archiv detailšpýr (speyer): velkolepá výstava richard lví srdce – král, rytíř, vězeň (richard löwenherz. könig – ritter – gefangener)

Špýr (Speyer): Velkolepá výstava Richard Lví srdce – král, rytíř, vězeň (Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener)

Od 17. září 2017 do 15. dubna 2018 je v Historickém muzeu Falcka ve Špýru k vidění zajímavá umělecká a kulturně-historická výstava „Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener“, přibližující nejen osobnost známého anglického krále, ale i jeho dobu.

Richard Lví srdce (1157-1199), třetí syn krále Jindřicha II. Plantageneta a Eleonor Akvitánské, je představen jako charismatický král, odvážný rytíř, účastník křížové výpravy a také nejproslulejší zajatec. S jeho osobností i vládou jsou spjaty četné mýty a legendy. Vládl nejen v Anglii, ale i v části dnešní Francie, a již ve své době platil za ukázkového rytíře, který vládl z koně s mečem v ruce.

Richard I. proslul především jako účastník třetí křížové výpravy do Svaté země, která ale skončila jeho potupným zajetím při zpáteční cestě. Richardův velice dobrodružný život pak nakonec ukončil „náhodný“ výstřel z kuše při obléhání nevýznamného hradu Châlus. I v současnosti je stále vnímán jako jeden z největších rytířů druhé poloviny 12. století, ne-li celého středověku.

Špýrská výstava je úplně prvním výstavním projektem věnovaným jednomu z nejznámějších anglických králů středověku. Návštěvníci se mají možnost seznámit s jeho legendami opředeným životem, s tím, jak se z „pouhého“ akvitánského vévody stal anglickým králem.

Jeho život a vláda jsou přiblíženy prostřednictvím více než sto padesáti exponátů z předních evropských muzeí a knihoven, z nichž mnohé jsou v Německu k vidění zcela poprvé. Mezi nejzajímavější patří určitě jeden z nejstarších exemplářů proslulého dokumentu Magna charta libertatum, který vydal Richardův mladší bratr Jan Bezzemek, drahokamy posázený kříž Jindřicha Lva nebo odlitek náhrobní desky Richarda I. z kláštera Fontevraud. Z nádherně iluminovaných manuskriptů zmiňme alespoň tzv. Kodaňský žaltář, který vznikl v severní Anglii.

K výstavě „Richard Löwenherz. König – Ritter - Gefangener“ vyjde i stejnojmenný, bohatě ilustrovaný katalog (Schnell und Steiner Verlag, 416 stran, cena 39,95 euro).

 

Marek Zágora

 

Internet:

http://museum.speyer.de/vorschau/richard-loewenherz-koenig-ritter-gefangener/

 

Ke knize Jeana Floriho „Richard Lví srdce. Král a rytíř“:

http://stavitele-katedral.cz/praha-zivotopis-anglickeho-krale-richarda-i-lvi-srdce-francouzskeho-historika-jeana-floriho/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru