knižní novinky detailpraha: pád velké moravy aneb kdo byl pohřben v hrobu 153 na pohansku u břeclavi – dotisk 2. svazku edice prameny české historie (nln)

Praha: Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi – dotisk 2. svazku edice Prameny české historie (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny začalo v roce 2016 vydávat publikace své nové řady „Prameny české historie“, která je doplňkem prestižní řady „Česká historie“. Cílem edice, kterou řídí profesor Martin Wihoda, je přiblížit odborné i laické veřejnosti možnosti a meze výkladu dochovaných pramenů k našim dějinám. Představovány jsou prameny různé povahy, tedy ne jen čistě historické, nýbrž i archeologické, uměleckohistorické nebo literárněvědné.

Nakladatelství připravilo dotisk druhého svazku „Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi“, který je společným dílem autorského kolektivu sedmi archeologů, historiků a přírodovědce.

Autoři se zabývají hlavně otázkou náhlého zániku Velké Moravy. Východiskem pro všechny z nich jsou pak nedávno odhalené základy raně středověké rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska, třetího nejvýznamnějšího velkomoravského centra.

Jak nasvědčuje název kolektivní monografie, je velká pozornost zaměřena i na nález hrobu H 153, který byl umístěn na prestižním místě, na hlavní ose kostela. Pohřben v něm byl starší, na svou dobu vysoký muž, jenž byl pravděpodobně vlastníkem nebo dokonce zakladatelem kostela, ale především patřil k tehdejší společenské špičce. Dokonce se uvažuje, zda nebyl nějak úžeji spjat s vládnoucími Mojmírovci.

Publikace, pracující s nejnovějšími poznatky, názorně ukazuje, jak je možné pracovat s různými prameny a jak je následně interpretovat. Často je pak výsledkem i zcela nový pohled, který se může zcela rozcházet s tradičním pojímáním naší minulosti.

 

Marek Zágora

 

Jiří Macháček (ed.) - Martin Wihoda (ed.) a kolektiv, Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, 248 stran, doporučená cena 259 Kč

 

Obsah:

Jiří Macháček – Martin Wihoda, Slovo úvodem

Jiří Macháček, Velkomoravská rotunda na Pohansku a její zakladatel

Vladimír Sládek, Portrét muže z hrobu 153: osteobiografický profil elity druhého kostela na Pohansku u Břeclavi

Roman Zehetmayer, Rakouské Podunají kolem roku 900

Pavel Kouřil, Staří Maďaři a jejich podíl na kolapsu a pádu Velké Moravy aneb Spojenci, sousedé, nepřátelé

Martin Wihoda, Druhý život mojmírovských knížat

David Kalhous, Hroby, kostely, kultura a texty

Ivo Štefan, Velká Morava, počátky přemyslovských Čech a problém kulturní změny

 

Podrobněji o publikaci:

http://stavitele-katedral.cz/praha-pad-velke-moravy-aneb-kdo-byl-pohrben-v-hrobu-153-na-pohansku-u-breclavi-%E2%80%93-2-svazek-edice-prameny-v-ceske-historii-nln/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru