na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Ostrava: Ordo et paupertas - Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Anotace: Filozofická fakulta Ostravské univerzity vydala již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Publikace nazvaná „Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění/ přináší celkem čtrnáct kapitol ...


Čtěte více

Praha: Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku – 29. svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny práci Pavly Zelenkové nazvanou „Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku“. Jedná se již o devětadvacátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia ...


Čtěte více

Praha: Praha secesní - obrazový průvodce městem (Karolinum)

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, vydalo v rámci své edice Praha publikaci „Praha secesní“ historika umění, profesora Petra Wittlicha. Publikace je druhým, pozměněným vydáním Wittlichovy práce „Secesní Prahou – Podoby stylu“ (Karolinum, 2005). Jednotlivé svazky edice Praha, která je určena především všem zájemcům, ...


Čtěte více

Praha: Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi – dotisk 2. svazku edice Prameny české historie (NLN)

Nakladatelství Lidové noviny začalo v roce 2016 vydávat publikace své nové řady „Prameny české historie“, která je doplňkem prestižní řady „Česká historie“. Cílem edice, kterou řídí profesor Martin Wihoda, je přiblížit odborné i laické veřejnosti možnosti a meze výkladu dochovaných pramenů ...


Čtěte více

Praha: Vyjde nová kniha o Benediktovi Riedovi a jeho vlivu na české umění (Portály z okruhu Benedikta Rieda, nakladatelství Halama)

Anotace: Tvorba Benedikta Rieda, jehož huť jako první v Čechách užívala tvarosloví all’antica, měla prvořadý význam pro vývoj stavební kultury ve střední Evropě kolem roku 1500. Od reprezentativních italizujících vstupů, které hradní huť osadila na Pražském hradě a které vznikly pro domy ...


Čtěte více

Wien–Köln–Weimar: Der Kaiser und sein Grabmal 1517–2017 – nejnovější poznatky o náhrobku císaře Fridricha III. ve vídeňském Dómu sv. Štěpána (Böhlau Verlag)

Nakladatelství Böhlau vydalo monumentální kolektivní monografii nazvanou Der Kaiser und sein Grabmal 1517–2017 věnovanou nejnovějším poznatkům o náhrobku římského císaře Fridricha III. (1415–1493), jenž se nachází ve vídeňské katedrále sv. Štěpána. Náhrobek patří mezi nejvýznamnější pozdně středověká umělecká díla. Imponující je ...


Čtěte více

Praha: Historie aneb O dvou obcích Oty z Freisingu – 25. svazek edice Historia medii aevi – Paměť středověku (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako pětadvacátý svazek své edice Historia medii aevi – Paměť středověku překlad spisu „Historie aneb O dvou obcích“ (Chronica sive Historia de duabus civitatibus) kronikáře Oty z Freisingu (asi 1112-1158). Do rukou se tak všem zájemcům o středověké ...


Čtěte více

Černošice: Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách

Anotace: K osmdesátému výročí Českého převorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalemského vydalo vydavatelství a nakladatelství Virgo Art publikaci „Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách“ trojice autorů – Jana Adámka, Zdirada J. K. Čecha a Jana Royta. Autoři přibližují úctu ke sv. Lazarovi ...


Čtěte více

Praha: Kostel Panny Marie na Pražském hradě – třetí svazek řady Prameny české historie (NLN)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny připravuje vydání třetího svazku své ediční řady „Prameny české historie“ nazvaného „Kostel Panny Marie na Pražském hradě. Dialog nad počátky křesťanství v Čechách“. Jednotlivé publikace mají být doplňkem prestižní řady „Česká historie“, v jejímž rámci vycházejí již dvacet ...


Čtěte více

Petersberg: Der Breslauer Froissart im Spiegel spätmittelalterlicher Geschichtsauffassung

Anotace: Vydavatelství Michael Imhof vydalo reprezentativní publikaci „Der Breslauer Froissart im Spiegel spätmittelalterlicher Geschichtsauffassung“, která představuje tzv. Vratislavského Froissarta, jeden z pokladů burgundské knižní kultury. Vratislavský Froissart vznikl kolem roku 1468. Autorem opisu byl burgundský dvorní písař David Aubert, jenž dílo vytvořil pro ...


Praha: Erb českých králů – nejnovější svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium (NLN)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny jako dvacátý osmý svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium práci Štěpána Valeckého „Erb českých králů. Zobrazování českého znaku v ...


Čtěte více

Praha: Druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd České republiky vydal druhý sešit VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který navazuje na první sešit z roku 2014. Jedná se o druhou část předposlední, osmé řady cenné edice, jež zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál. Následovat ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru