časopisy detailpraha: lišák ferina z kuliferdy a na klučově – nejnovější studie martina nejedlého (historický obzor 7-8/2018)

Praha: Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově – nejnovější studie Martina Nejedlého (Historický obzor 7-8/2018)

Medievista Martin Nejedlý je širší veřejnosti známý svými třemi knihami, které jsou jedinečným výsledkem jeho mnohaleté práce se středověkými literárními díly, která využívá jako historických pramenů k poznání středověké společnosti. První kniha nazvaná „Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku“ vyšla v roce 2003, druhá „Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků“ spatřila světlo světa v roce 2007 a o sedm let později vyšlo její druhé, rozšířené vydání. Zatím poslední podnětná Nejedlého kniha „Pohleďte do zrcadla!“ s podtitulem „Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku“ vyšla v roce 2016.

Velice čtivé jsou i jeho studie, které se často stávají základem jeho pozdějších knih. Mnohé z nich pak vyšly v Historickém obzoru, časopisu pro výuku dějepisu a popularizaci historie, jenž vychází formou dvojčísel šestkrát ročně.

Většina Nejedlého studií je natolik rozsáhlá, že vycházely, resp. vycházejí po částech. Např. studie „Václav IV. a panská jednota“ měla tři části (vyšla v letech 1999 a 2000) stejně jako úchvatná „Historie o Meluzíně“ (2001). Od textu „Slasti a strasti prokletého básníka středověku“ (2003) se počet jednotlivých částí ustálil na čísle čtyři. V letech 2008 a 2009 následovala studie nazvaná „Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku“, rok 2012 pak přinesl text „„Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností“. Lesk a trýzně 15. století očima dvorních služebníků“. Poslední rozsáhlý text nazvaný „Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku“ vyšel postupně v letech 2014-2015.

Když byl v letošním lednovém čísle časopisu Dějiny a současnost otištěn Nejedlého text „Lišák Renart. Lstivý šlechtic z lesní nory“ (s. 33-35), dala se dříve či později očekávat nová studie, v níž se autor bude tématu věnovat podrobněji. A je to tady! V posledním čísle Historického obzoru (7/8, červenec-srpen 2018) vyšla první část studie nazvaná „Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klučově“ s podtitulem „Středověký román jako pramen historikova poznání“ (s. 146-154).

Hlavním Nejedlého historickým pramenem je tzv. Román o lišákovi, jehož titulním hrdinou je prohnaný lišák Renart, venkovský zeman se sklony k lapkovství, jenž se chová nejen jako zástupce zvířecího světa, ale má i řadu lidských vlastností.

Jeho nejstarší příběhy byly sepsány již v roce 1170, Martin Nejedlý však pracuje se všemi dochovanými veršovanými texty, tzv. větvemi z let 1170-1240, které sepsali velice vzdělaní klerikové. Překládá je, ale nepřebásňuje, aby zachoval textu jeho autenticitu a vypovídací hodnotu.

Nejedlý je známý originálními názvy svých studií. U té nejnovější se inspiroval prvním českým zpracováním Románu o Lišákovi nazvaným „Ferina Lišák z Kuliferdy a na Klučově čili Kratičká historie zlopověstných skutků starého Reineke“ Františka Matouše Klácela, který vydal své „dílo“ pod pseudonymem I. P. Jordan v roce 1845.

Český čtenář se ale se sedmnácti vybranými Renartovými příběhy mohl seznámit i v moderním překladu a přebásnění. V roce 1973 vyšel „Román o Lišákovi“ v překladu Otta Františka Bablera jako osmašedesátý svazek řady Živá díla minulosti.

Martin Nejedlý nás ale pozívá na mnohem zajímavější cestu, dobrodružnou i zábavnou cestu za poznáním života a myšlení ve středověku. Všem milovníkům středověku nezbývá nic jiného, než jeho pozvání opět přijmout.

 

Marek Zágora

 

Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, ročník 29, č. 7/8, červenec-srpen 2018, 48 stran, cena 76 Kč

 

O knize „Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků“:

http://stavitele-katedral.cz/praha-druhe-rozsirene-vydani-jedinecne-knihy-%E2%80%9Estredoveky-mytus-o-meluzine-a-rodova-povest-lucemburku%E2%80%9C-martina-nejedleho/

 

O knize „Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-pohledte-do-zrcadla-%E2%80%93-uchvatna-kniha-o-kulture-burgundskeho-dvora-doby-pozdni-gotiky-od-profesora-martina-nejedleho/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru