na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Česká secese profesora Petra Wittlicha (Karolinum)

V devadesátých letech 19. století se v Praze, podobně tomu bylo v Mnichově, Vídni či Berlíně, rozvinula činnost spolku mladých umělců, který vznikl jako „secese“ (odštěpení) z tradičních uměleckých struktur. Za svůj hlavní úkol si určil prosazovat nové moderní umění. Spolek ...


Čtěte více

Brno: Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem (Masarykova univerzita – Books & Pipes)

Anotace: Masarykova univerzita vydala v nakladatelství Books & Pipes publikaci nazvanou „Teorie obrazu v raném křesťanství? Výběr z textů pozdně antických myslitelů s komentářem“. V prvních stoletích našeho letopočtu se pohanská kultura Římské říše setkává s novým rodícím se křesťanským náboženstvím, jež se ...


Čtěte více

Praha: Dvůr jako téma. Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy (Historický ústav AV ČR)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal knihu Dany Dvořáčkové-Malé „Dvůr jako téma“ s podtitulem „Výzkum panovnické společnosti v českém středověku – historiografie, koncepty, úvahy“. Publikace přináší přehled bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku. Soustřeďuje se na ...


Čtěte více

Regensburg: Katalog Von Bonifatius zum Naumburger Meister. Meisterwerke des Bischöflichen Dom- und Diözesanmuseums Mainz

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo pod názvem „Von Bonifatius zum Naumburger Meister“ první ze tří zamýšlených, bohatě ilustrovaných katalogů mistrovských děl uložených v Bischöfliches Dom-und Diözesanmuseum v Mohuči. Poprvé jsou slovem i obrazem představena raná a vrcholně středověká (od 4. do 14. ...


Čtěte více

Bratislava: Palatíni arpádovských kráľov (VEDA SAV)

Anotace: VEDA, nakladatelství Slovenské akademie věd, vydalo monografii „Palatíni arpádovských kráľov“ historičky Angeliky Herucové. Kniha je věnována výzkumu palatinů v dějinách Uherského království v období od roku 1000 do roku 1301. Ve sledovaném období, kdy vládli Arpádovci, byli palatinové vysoce postavenými královskými hodnostáři, ...


Čtěte více

Praha: Traktáty a receptáře. Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka (Nakladatelství Filosofia – Národní památkový ústav)

Anotace: Nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vydalo společně s Národním památkovým ústavem dvoudílnou publikaci nazvanou „Traktáty a receptáře. Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka“, která zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, ...


Čtěte více

Praha: Národní galerie vydala reprezentativní soupisový katalog španělského umění 13. -19. století (National Gallery Prague: Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century)

Národní galerie v Praze vydala soupisový katalog Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, který poprvé kompletně představuje fond starého španělského umění 13. -19. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Publikace je výsledky dlouhodobé badatelské práce předního ...


Čtěte více

Krakov (Kraków): Obsáhlá polská kniha o kopiích v deskovém malířství 14. – 16. století se věnuje i gotické malbě v Čechách

Małgorzata Nowalińska napsala velmi zajímavou knihu o kopiích obrazů, které vznikly v době 14. – 16. století. Autorka detailně rozebírá pojem repliky a kopie ve středověku, bilancuje konkrétní význam i smysl kopií slavných a uctívaných obrazů. Zabývá se ikonografií (madona, veraikon), ...


Čtěte více

Praha: Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie – závěrečný svazek přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky (NLN)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde v rámci edice Česká historie monografie „Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie“, která je závěrečným svazkem přemyslovské „hexalogie“ profesora Josefa Žemličky, jednoho z největších znalců období vlády Přemyslovců. V rámci stejné edice vyšlo i ...


Čtěte více

Praha: Tábor I. Od počátku osídlení do roku 1452 (NLN – Edice Dějiny měst)

Anotace: V Nakladatelství Lidové noviny vyjde v rámci řady Dějiny měst první svazek trilogie o dějinách města Tábora, jehož autorem je profesor František Šmahel, jenž se zásadním způsobem podílel již na vzniku Dějin Tábora, které vyšly na konci 80. let dvacátého století v Jihočeském nakladatelství ...


Čtěte více

Praha: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů (NLN)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny vydalo monografii nazvanou „Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků“ historika Václava Bůžka. Autor věnuje pozornost nemocem, umírání a pohřbům čtyř Habsburků, Ferdinanda I. a jeho synů: Maxmiliána II, ...


Čtěte více

Praha: Očím na odiv – o dekoraci českých gotických obrazů (Národní galerie Praha)

This art-historical monograph is the sequel to the book What the Eyes Cannot See. It is the first publication of its kind to explore decorative techniques in Bohemian medieval art. It draws on information gathered during an ambitious interdisciplinary project focused ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru