na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Základní pojmy dějin umění Heinricha Wölfflina konečně česky! Kniha, kterou by měl mít doma každý historik umění

Ústav dějin umění AV ČR založil novou překladovou edici ars // philosophia / aesthetica / theoria a úvodní knihou nové řady se stal titul Základní pojmy dějin umění švýcarského kunsthistorika Heinricha Wölfflina. Za výběr prvního svazku lze pracovníkům ÚDU jen pogratulovat. Wölfflinovy ...


Čtěte více

Budmerice: Kremnica v ranom novoveku. Štúdie k dejinám kultúry a každodenného života v 16. – 18. storočí (Vydavadelství Rak)

Anotace: Vydavatelství Rak vydalo další svazek věnovaný dějinám slovenského horního (báňského) města Kremnica. Autorem knihy „Kremnica v ranom novoveku“ s podtitulem „Štúdie k dejinám kultúry a každodenného života v 16. – 18. storočí“ je historik Daniel Haas Kianička, jemuž ve stejném vydavatelství ...


Čtěte více

Polsko: Praha v roce 1004 – největší porážka Boleslava Chrabrého

Polské nakladatelství INFORT EDITIONS, které se soustředí na dějiny vojenství, vydalo knihu historika Mariusze Sampa o událostech v Praze v roce 1004 a největší porážce polského krále Boleslava Chrabrého. Mariusz Samp: Praga 1004. Największa klęska Bolesława Chrobrego. 95 str., 163x235 mm, Zabrze ...


Čtěte více

Praha: Stručné dějiny stvoření. Věda a hledání počátku života (Vyšehrad)

Anotace nakladatelství: Bill Mesler a H. James Cleaves II sledují často klikaté cesty a nesnadná vítězství těch, kdo bořili stávající mýty ve vědách a snažili se rozluštit tajemství původu světa a života. Jejich líčení začíná od nejstarších dob a pokračuje přes renesanci ...


Čtěte více

Bielefeld: Sborník Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie. Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung (transcript Verlag)

Anotace: Nakladatelství trancript vydalo sborník „Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie“ s podtitulem „Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung“. Na Čechy ve 14. století lze nahlížet jako na modelový případ míchání, konkurence a obohacování kultur v komplexním komunikačním prostoru, který ...


Čtěte více

Praha: Husitská kronika a Dialog o českém kacířství Ondřeje z Řezna – sedmadvacátý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako dvacátý sedmý svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku překlad „Husitské kroniky“ a „Dialogu o českém kacířství“ kronikáře Ondřeje z Řezna. Autorkou překladu z latinských originálů je Jana Zachová, německé dokumenty z Husitské kroniky přeložila Soňa ...


Čtěte více

Vídeň (Wien): Publikace In Hoc Precioso Monomento. Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom – výsledky částečného průzkumu hrobu císaře Fridricha III.

Vídeňské Uměleckohistorické muzeum vydalo ve spolupráci se stavební hutí Dómu sv. Štěpána bohatě ilustrovanou kolektivní publikaci nazvanou „In Hoc Precioso Monomento“ s podtitulem „Die Bestattung Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom“, která přibližuje především výsledky částečného průzkumu interiéru hrobu císaře Fridricha ...


Čtěte více

Darmstadt: Die Trajanssäule – monografie o jedné z nejslavnějších památek římského stavitelství a sochařství (wbg Philipp von Zabern)

Anotace: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Philipp von Zabern vydává v těchto dnech překlad reprezentativní monografie o Trajánově sloupu, který je jednou z nejslavnějších památek starověkého římského stavitelství a sochařství. Vlys o celkové délce 200 m zachycuje scény z válek proti Dákům z let 100–102 a ...


Čtěte více

Praha: Velkolepá dvoudílná antologie Italské renesanční literatury (Karolinum)

Nakladatelství Karolinum vydalo obsáhlou dvoudílnou antologii Italská renesanční literatura, kterou v konečné podobě připravil významný znalec a překladatel Jiří Pelán. Spoluautorem je Václav Černý (1905–1987), slavný český literární historik, který připravoval tuto antologii od konce 50. let, ale za jeho života ...


Čtěte více

Praha: Řeč středověké fortifikační architektury – unikátní encyklopedie Vladislava Razíma

Přední český odborník na středověká opevnění Vladislav Razím vydal velice užitečnou příručku nazvanou Řeč středověké fortifikační architektury. Více naznačuje podtitul: terminologie a její souvislosti. Kniha nabízí systematický souhrn terminologie středověké fortifikační architektury pro území České republiky, podaný v širších evropských souvislostech. ...


Čtěte více

Brno: Základní kámen k odkazu sochaře a restaurátora Karla Stádníka

Brněnské nakladatelství Barrister & Principal vydalo obsáhlou knihu věnovanou životu a dílu Karla Stádníka (1924–2011), sochaře, vynikajícího restaurátora, fotografa a v neposlední řadě jáhna, protože umělec byl hluboce věřící. Autorka této knihy osobně Karla Stádníka neznala, ale od jara 2013 velmi pečlivě ...


Čtěte více

Berlín: Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reiches – nejnovější monografie historika umění Jiřího Fajta (Deutscher Kunstverlag)

Německé prestižní nakladatelství Deutscher Kunstverlag vydalo společně s pražskou Národní galerií na konci roku 2019 dlouho očekávanou monografii „Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reiches“ s podtitulem „Höfische und städtische Malerei in der Zeit Karls IV. 1346–1378“ historika umění Jiřího Fajta. ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru