knižní novinky detailpraha: courtrai 11. července 1302 – nejnovější svazek edice medievistika (karolinum)

Praha: Courtrai 11. července 1302 – nejnovější svazek edice Medievistika (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo krátce po sobě hned dva nové svazky edice Medievistika (edici řídí prof. Dr. Martin Nejedlý), v jejímž rámci jsou české odborné veřejnosti a laickým zájemcům o středověk představovány překlady aktuálních a výjimečných zahraničních děl, která se zabývají středověkými dějinami a kulturou. Zatím posledním překladem je kniha „Courtrai. 11. července 1302“ francouzského historika mladší generace Xaviera Hélaryho.

Autor se podrobně věnuje bitvě u Courtrai v dnešní Belgii, kterou 11. července 1302 svedlo flanderské vojsko, přesněji městské milice s vojskem francouzského Filipa IV. Sličného. Jedná se o bitvu, která fascinovala již své současníky, protože v ní necvičené pěší „vojsko“ porazilo věhlasné francouzské rytíře. Bitva, která byla první katastrofální porážkou rytířstva, je známá i jako Bitva zlatých ostruh, podle rytířského atributu, ostruh, které sesbírali vítězové z mrtvol na bitevním poli a zavěsili je jako votivní dary v hlavním courtraiském kostele.

Bitvu zlatých ostruh zasazuje do širšího historického kontextu francouzsko-flanderských vztahů přelomu 13. a 14. věku. V prvních kapitolách přibližuje na relativně malém prostoru Francii za vlády krále Filipa IV. Sličného a nastiňuje ekonomický význam Flander.

V následujících dvou kapitolách se věnuje královskému a flanderskému vojsku, přičemž se neomezuje na pouhé popisy obou vojsk a jejich výzbroje, ale zaměřuje svou pozornost i na válečné zkušenosti obou „armád“, na jejich silné stránky i slabiny. Stranou neponechává ani osobnost velitele francouzského vojska, nejlepšího a nejzkušenějšího válečníka přelomu 13. a 14. století, hraběte z Artois, který nakonec v bitvě, v níž stáli „malí proti velkým“, padl.

V celkem třech kapitolách popisuje průběh samotné bitvy. Pracuje s dochovanými kronikářskými vyprávěními, ale např. i účetními dokumenty, a jasně ukazuje, jak je možné pojmout převyprávění historie jedné bitvy. Historik ale stojí před nelehkým úkolem, protože často pracuje hned s několika protichůdnými prameny, které líčí průběh bitvy vždy jen z pohledu jedné strany. Přesto je nutné pokusit se bitvu zrekonstruovat, jak to činí i Xavier Hélary. Je však jasné, že není možné bitvu vylíčit plynule.

Velkou pozornost věnuje smrti hraběte z Artois, o níž se dochovalo hned několik odlišných vyprávění. Hélary ukazuje, jak s nimi pracovat a nenechat se unést jejich výpovědí.

V souvislosti s ohlasy bitvy u Courtrai se stejně jako v předchozích kapitolách snaží odpovědět na řadu otázek. Šlo o Boží trest pro pyšné francouzské rytíře? Nebo o výsledku bitvy rozhodlo odhodlání flanderských pěšáků, mezi nimiž byli i prostí rolníci? Už současníci se pokoušeli vysvětlit, proč k porážce rytířstva vlastně došlo. Hélary navíc zmiňuje i polemiku dvou historiků z konce 19. století, Henriho Pirenna na straně belgické a Frantze Funck-Brentana na francouzské, kteří odlišně interpretovali události z 11. července 1302. Polemika se dokonce dotkla hrdosti obou národů.

Závěrečná kapitola – Bitva u Courtrai v kolektivní paměti – je svým způsobem ohlédnutím za „druhým“ životem bitvy, který započal již po necelých sto letech. V 19. století se pak bitva stala klíčovou součástí nejprve belgické a posléze specificky vlámské „národní“ paměti (od roku 1973 je 11. červenec oficiálním svátkem vlámské komunity) a svůj význam si drží i v současnosti.

Text knihy je doplněn několika názornými mapami. Autorem Hélaryho portrétu, který je doslovem českého vydání, je francouzský medievista Philippe Contamine, jenž byl mimo jiné vedoucím Hélaryho diplomové práce.

Po přečtení Hélaryho úžasné práce se samozřejmě může nabízet srovnání s knihou Georgese Dubyho „Neděle u Bouvines. 27. červenec 1214“, která se před dvaceti lety dočkala i českého vydání. Nemá ale smysl srovnávat.

Hélary dokázal napsat velice podnětnou a zároveň čtivou knihu, která sice neohromí počtem stran, ale svým celkovým pojetím. Můžeme tedy konstatovat, že se jedná o velice inspirující monografii jedné bitvy, která osloví nejen odborníky, ale i širší veřejnost.

 

Marek Zágora

 

Xavier Hélary, Courtrai. 11. července 1302. Bitva zlatých ostruh, Karolinum, Praha 2017, 150 stran, doporučená cena 220 Kč

 

Obsah:

Bitva zlatých ostruh

I. Flanderské hrabství a Vlámové

II. Jitřní mše v Bruggách

III. Královské vojsko

IV. Flanderské vojsko

V. Bitva začíná

VI. Poslední útok

VII. Porážka a útěk francouzského vojska

VIII. Ohlasy bitvy u Courtrai

Bitva u Courtrai v kolektivní paměti

 

Stručné ohlédnutí za prameny

Prameny a literatura

Doslov k českému vydání (Philippe Contamine)

Rejstřík

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=18597&zalozka=1

 

K dalším svazkům edice Madievistika:

http://stavitele-katedral.cz/praha-o-hranicich-dejinnych-obdobi-na-prikladu-stredoveku-a-renesance-%E2%80%93-podnetna-esej-jacquese-le-goffa/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-benatky-a-jejich-imperium-ve-stredomori-9-15-stoleti-%E2%80%93-zajimava-kniha-edice-medievistika-karolinum/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru