podoby českých králů detailznámá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: václav iv. jako římský král ve vídeňském astronomickém sborníku

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Václav IV. jako římský král ve Vídeňském astronomickém sborníku

Římský a český král Václav IV. byl velice vzdělaný a inteligentní, ale více než panování se věnoval lovu a také bibliofilii. Vlastnil jednu z největších knihoven ve střední Evropě, do níž určitě převzal i rukopisy, které původně vlastnil jeho otec, císař a český král Karel IV. Do současnosti se nám bohužel dochovalo jen několik málo rukopisů z Václavovy knihovny a všechny se nacházejí v zahraničí, většina z nich pak v Rakouské národní knihovně ve Vídni.

Mezi sedmi dochovanými manuskripty zaujímají významné místo astrologicko-astronomické rukopisy, které se dochovaly celkem tři. Z dochovaných písemných zpráv víme, že astrologických rukopisů bylo původně více, což je bezpochyby i dokladem Václavových zájmů.

Kodexy obsahují latinské překlady stěžejních děl pozdně antické a arabsko-židovské astrologie a astronomie, které jsou pak doplněny novějšími spisy, jejichž autoři navazují na starší tradici. Prvním rukopisem je opis díla Quadripartitus Claudia Ptolemaia, který se dnes nachází ve fondu Rakouské národní knihovny ve Vídni (Cod. 2271). Stejná knihovna vlastní také Vídeňský astronomický sborník (Cod. 2352). Poslední Václavův astrologicko-astronomický manuskript je uložen v Bavorské státní knihovně v Mnichově (clm 826), tento rukopis se označuje jako Mnichovský astronomický sborník.

Z hlediska panovnické ikonografie je velice zajímavý Vídeňský astronomický sborník, který obsahuje latinsky psané astrologické a astronomické texty. Rukopis vznikl v Praze v letech 1392 až 1393, což jsou roky, které jsou uvedeny v iniciále P se dvěma astronomy (fol. 1r) a v iniciále T s Alfonsem X. Kastilským jako astronomem (fol. 34r). Kodex obsahuje 102 pergamenové listy o velikosti 29,2 krát 20,9 až 21,3 cm.

Je jisté, že rukopis patřil původně do Václavovy knihovny, protože se na několika listech objevují královy emblémy (fol. 34r, 36v, 38r, 40r a 40v). Nejvýznamnější vyobrazení se ale nachází na foliu 95r, na němž najdeme medailon s vyobrazením Václava IV. jako římského krále.

Na foliích 92v-95r  je zobrazeno celkem šestnáct králů v medailonech, kteří odpovídají na otázky. Všichni sedí na jednoduchých trůnech bez opěradla. Na každé vnější straně folia jsou tři medailony, na vnitřní straně jsou pak zapsány jejich odpovědi. Zaznamenána nejsou jména jednotlivých panovníků, nýbrž jen názvy zemí, kterým vládnou. Každý drží žezlo a královské jablko jako symboly svého postavení, na hlavě mají zlatou korunu. Držení těla i jejich posazení jsou různě obměňována. U medailonu převažuje černé pozadí zdobené zlatými, výjimečně stříbrnými úponky.

Na foliu 92v jsou tak zobrazeni: nahoře Rex tutorum maximus, uprostřed Rex hispanie excellens, dole Rex Indie prepotens. Na foliu 93r: nahoře Rex anglie ditissimus, uprostřed Rex scocie christianissimus, dole Rex armenie virtutum opifex. Na foliu 93v: nahoře Rex nubie in(v)ictus (?), uprostřed Rex cipri gratiosus, dole Rex babilonie ignotus. Na foliu 94r: nahoře Rex francie primellus, uprostřed Rex thartharorum fulgentissimus, dole Rex sicilie pacificus. Na foliu 94v: nahoře Rex capadotie austerus, uprostřed Rex almanie stren(n)uus, dole Rex libie nobilis.

Na foliu 95r je namalován poslední král: Rex Romanorum invictissimus. Na první pohled je jasné, že se jedná o reprezentativní vyobrazení samotného římského a českého krále Václava IV., což lze „vyčíst“ i z jeho oděvu. Jeho modrý svrchní šat je posetý zlatými vyšívanými písmeny „W“ a „E“, což jsou královy oblíbené emblémy. Na nohách má úzké nohavice zelené barvy. Panovník je natočen doprava, v pravé ruce drží říšské jablko, v levici pak žezlo. Na hlavě má zlatou korunu, pod níž je dobře vidět bílá točenice, další z emblémů Václava IV. Vladařovu tvář zdobí módní plnovous.

Výše popsané reprezentativní vyobrazení římského a českého krále Václava IV. z rodu Lucemburků se velice podobá některým královým vypodobněním v nedokončeném monumentálním rukopisu německého překladu Starého zákona, který je známější jako Bible Václava IV.

 

Marek Zágora

 

Foto z Ulrike Jenni - Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1380–1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV. und deren Umkreis, Wien 2014.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru