na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Petersberg: Obsáhlá kniha o hradech kastelového typu (Patrick Schicht, Kastelle – Architektur der Macht)

Anotace: Kastel je typ hradu či opevněného stavby s pravidelným čtvercovým nebo obdélníkových půdorysem a s obrannými věžemi umístěnými nejčastěji v nárožích. Patrick Schicht je významný rakouský odborník, který se tématu kastelů věnuje už od doby, kdy ve Vídni vydal svoji knihu ...


Čtěte více

Amsterdam: Vyšla kolektivní monografie The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages

Anotace: Nakladatelství Amsterdam University Press vydalo kolektivní monografii „The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages“ o proslulé Velislavově bibli, která je od roku 2006 Národní kulturní památkou. Editorkou je Lenka Panušková z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Velislavova bible ...


Čtěte více

Praha: Vyjde Praga sacra. K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium)

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny již třicátý první svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium, kterým bude práce Miroslava Šmieda „Praga sacra. K vizi posvátné ...


Čtěte více

Praha: Jiří z Poděbrad. Král český – monografie nejen o volbě Jiřího z Poděbrad českým králem

Nakladatelství Olympia vydalo pod názvem „Jiří z Poděbrad. Král český“ kolektivní monografii k pětistému šedesátému výročí zvolení Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem a jeho následné korunovace. Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem 2. března 1458 je velice významným mezníkem v ...


Čtěte více

Praha: Kniha o městě dam Kristiny Pisánské (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo další svazek edice Litteraria et poetica, která je součástí záslužné edice Historia medii aevi – Paměť středověku, v jejímž rámci vyšlo již třiadvacet svazků s překlady historických pramenů a kronik. Jednotlivé svazky řady Litteraria et poetica (doposud vyšly ...


Čtěte více

Praha: Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele (Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad vydalo práci „Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele“ docenta Filipa Čapka, který působí na katedře Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a jako vědecký pracovník Centra biblických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Kniha popisuje vznik ...


Čtěte více

Gdaňsk: Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo – sborník k 700. výročí narození Karla IV.

Anotace: V roce 2016 se v rámci připomínky sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. konala v Gdaňsku vědecká konference, jejímž výsledkem je nedávno vydaný sborník „Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo“. Jednotlivé texty jsou věnovány především vztahům mezi ...


Čtěte více

Petersberg: Katalog Bildwerke nördlich der Alpen und im Alpenraum 1380 bis 1440 (Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin)

Anotace: Vydavatelství Michael Imhof vydalo odborníky očekávaný katalog „Bildwerke nördlich der Alpen und im Alpenraum 1380 bis 1440“, který představuje umělecká díla ze sochařské sbírky berlínských Státních muzeí (Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin). Jedná se již o ...


Čtěte více

Praha: 1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů (Vyšehrad)

Anotace: Nakladatelství Vyšehrad vydalo knihu „1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů“, jejímž autorem je přední americký historik a archeolog Eric H. Cline. Co způsobilo oslabení a v některých případech i zánik vyspělých civilizací a měst ve východním Středomoří, jakými byly ...


Čtěte více

Praha: Národní galerie vydala reprezentativní knihu o pietě, která vznikla za vlády krále Václava IV. v Praze a byla kolem roku 1400 exportována do švýcarského Bernu (Pražská Pieta v Bernu/Die Prager Pieta in Bern)

Takzvaná pieta z Bernu je fragment nádherného sochařského díla krásného stylu, který dominoval umění střední Evropy kolem roku 1400. Klíčovou roli v něm hráli sochaři pracující v Praze v době vlády krále Václava IV. Právě u piety ze švýcarského Bernu potvrdila ...


Čtěte více

Řím (Roma): Kniha The Art of Medieval Hungary bilancuje současné poznatky o středověkém umění v Uherském království

Anotace: Kniha The Art of Medieval Hungary není reprezentativní album zaplněné exkluzivními barevnými fotografiemi. Pro každého zájemce o středověké umění však představuje cenný a podrobný zdroj informací o současném poznání především maďarské uměnovědy, navíc v anglickém jazyce. V rámci Uherského království se do ...


Čtěte více

Praha: Průvodce pražskou archeologií – Památky známé, neznámé i skryté

Anotace: Archeologický ústav Akademie věd ČR vydal ve spolupráci s Národním památkovým ústavem druhé, upravené vydání populárně vědecké publikace nazvané „Průvodce pražskou archeologií“ s podtitulem „Památky známé, neznámé i skryté“. Jedná se o první kolektivní dílo pražských archeologů, kteří se systematicky zabývají ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru