na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Hradec Králové: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550

Anotace: Kolektivní monografie Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550 prezentuje soubor příspěvků přednesených na stejnojmenné vědecké konferenci na sklonku roku 2013 v Hradci Králové. Zazněly tam více než dvě desítky referátů pokrývajících oblasti regionální historie, výtvarné kultury, archeologie, památkové ...


Čtěte více

Praha: Nejstarší listiny Univerzity Karlovy (Karolinum)

Univerzita Karlova vydala v Nakladatelství Karolinum publikaci „Nejstarší listiny Univerzity Karlovy“ o dvou mimořádně významných dokumentech, které získala v roce 670. výročí svého založení a které vnášejí nové světlo do jejích počátků. Prvním dokumentem je originál listiny papeže Klimenta VI. z 26. ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova - 19. svazek řady Studia Jagellonica Lipsiensia

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo jako devatenáctou publikaci série Studia Jagellonica Lipsiensia kolektivní monografii nazvanou „Vom Weichen über den Schönen Stil zur Ars Nova“ s podtitulem „Neue Beiträge zur europäischen Kunst zwischen 1350 und 1470“. Období 1350-1470 je z hlediska historického i uměleckého dobou ...


Čtěte více

Paříž: Le Loup. Une histoire culturelle – nejnovější kniha Michela Pastoureaua o symbolice vlka (Seuil)

  Anotace: Nedávno vyšla v prestižním nakladatelství Seuil nejnovější monografie francouzského historika Michela Pastoureaua nazvaná „Le Loup. Une histoire culturelle“. Jak napovídá název, je zasvěcena vlkovi. V evropské imaginaci zaujímají některá zvířata významnější roli než ostatní. Jedním z nich je vlk, který získal své postavení ...


Čtěte více

Praha: Očím skryté – kniha o průzkumu podkreseb na gotických a renesančních deskových malbách ze sbírek Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze vydala ojedinělou a záslužnou publikaci nazvanou Očím skryté. Představuje výsledky badatelského projektu historiků umění a restaurátorů, kteří detailně pomocí nejmodernější techniky zmapovali podkresby na deskových obrazech české gotiky a renesance ve stále expozici v Anežském klášteře v ...


Čtěte více

Praha: Jana z Arku – objevná monografie francouzské historičky Colette Beauneové (Karolinum)

  Edice Medievistika Nakladatelství Karolinum představuje české široké veřejnosti překlady aktuálních a výjimečných zahraničních, především francouzských prací, které se zabývají středověkými dějinami a kulturou. Jako poslední, zatím pátý svazek byla vydána práce „Jana z Arku“ profesorky Colette Beauneové, která zaujala odborníky i laiky ...


Čtěte více

Praha: Od poloviny května 2018 bude v prodeji u dobrý knihkupců poslední 5. díl edice Stavitele katedrál – kniha Petra Kováče Katedrála v Remeši (720 stran, 500 reprodukcí)

Anotace: Remešská katedrála je významnou gotickou památkou evropského umění 13. století. Byla také místem, kde francouzský panovník přijímal korunu a královské insignie z rukou remešského arcibiskupa. Obřad pomazání a korunovace, propracovaný ceremoniál opředený dávnými legendami, byl veřejnou manifestací prestiže francouzské monarchie a ...


Čtěte více

Varšava (Warszawa): Tadeusz Jurkowlaniec uzavřel svůj celoživotní výzkum objevnou knihou Nagrobki średniowieczne w Prusach (Instytut Sztuki PAN)

Vynikající polský historik umění Tadeusz Jurkowlaniec začal svoji odbornou dráhu publikací Gotycka rzeźba architektoniczna w Prusach, která vyšla v Polsku v roce 1989 (Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wrocław 1989, počet stran 278). Jeho kniha tehdy znamenala významný přelom. Málokdo z polských badatelů ...


Čtěte více

Slovensko: Vyšel obsáhlý a podrobný soupis uměleckých a historických památek města Levoče (Slovart)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v edici Národné kultúrne pamiatky na Slovensku vydal obsáhlý soupis uměleckých a historických památek města Levoče. Publikace je z velké části věnována jednotlivým objektům měšťanských domů, které jsou podrobně dokumentovány a doplněny půdorysy a detailními fotografiemi. Slavnému chrámu ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Sborník Allen Mären ein Herr. Ritterliches Troja in illuminierten Handschriften – Troja jako téma rytířských iluminovaných rukopisů (Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo zajímavý sborník věnovaný městu Troja jako významnému tématu středověkých iluminovaných rukopisů. Homér zpravuje ve svých eposech o trojské válce převážně z pohledu Řeků. Latinky píšící autoři pracující s trojskou látkou naopak vycházeli z Vergiliova eposu Aeneis a stáli ...


Čtěte více

Berlin - München: Vyšel první svazek největšího přehledu dějin umění ve východní části střední Evropy - Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa

Anotace: Německé nakladatelství Deutscher Kunstverlag s pětiletým zpožděním začalo vydávat největší přehled dějin umění ve východní části střední Evropy - Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa. Právě vyšel první díl věnovaný době stěhování národů, karolinské renesanci a umění kolem roku 1000. Hlavními ...


Čtěte více

Krakov (Kraków ): Vyjde rozsáhlá publikace o středověké sakrální architektuře ve Slezsku (Jakub Adamski: Gotycka architektura sakrálna na Śląsku w latach 1200–1420)

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana v Krakově připravuje rozsáhlou publikaci (800 stran) o středověké sakrální architektuře ve Slezsku v letech 1200-1420. Autorem knihy je historik umění Jakub Adamski. V roce 2013 vydalo Towarzystwo Naukowe jeho objevnou knihu o gotické klenbě (Sklepienia pseudopoligonalne ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru