na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Praha: Vikingové německé skandinávistky Claudie Banckové (Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad vydalo překlad populárně naučné práce německé historičky a skandinávistky Claudie Banckové nazvané „Vikingové“, v níž představuje na základě historických, archeologických a literárních pramenů jedinečný svět vikingů. Vikinské období patří k nejnapínavějším epochám světových dějin. Vikingové fascinovali již soudobé kronikáře a ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Nachahmen im Mittelalter. Dimensionen – Mechanismen – Funktionen (Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo kolektivní monografii „Nachahmen im Mittelalter. Dimensionen – Mechanismen – Funktionen“, která je výsledkem interdisciplinárního bádání skupiny vědců, kteří se zabývají tématem napodobování ve středověku (Imitation. Mechanismen eines kulturellen Prinzips im Mittelalter). Jednotlivé texty vycházejí ze dvou společných setkání badatelského ...


Čtěte více

Praha: Praha univerzitní – další svazek edice Praha (Karolinum)

Anotace: Nakladatelství Karolinum vydalo nedávno nový svazek své populárně-historické edice Praha, publikaci nazvanou „Praha univerzitní“ Josefa a Lydie Petráňových. Cílem jednotlivých knih je přiblížit tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami a napomoci tak k šíření povědomí o české kultuře ...


Čtěte více

Praha: Druhé, doplněné a rozšířené vydání třetího svazku Dějin cisterckého řádu v Čechách Kateřiny Charvátové (Karolinum)

Anotace: V roce 2009 završila Kateřina Charvátová, naše největší odbornice na dějiny cisterciáckého řádu, svou plánovanou trilogii o dějinách řádu v Čechách v letech 1142-1420. První svazek vyšel již v roce 1998 a přiblížil vedle počátků, vývoje a organizace řádu také historii ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. a burgundské – zajímavý příspěvek nejen k výročí narození Karla IV.

V říjnu 2016 se konal na půdě Karlovy univerzity seminář pro odbornou veřejnost z řad historiků a specialistů na vinařskou kulturu, jehož cílem bylo v rámci oslav sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. pojednat o počátcích pěstování ...


Čtěte více

Praha: Životopis české královny Žofie Bavorské (Vyšehrad)

Nakladatelství Vyšehrad vydalo jako šestadvacátý svazek své řady Velké postavy českých dějin životopis Žofie Bavorské, druhé manželky římského a českého krále Václava IV. z rodu Lucemburků. Autorkou biografie nazvané „Česká královna Žofie. Ve znamení kalicha a kříže“ je Božena Kopičková, která ...


Čtěte více

Praha: Erb českých králů – zajímavá práce z řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal v Nakladatelství Lidové noviny již dvacátý osmý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, kterým je práce Štěpána Valeckého „Erb českých králů. Zobrazování českého ...


Čtěte více

Praha: Svatá hostina a svatý půst americké medievistky Caroline Walker Bynum (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako devětašedesátý svazek své edice Každodenní život překlad jedné z prvních a nejvýznamnějších prací, která přináší genderově pojatou historii středověku. Kniha „Svatá hostina a svatý půst“ s podtitulem „Náboženský význam jídla pro středověké ženy“ americké medievistky Caroline Walker ...


Čtěte více

Praha: Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii – nejnovější svazek z řady České panovnické dynastie (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny vydalo další z monumentálních svazků řady věnované u nás vládnoucím dynastiím. Nejnovější kolektivní monografie nazvaná „Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii“ přibližuje období let 1526 až 1740. První svazek úspěšné řady vyšel v roce 2009 a byl zasvěcen ...


Čtěte více

Praha: Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice (Filosofia)

Anotace: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, vydala společně s Filozofickou fakultou UK kolektivní monografii nazvanou „Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice“. Publikace, která je zasvěcena muži, jenž je stále ve stínu Jana Husa, vyšla jako ...


Čtěte více

Wrocław: Idea i Państwo Korona Królestwa Czech (Bogusław Czechowicz)

Anotace: Bogusław Czechowicz je významný polský historik střední generace, který profesně působil i v Čechách. Jeho zájem je soustředěn na kulturní historii Slezska a Českého království v v pozdním středověku. Často publikuje i v České republice. V roce 2011 vyšla v Českých ...


Čtěte více

Praha: Relikvie - odpustky - poutní odznaky – sondy do náboženského života nejen lucemburské Prahy

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury vydalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem soubor čtyř studií historika Jana Hrdiny nazvaný „Relikvie - odpustky - poutní odznaky“ s podtitulem „Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy“. Publikace přináší dílčí sondy do náboženského ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru