki nad tematem związków architektury i reprezentacji władzy.

Choć temat ten od ponad trzydziestu lat jest przedmiotem dyskusji w środowisku naukowym to daleki jest od wyczerpania i nadal budzi emocje. Kaczmarek-Löw wpisuje się swoją monumentalną pracą w ten szeroki nurt badawczy.

Przedmiotem badań autorki stały się budowle o przeznaczeniu świeckim z niezwykle ciekawego choć nieczęsto omawianego okresu od zakończenia wojen husyckich do połowy XVI stulecia. Wyjątkowo bogate realizacje, cechujące się nierzadko wysokim poziomem artystycznym – ratusze we Wrocławiu i Görlitz, brama prochowa w Pradze czy niezachowana fontanna w Kutnej Horze – wyznaczały polityczne cele fundatorów i definiowały ośrodki miejskiej w strukturach Korony Czeskiej.

Książkę, po przedstawieniu stanu badań rozpoczyna rozdział poświęcony historii Korony Czeskiej w tym czasie, ze szczególnym uwzględnieniem miast, ich rozwoju i pozycji w polityce wewnętrznej królestwa. Następnie autorka omawia przekształcenia urbanistyczne jako wyraz propagandy władzy.

Kolejne rozdziały poświęcone są analizie różnych rodzajów budowli, podzielonych na kilka grup. A więc mamy przedstawione budowle obronne, ratusze, urządzenia użyteczności publicznej, pomniki i zamki miejskie . Ostatni rozdział Kaczmarek-Löw poświęciła budowlom sakralnym, które miały szersze, wychodzące poza sferę sacrum znaczenie czy zastosowanie, takim jak kościoły warowne, kaplice bramne czy dzwonnice.

Książkę zaopatrzono w pełny aparat naukowy i zestawienie bibliografii, oraz niemieckojęzyczne, krótkie streszczenie. Zawiera też 109 dobrej jakości, barwnych ilustracji.

 

Wojciech Sowała

 

Klara Kaczmarek-Löw, Świecka archtektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2019, 700 stron, cena 69 PLN.

 

Internet:

http://www.atut.ig.pl/?1518,swiecka-architektura-publiczna-w-miastach-korony-czeskiej-okolo-1500-roku-jako-przejaw-reprezentacji

 

Polské knihy lze v ČR objednat zde:

Klub Polskiej Książki i Prasy, Księgarnia - Knihkupectví,

731 01 Český Těšín, Čapková 7, tel.: +420 558 740 226,

e-mail: ksiegarnia@polonica.cz


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru