archiv detailpraha: kniha o městě dam kristiny pisánské (argo)

Praha: Kniha o městě dam Kristiny Pisánské (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo další svazek edice Litteraria et poetica, která je součástí záslužné edice Historia medii aevi – Paměť středověku, v jejímž rámci vyšlo již třiadvacet svazků s překlady historických pramenů a kronik. Jednotlivé svazky řady Litteraria et poetica (doposud vyšly tři) představují široké veřejnosti překlady středověkých textů literární povahy včetně poezie. Nejnovějším překladem je „Kniha o městě dam“ Kristiny Pisánské. Autorkou překladu, úvodní rozsáhlé studie „Kristina Pisánská a obhajoba ženské identity v pozdním středověku“ a komentáře je Věra Soukupová.

Především zásluhou Martina Nejedlého se mohli čeští čtenáři seznámit nejen se životem významných francouzských a burgundských literátů pozdního středověku, ale i s jejich velice zajímavým dílem, které má často nesmírnou vypovídací hodnotu. Mezi plodnými literáty té doby bychom ale našli i jednu výjimečnou ženu, které u nás zatím nebyla věnována větší pozornost, Kristinu Pisánskou (1365-1430).

Pocházela z rodiny lékaře a astrologa Tomáše Pisánského, který působil na dvoře francouzského krále Karla V. Moudrého. Kristina se po smrti svého manžela začala ve velkém věnovat literární činnosti a patrně se tehdy začala i více vzdělávat, což se odráželo v jejích pracích, v nichž často odkazuje na četné autority. Zároveň pak dávala i jasně najevo, že vzdělání a studium není jen výsadou mužů, což se odráží i v první části její „Knihy o městě dam“.

Její texty byly silně ovlivněny politickou situací Francouzského království na počátku 15. století, kdy země procházela za vlády psychicky nemocného Karla VI. vleklou krizí. Napsala tak např. „Knihu o těle obce“, což je úvaha o ideálním způsobu vlády. Ke konci svého života pak sepsala několik drobnějších náboženských spisů.

Výjimečnost Kristiny Pisánské spočívá též v tom, že v letech 1399-1418 provozovala v Paříži vlastní dílnu, v níž nechávala opisovat svá díla, která pak iluminovali malíři, s nimiž rovněž úzce spolupracovala a kterým dávala podklady k jednotlivým miniaturám. Dnes je známo asi padesát, převážně luxusních rukopisů, na jejichž vzniku se nejen autorsky podílela. Ty se pak často stávaly darem pro členy francouzské královské rodiny nebo některé prominenty.

„Knihu o městě dam“ napsala Kristina v letech 1404-1405. Jedná se o snovou pouť, žánr, který byl ve své době velice oblíbený. Kristina Pisánská napsala pod vlivem prvního sporu o podstatu ženství obranu žen, která je „představena“ jako výstavba uzavřeného, dobře střeženého města pro všechny ctné ženy od starověku až po autorčinu současnost. Město pak mají aktivně bránit proti veškerým nepřátelským útokům všechny ženy, které se v něm usadily. Jejími pomocnicemi při budování města jsou pak tři alegorické bytosti ztělesňující ctnosti: Rozumnost, Poctivost a Spravedlnost.

„Kniha o městě dam“ je ale zároveň i přehledem osudů ženských hrdinek, které čerpala z různých písemných pramenů, od historiografických přes hagiografické až po beletristické. Významným zdrojem pro ni byly především texty Giovanniho Boccaccia, zejména pak jeho spis „O slavných ženách“ z let 1361-1375. Kristina využila medailonů jednotlivých vybraných žen jako důkazů pro své argumenty v diskuzi a obhajobě žen.

„Kniha o městě dam“ je rozdělena do tří knih. V první jsou přiblíženy ženy, které vynikly ve svém vztahu ke společnosti, tedy vladařky, válečnice nebo umělkyně. V druhé části představuje Kristina ženy, které vynikly hlavně jako matky, manželky či dcery. Poslední knize pak vévodí příklady výjimečných žen, světic. U jednotlivých žen pak zdůrazňuje především jejich ctnosti a rovněž zásluhy o lepší život.

Její spis měl velký ohlas, o čemž svědčí vedle pozdějších překladů do vlámštiny a angličtiny i díla, která na ni navazovala, kupř. „Ochránce žen“ Martina Le Franc z roku 1442. Ten ve svém díle označil Kristinu Pisánskou za vzor učené ženy. „Kniha o městě dam“ byla ale též velkou inspirací pro autory v následujícím století.

Součástí kvalitního překladu je i černobílý obrazový doprovod a barevná obrazová příloha s ukázkami iluminací i z dalších děl Kristiny Pisánské, jejichž bohatě zdobené manuskripty se dnes nacházejí ve francouzských a britských knihovnách.

Vydání překladu „Knihy o městě dam“ Kristiny Pisánské je velice záslužným počinem. Konečně máme možnost seznámit se s dílem jedné z nejvýznamnějších žen pozdního středověku.

 

Marek Zágora

 

Kristina Pisánská, Kniha o městě dam, Argo, Praha 2018, 314 stran, doporučená cena 398 Kč

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/kniha-o-meste-dam/

 

K dalším svazkům řady Litteraria et poetica:

http://stavitele-katedral.cz/praha-vilem-ze-zeme-slovanu-oldricha-z-etzenbachu-argo/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-dopisy-dvou-milencu-%E2%80%93-24-svazek-edice-historia-medii-aevi-%E2%80%93-pamet-stredoveku-argo/

 

K dílu „Ochránce žen“ Martina Le Franc:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-svobodny-martin-obrance-zen-nepritel-husitu-%E2%80%93-nejnovejsi-studie-martina-nejedleho-historicky-obzor-11-12-2018/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru