knižní novinky detailpraha: kostel panny marie na pražském hradě – třetí svazek řady prameny české historie (nln)

Praha: Kostel Panny Marie na Pražském hradě – třetí svazek řady Prameny české historie (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny připravuje vydání třetího svazku své ediční řady „Prameny české historie“ nazvaného „Kostel Panny Marie na Pražském hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách“. Jednotlivé publikace mají být doplňkem prestižní řady „Česká historie“, v jejímž rámci vycházejí již dvacet let objevné a zároveň podnětné knihy. Nová edice, kterou řídí medievista Martin Wihoda, má přiblížit nejen odborné, ale též laické veřejnosti možnosti a meze výkladu dochovaných pramenů k našim dějinám. Představované prameny různé povahy nejsou jen čistě historické, ale i archeologické, uměleckohistorické nebo literárněvědné.

Kostel Panny Marie na Pražském hradě patřil již od druhé poloviny 19. století k nejhledanějším památkám Čech. Do bouřlivé názorové výměny nad jeho polohou a významem se postupně zapojili téměř všichni přední znalci raného středověku. Mariánský svatostánek totiž naposledy zmiňuje tzv. Dalimilova kronika, jejíž vznik bývá zpravidla kladen krátce po roce 1300, o něco později kostel zanikl a jeho poloha upadla v zapomnění. Objeven byl až výzkumem, který roku 1950 vedl Ivan Borkovský. Nevelký objekt zakončený apsidou o rozměrech zhruba 7,5 × 6 m byl však natolik poničen, že je interpretace jeho původní podoby i stavebního vývoje hodně problematická a nejednoznačná.

Osmičlenný autorský kolektiv archeologů, historiků, lingvistů, religionistů a uměleckých historiků (Iva Adámková, Nora Berend, Jiří Dynda, Jan Frolík, Jana Maříková-Kubková, Dalibor Prix, Ivo Štefan a Martin Wihoda) se zamýšlí nad možnostmi a mezemi výkladu a pokouší se provázat objev Ivana Borkovského s christianizací Čechů. (SK)

 

Ivo Štefan - Martin Wihoda, Kostel Panny Marie na Pražském hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018, 224 stran, doporučená cena 239 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/kostel-panny-marie-na-prazskem-hrade/

 

K předchozím svazkům ediční řady „Prameny české historie“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-sbornik-zlata-bula-sicilska-1212-mezi-realitou-a-myty-%E2%80%93-prvni-svazek-edicni-rady-prameny-v-ceske-historii-nln/

http://stavitele-katedral.cz/praha-pad-velke-moravy-aneb-kdo-byl-pohrben-v-hrobu-153-na-pohansku-u-breclavi-%E2%80%93-2-svazek-edice-prameny-v-ceske-historii-nln/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru