knižní novinky detailpraha: václav koranda mladší. utrakvistický administrátor a literát – třetí svazek edice středověk (nln)

Praha: Václav Koranda mladší. Utrakvistický administrátor a literát – třetí svazek edice Středověk (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny připravuje vydání dalšího, v pořadí již třetího svazku své edice Středověk, která se pokouší ve spolupráci řady oborů (historie, archeologie, dějiny umění, filologie, teologie či filozofie) nově uchopit tradiční a zdánlivě uzavřená témata.

Jako první vyšel v roce 2016 pod názvem „Zámořská cesta. Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích“ překlad zajímavého cestopisného díla burgundského dvořana Bertrandona de la Broquière (asi 1390-1459), pořízený ve spolupráci českých a francouzských medievistů. Druhý svazek následoval v roce 2017 a přinesl pod názvem „Pikartské dialogy“ dialogy pražského tiskaře Mikuláše Konáče z Hodíškova (z let 1511 a 1515) a Jana Stanislaida (1515) spolu s polemikou Mikuláše z Poříčí (1522), které jsou vzácným svědectvím o stavu českého utrakvismu před vystoupením Martina Luthera, respektive krátce po něm.

Třetí svazek, monografie historika Jindřicha Marka, představuje univerzitního mistra, církevního úředníka a autora mnoha polemických spisů, Václava Korandu mladšího (kolem 1425 až 1519), jenž byl významným představitelem třetí generace českého utrakvismu a aktivně se podílel na vymezování kališnických pozic vůči protivníkům z řad katolíků i radikální reformace. Autor věnuje hlavní pozornost Korandově osobní knihovně, z níž se dodnes dochovalo více než sedmdesát svazků. Sledované období bylo z hlediska vývoje knižní kultury převratné, vedle rukopisů se stále více prosazovaly tištěné knihy. Významné kulturní změny přelomu 15. a 16. věku se projevily nejen v Korandově literární činnosti, ale i ve skladbě jeho soukromé knihovny.

 

Marek Zágora

 

Jindřich Marek, Václav Koranda mladší. Utrakvistický administrátor a literát, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, 260 stran, doporučená cena 299 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/vaclav-koranda-mladsi-utrakvisticky-administrator-literat/

 

K předchozím svazkům edice Středověk:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-zamorska-cesta-bertrandona-de-la-broqui%C3%A8re-%E2%80%93-prvni-svazek-edice-stredovek-nakladatelstvi-lidovych-novin/

http://stavitele-katedral.cz/praha-pikartske-dialogy-mikulase-konace-z-hodiskova-%E2%80%93-edice-stredovek-nln/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru