na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Cambridge: Publikace The Middle Ages in 50 Objects (Cambridge University Press)

Anotace: Cambridge University Press vydalo zajímavou publikaci „The Middle Ages in 50 Objects“, která se atraktivním způsobem, propojením obrazu a erudovaného textu, snaží přiblížit širšímu publiku nejen středověkou kulturu. Autorky vybraly celkem padesát předmětů, jejichž prostřednictvím seznamují čtenáře nejen s jejich historií, ale ...


Čtěte více

Praha: 11. 7. 1412 Poprava tří mládenců – Dny, které tvořily české dějiny (HAVRAN)

Nakladatelství Havran začalo v roce 2002 vydávat zajímavé monografie v rámci ojedinělé edice „Dny, které tvořily české dějiny“. Doposud vyšlo dvaadvacet svazků, z nichž některé jsou věnovány i významných událostem středověkých dějin. Zatím jako poslední, dvaadvacátý svazek vyšla kniha „11. 7. ...


Čtěte více

Vratislav (Wrocław): Kniha o významu Norimberku pro pozdně gotické deskové malířství ve Slezsku (Agnieszka Patała, Pod znakiem świętego Sebalda)

Norimberk jako umělecké centrum sehrával ve střední Evropě v 15. a na začátku 16. století významnou roli. Deskové obrazy z jeho malířských dílen se vozili až na dnešní Slovensko (Spišský Štvrtok), do Krakova i na území současného Rumunska (Sedmihradsko). V Čechách se ...


Čtěte více

Praha: Bludiště pravé víry – soubor studií Alexandra Patschovského (Argo)

Anotace: Nakladatelství Argo vydalo pod názvem „Bludiště pravé víry. Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách“ reprezentativní soubor studií německého historika Alexandra Patschovského, který sestavil profesor František Šmahel. Kniha vyšla jako třiasedmdesátý svazek edice Každodenní život. Soubor předního německého medievisty, který se věnuje ...


Čtěte více

Olomouc: Ikona – Okno do věčnosti, historický odkaz byzantského umění a východního pravoslaví

Janě Baudišové patří velká zásluha, že se českému čtenáři dostává do rukou kniha Teologie ikony, kterou napsal Leonid Alexandrovič Uspenskij, velký znalec ruské ikony. V roce 1926 Uspenskij přijel do Paříže, kde se zapojil do kulturního dění ruských emigrantů. O šest ...


Čtěte více

Praha: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin – sborník k 66. narozeninám profesora Jaroslava Čechury

Anotace: Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny jako dvaatřicátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium sborník k šestašedesátým narozeninám profesora Jaroslava Čechury. Pro titul knihy „Jdi svou cestou ...


Čtěte více

Praha: Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské (Colloquia mediaevalia Pragensia 19)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd ČR vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, devatenáctý svazek edice „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Nejnovější svazek je věnován knihtisku doby poděbradské a jagellonské. Celkem sedm příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od ...


Čtěte více

Levoča: Majster Pavol z Levoče a jeho doba – sborník vědecké konference

V roce 1517 byl dokončen v Levoči slavný hlavní oltář a k 500. výročí se v Bratislavě uskutečnila výstava o díle jeho autora Mistr Pavla z Levoče. Současně s výstavou muzeum v Levoči pořádalo také mezinárodní vědeckou konferenci. Koncem minulého roku z ...


Čtěte více

New Haven: Paul Binski, jeden z největších znalců gotického umění, chystá novou knihu – tentokrát o katedrálním sochařství (Gothic Sculpture Eloquence, Craft, and Materials)

Anotace: Profesor Paul Binski, jeden z největších znalců gotického umění, chystá novou knihu – tentokrát o středověkém sochařství. Publikaci s názvem Gothic Sculpture Eloquence, Craft, and Materials vydá prestižní americké nakladatelství Yale University Press a měla by se na knižním trhu objevit ...


Čtěte více

Brandýs nad Labem: Češi a Slované v arabských rukopisech. Nejstarší zpráva o Praze (Dar Ibn Rushd)

Anotace: Orientální nakladatelství Dar Ibn Rushd vydalo knihu nazvanou „Češi a Slované v arabských rukopisech“ s podtitulem „Nejstarší zpráva o Praze“. Pozornost je věnována dílu zeměpisce a historika Abú al-Bakrího (1014-1094), jehož originál se nachází mezi rukopisy Núr cUtmáníja Walálahí v Turecku a ...


Čtěte více

Praha: Vyšly Staré letopisy české 2. Východočeská větev a některé související texty

Anotace: Centrum medievistických studií vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, druhý svazek edice rozsáhlého analistického a kronikářského souboru, známého od časů Františka Palackého pod názvem Staré letopisy české. Obsahuje celkem šest textů, které v různé míře prozrazují sepětí s ...


Čtěte více

Praha: Životopis Jana Lucemburského profesorky Lenky Bobkové (Vyšehrad)

Nakladatelství Vyšehrad vydalo jako sedmadvacátý svazek své řady Velké postavy českých dějin knihu „Jan Lucemburský. Otec slavného syna“, dlouho očekávanou biografii českého krále Jana profesorky Lenky Bobkové, která se desátým českým králem zabývala již dříve, zejména pak při psaní čtvrtého svazku ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru