detailpraha: praha barokní – další obrazový průvodce edice praha (karolinum)

Praha: Praha barokní – další obrazový průvodce edice Praha (Karolinum)

V posledních pěti letech vyšlo v Nakladatelství Karolinum hned několik pěkných publikací z populárně naučné edice Praha, která je určena všem zájemcům, především pak laikům, kteří se chtějí seznámit hlavně s hmotnými a duchovními proměnami hlavního města a jeho vybranými památkami. Zatím poslední – Praha barokní – historika a znalce baroka Víta Vlnase představuje barokní tvář našeho hlavního města. Časově pokrývá období od bitvy na Bílé hoře po dobu osvícenství, tedy od roku 1620 do osmdesátých let 18. století.

Také „Praha barokní“ je členěna stejně jako všechny předchozí publikace. První, úvodní částí je zasvěcená historická stať, v níž autor přibližuje nejen historický, ale i uměleckohistorický vývoj Prahy, který zasazuje do širšího středoevropského kontextu.

Vlnas vystihuje ve svém zpracování sledovaného období vývoje Prahy v jejích hmotných a duchovních proměnách život české metropole jako celistvého kulturního fenoménu, jehož stopy jsou jasně zřetelné i na současné podobě hlavního města. Vždyť to bylo právě baroko, které se nejvýraznějším způsobem zapsalo do architektonické podoby Českého království. A nejen jeho.

Barokní Praha sice již nebyla v daném období stálým královským sídelním městem, přesto si udržela své postavení politického a duchovního centra. Dodnes tak můžeme obdivovat četné monumentální paláce, které si nechala stavět šlechta, a chrámy, a byly to též barokní sochy, které dotvořily současnou, nejen turisty obdivovanou podobu Karlova mostu.

Autor věnuje pozornost nejen architektuře, ale neopomíjí ani malířství a sochařství, které měly společně často zásadní podíl na výsledné podobě stavby. Představuje i nejvýraznější umělce a řemeslníky, kteří zavítali do Prahy z různých částí Evropy a vtiskli ji její barokní podobu, kterou opěvovali již v 17. a 18. století četní zahraniční návštěvníci.

Druhou nejrozsáhlejší část publikace tvoří tradiční „procházka“ městem. Vlnas jako zkušený průvodce provází čtenáře Prahou z Pražského hradu přes Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město až na Vyšehrad. Barokním památkám mimo historické jádro Prahy pak věnuje pozornost zvlášť, např. klášteru v Břevnově, poutnímu areálu s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé hoře nebo zámku Troja.

Jeho výklad se neomezuje pouze na popis jednotlivých staveb, ale představuje i zajímavé interiéry a vybraná umělecká díla, která jsou v nich k vidění. Všímá si i zahrad, které byly a občas i dnes stále ještě jsou důležitou součástí palácových komplexů. Bohužel mnohé z nich jsou dnes běžnému návštěvníkovi nepřístupné.

Významnou součástí publikace je opět velice bohatý, kvalitní obrazový doprovod. Úvodní stať je navíc doplněna řadou zajímavých dobových rytin a plánů, které jsou společně se svými popisky dalším rozšířením hlavního textu.

Na závěr je zařazen přehled nejvýznamnějších osobností spjatých s barokní Prahou, po němž následuje chronologický přehled českých králů od Rudolfa II., jehož Praze byla zasvěcena úplně první publikace edice Praha (Eliška Fučíková, Praha rudolfínská, 2014), až po Josefa II. Důležitou součástí každé publikace jsou ještě mapky současné Prahy s lokalizačním rejstříkem.

„Praha barokní“ určitě nezůstane bez povšimnutí. Jedná se o velice podnětného obrazového průvodce, který poté, co bude přeložen i do angličtiny, osloví ještě více milovníků baroka, kteří budou bloumat městem a kochat se jeho krásou.

Nyní se již můžeme těšit na další publikace řady Praha. V nejbližších dnech vyjde „Praha univerzitní“ autorské dvojice Josefa a Lydie Petráňových. Brzy by pak měla následovat „Praha středověká“ Jana Royta.

 

Marek Zágora

 

Vít Vlnas, Praha barokní, Karolinum, Praha 2017, 328 stran, doporučená cena 420 Kč

 

Obsah:

Praha barokní

Praha barokní – průvodce městem

Osobnosti

Čeští králové v letech 1576-1790

Lokalizace a mapky

Sochy Karlova mostu

Seznam vyobrazení

O autorovi

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=18535&jazyk=cs

 

K některým svazkům edice Praha:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-praha-karla-iv-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-praha-karolinum/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-praha-renesancni-%E2%80%93-nejnovejsi-svazek-edice-praha-karolinum/

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-praha-secesni-obrazovy-pruvodce-mestem-karolinum/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru