knižní novinky detailžitava (zittau): katalog výstavy der große prager bücherschatz (ausstellungskatalog – der große prager bücherschatz)

Žitava (Zittau): Katalog výstavy Der große Prager Bücherschatz (Ausstellungskatalog – Der große Prager Bücherschatz)

Od podzimu letošního roku mají všichni milovníci nádherně iluminovaných rukopisů jedinečnou možnost navštívit postupně celkem deset výstav mezinárodního projektu „10 Stationen zur mitteleuropäischen Buchmalerei des 15. Jahrhunderts“. Výstavy se uskuteční v deseti knihovnách v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

V Německu budou expozice k vidění v Karlsruhe, Lipsku, Norimberku, Wolfenbüttelu a Žitavě, v Rakousku ve Štýrském Hradci, Klosterneuburgu, Linci a Salcburku, ve Švýcarsku pak bude jedinou zastávkou Luzern. Tyto expozice budou navíc doplněny ještě dvěma rozsáhlými výstavami ve Vídni a v Mnichově. Dvanáct výjimečných výstav má představit široké veřejnosti v míře dosud nevídané pestrost středoevropské knižní malby 15. věku.

Od 9. října 2015 do 10. ledna 2016 se koná jedna z prvních částí výstavního projektu v německé Žitavě. Výstavu nazvanou „Der große Prager Bücherschatz“ připravila Městská muzea Žitava (k vidění je v Kulturhistorisches Museum Franziskanerkloster). Výstava představuje tzv. „žitavské misály“, i když tento název není vůbec přesný. Podstatnější je ale fakt, že hned čtyři svazky pocházejí z Prahy. Nádherné manuskripty byly převezeny před husity na hrad Ojvín a do Žitavy. Dnes se nacházejí v knihovně Christiana Weiseho v Žitavě.

K výstavě byla stejně jako ke všem částem projektu vydána doprovodná publikace s katalogem, kterému předcházejí tři stati věnované vystavovaným manuskriptům.

Autorem prvního textu, který je úvodem celé publikace, je historik umění Marius Winzeler, ředitel Městských muzeí v Žitavě. Svou hlavní pozornost věnuje samozřejmě vystavovaným rukopisům, ale vyzvedává i význam samotné Žitavy, která byla českým královským městem, které spadalo pod pražské biskupství, resp. později arcibiskupství.

Z Prahy pocházející rukopisy, zejména pak oba svazky Vesperale et Matutinale, patří k tomu nejkrásnějšímu, co vzniklo na počátku 15. století. Jednotlivá díla dává do souvislostí s krásným slohem a díly (sochy, nástěnné a knižní malby), jež vznikla v přibližně stejné době jako rukopisy.

Rukopisy se staly od počátku 20. století středem vědeckého zájmu českých i zahraničních historiků umění, které autor alespoň vyjmenovává. Do textu se ale vloudila chybička, křestní jméno historika umění Brodského není Karel, ale Pavel.

Uwe Kahl se ve svém příspěvku věnuje skupině rukopisů označované jako „žitavské misály“ a mapuje jejich osudy až do současnosti. Jedná se celkem o sedm rukopisů, které vznikly v rozmezí přibližně sta let. Už čtyř z nich je jasné, že vznikly v Praze v letech 1410-1420. Nejvýznamnější jsou dva svazky Vesperale et Matutinale, které pocházejí od augustiniánů kanovníků z Nového Města pražského Na Karlově. Svědčí o tom mimo jiné výzdoba obou rukopisů. V roce 1420 uprchli augustiniánští kanovníci před husity do kláštera na hoře Ojvín nedaleko Žitavy. O rok později uprchli z Prahy kanovníci Svatovítské kapituly do Žitavy. Ostatní rukopisy jsou mladší. Zajímavá je otázka, zda byly rukopisy používány při bohoslužbách. Bohužel neexistuje žádná uspokojivá odpověď.

Autorkou hlavní stati publikace je známá rakouská historička umění Maria Theisen, která patří k největším znalkyním českých rukopisů přelomu 14. a 15. věku. V posledních letech věnovala velkou pozornost především rukopisům spjatým s pražskou iluminátorskou dílnou pracující pro římského a českého krále Václava IV.

Její text je věnován umělecké analýze čtyř výjimečných manuskriptů, které jsou v katalogu představeny pod čísly jedna až čtyři. Zabývá se hlavně jejich iluminátorskou výzdobou a představuje další rukopisy, v nichž můžeme vysledovat podíl stejných malířů, případně jsou s iluminacemi žitavských manuskriptů příbuzné.

Nejprve se věnuje tzv. Žitavskému pražskému misálu, který vznikl v prvním desetiletí 15. století. Rukopis byl s velkou pravděpodobností napsán pro používání ve Svatovítské katedrále a jeho objednavatelem byl opat Matěj z kláštera augustiniánů kanovníků v Praze Na Karlově. Se stejným klášterem jsou spjaty i dva svazky Vesperale et Matutinale, o čemž svědčí vedle stylu jednotlivých iluminací i některé iniciály, kupř. s vyobrazením Karla Velikého jako svatého krále, před nímž klečí modlící se opat. Rukopisy opět objednal výše zmíněný Matěj, jehož v prvním svazku zastupuje reprezentativní vyobrazení sv. Matěje. Druhý svazek nebyl dokončen a svázán byl až v 16. století. Oba svazky jsou bohatě zdobeny. Hlavním malířem je tzv. Mistr Házmburského misálu. Nejmladším rukopisem je původně dvousvazkový antifonář, bohužel jeden svazek se ztratil. Rukopis vznikl krátce před rokem 1420 a s největší pravděpodobností se jedná o kodex z kláštera Na Karlově, nebo ze Svatovítské katedrály.

Samotná katalogová část čítá „pouze“ šest položek. Každé heslo obsahuje popis vazby, stav manuskriptu, obsah a seznam figurálních iluminací. Důležitou součástí je výběrový seznam literatury. Každý rukopis je představen minimálně jednou celostránkovou reprodukcí z díla a řadou dalších ukázek, především figurálních iniciál nebo i celých stran. Je však velká škoda, že reprodukce těchto iniciál i vybraných stránek jsou velice malé a není toho na nich bohužel moc vidět.

První dvě katalogová hesla jsou věnována oběma svazkům Vesperale et Matutinale, které vznikly v Praze mezi roky 1410-1420. Ze stejného období pochází i antifonář, z něhož se bohužel dochovala pouze druhá část. Z počátku 15. století je rovněž Pražský misál, v jehož kalendáři jsou zvýrazněna jména českých světců: sv. Václava, Vojtěcha, Zikmunda, Víta, Prokopa a Ludmily. Pátý rukopis – Graduál - vznikl ve Slezsku, nejpravděpodobněji ve Vratislavi v roce 1435. Poslední katalogové heslo představuje Vesperale et Matutinale z konce 15. století.

Publikace k výstavě „Der große Prager Bücherschatz“ je bezpochyby významným příspěvkem k dějinám „české“ knižní malby počátku 15. století. Lze jej zakoupit nejen samostatně (za 14,90 euro), ale i jako součást kompletu, který obsahuje publikace ke všem deseti zastavením mezinárodního projektu „10 Stationen zur mitteleuropäischen Buchmalerei des 15. Jahrhunderts“ (za 128 euro). Katalogy vycházejí zároveň jako pátý až čtrnáctý svazek řady „Buchmalerei des 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa“, jejímž vydavatelem je Jeffrey F. Hamburger.

 

Marek Zágora

 

Marius Winzeler (Hrsg.), Zittauer Zimelien. Der große Prager Bücherschatz, Quaternio Verlag, Luzern, 2015, 64 stran, doporučená cena 14,90 euro

 

Resumé:

Vom September 2015 bis März 2017 haben alle Liebhaber der reich illuminierten Handschriften eine einmalige Gelegenheit im Rahmen des Ausstellungsprojekts „10 Stationen zur mitteleuropäischen Buchmalerei des 15. Jahrhunderts“ die kostbarsten Bücherschätze des 15. Jahrhunderts zu sehen. Eine der ersten Ausstellungen des Projekts – Der große Prager Bücherschatz - kann man in diesen Tagen in Zittau besuchen. Im Quaternio Verlag Luzern erschien dazu ein schöner und interessanter Ausstellungskatalog, in dem sechs Manuskripte – Zittauer Missalien – die zu den Meisterwerken mitteleuropäischer Buchmalerei gehören, vorgestellt werden (heute in der Zittauer Christian-Weise-Bibliothek). Vier von den sechs Bänden stammen aus Prag. Am Anfang des 20er Jahren des 15. Jahrhunderts wurden sie von hohen Geistlichen aus Prag auf der Flucht vor den Hussiten nach Oybin und Zittau in Sicherheit gebracht und blieben hier. Es handelt sich um die Werke, die die Künstler, die auch für den König Wenzel IV. und die höchsten Würdeträger des Königreiches tätig waren, illuminierten. Der Ausstellungstitel stammt von Maria Theisen, einer der besten Kennerinnen der böhmischen Buchmalerei, die sich in den letzten Jahren vor allem mit den Handschriften der Bibliothek König Wenzels IV. beschäftigte. Für den Katalog verfasste sie den wichtigsten Aufsatz über „Prager“ Manuskripte. Die Publikation zur Ausstellung „Der große Prager Bücherschatz“ ist ein bedeutender Beitrag nicht nur zur Geschichte der mitteleuropäischen, sondern auch der böhmischen Buchmalerei des 15. Jahrhunderts.

 

Obsah:

Marius Winzeler, Zittauer Zimelien

Uwe Kahl, Die illuminierten Handschriften in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau

Maria Theisen, Der große Prager Bücherschatz

Katalogteil

 

Internet:

http://www.quaternio.ch/de/meisterwerke-der-buchmalerei-des-15-jahrhunderts-in-mitteleuropa


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru