podoby českých králů detailznámá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: císař karel iv. s alžbětou pomořanskou na tzv. balkónové scéně v mühlhausenu

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Císař Karel IV. s Alžbětou Pomořanskou na tzv. balkónové scéně v Mühlhausenu

Do současnosti se dochovalo velké množství uměleckých děl, na nichž byl vypodobněn římský císař a český král Karel IV., který si velice dobře uvědomoval význam výtvarného umění pro svou reprezentaci i prezentaci panovnické moci. Máme štěstí, že se nám dochovalo též několik velice zajímavých a zároveň reprezentativních soudobých sochařských vyobrazení Karla Lucemburského. Nejznámější z nich najdeme na východní fasádě Staroměstské mostecké věže (trůnící císař s panovnickými insigniemi) nebo ve vnitřním triforiu Svatovítské katedrály (císařova busta).

Jedno z méně známých, ale velice zajímavých se nachází v durynském Mühlhausenu. Jižní průčelí transeptu městského kostela Panny Marie (Marienkirche) zdobí bohatá sochařská výzdoba, která vznikla pravděpodobně mezi roky 1362 a 1365 a bývá dávána do souvislostí s výzdobou Staroměstské mostecké věže. Na tzv. balkónové scéně, která nás nejvíce zajímá, vidíme římského císaře Karla IV. s manželkou, s největší pravděpodobností s Alžbětou Pomořanskou, a jejich doprovodem, dvorní dámou a komorníkem.

Čtyři postavy vysoké mezi 160 a 167 cm se naklánějí s kurtoazní gestikulací přes zábradlí balkonu nad jižním portálem k imaginárnímu publiku, jako když přijímají hold. Především císař s císařovnou se tak dostávají do „přímého“ až důvěrného kontaktu s pozorovatelem-divákem. Připomíná se zde každoroční holdování městské rady císaři poté, co zde byl uveden do funkce nový starosta. Bohužel není známo, zda tato tradice skutečně pochází z doby, kdy město navštívil císař. Vznik díla přesto bývá dáván do souvislostí se skutečnou historickou událostí: v roce 1362 podpořil Karel IV. městskou radu v jejím sporu s řádem Německých rytířů, a proto je možné, že vypodobnění císaře s manželkou bylo objednáno záměrně jako výraz vděku.

Výjimečnost vyobrazení spočívá i v tom, že na sakrální stavbě jsou sochy představitelů světské moci. Všechny postavy jsou propracovány jen v partiích, které jsou vidět nad zábradlím. Jejich původní podoba byla ještě navíc doplněna polychromií (zbytky se ještě dochovaly), která musela postavám dodávat ještě větší život.

Výjimečný je dále i fakt, že panovník není vyobrazen na trůnu nebo frontálně, ale jako polopostava v pohybu. Podívejme se blíže na Karla IV. I když se často zdůrazňuje, že na rozdíl od Staroměstské mostecké věže nemá císař panovnické insignie, je více než zřejmé, že na hlavě měl původně korunu. Sochař se dokonce pokusil zachytit i skutečné fyziognomické rysy panovníka, které známe z jeho jiných soudobých vyobrazení. Charakteristické jsou vystouplé tváře, lehký předkus horní čelisti, který je patrný i na soše z mostecké věže, dále dlouhý, rovný nos, vysoké čelo a zvlněné vlasy po ramena. Karlovu tvář nakonec zdobí „tradiční“ knír s bradkou.

Navíc se čtyřmi postavami, jejichž autorem byl erfurtský Mistr náhrobku sv. Severina, souvisí i další sochařská výzdoba, hlavně pak scéna Klanění tří králů s Pannou Marií s dítětem na rukou umístěná za císařským párem na konzolách. Je možné, že sochař pojal scénu Klanění tří králů jako předobraz holdu, jenž je zachycen u zábradlí. Divák tak měl pochopit, že císař se svou chotí přijímají hold v zastoupení Krista a jeho matky. Na úplném vrcholu jižní fasády je pak ještě zobrazen v redukované podobě Poslední soud s Kristem-soudcem v mandorle, jehož autorem je stejný sochař jako u císařského páru.

U tzv. balkónové scény z říšského města Mühlhausen máme před sebou zcela výjimečné sochařské vypodobnění císaře, který je tak ve městě, které během své vlády jen párkrát navštívil, stále přítomen.

 

Marek Zágora

 

Foto Peter Kováč


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru