na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Slovensko: Vyšel obsáhlý a podrobný soupis uměleckých a historických památek města Levoče (Slovart)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v edici Národné kultúrne pamiatky na Slovensku vydal obsáhlý soupis uměleckých a historických památek města Levoče. Publikace je z velké části věnována jednotlivým objektům měšťanských domů, které jsou podrobně dokumentovány a doplněny půdorysy a detailními fotografiemi. Slavnému chrámu ...


Čtěte více

Praha: Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého

V Čechách dosud scházela publikace o svaté liturgii (mši svaté) konstantinopolské tradice, která by čtenáře uvedla do liturgické problematiky a seznámila jej se všemi podstatnými fázemi byzantského bohoslužebného procesu. Kniha Tomáše Mrňávka Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého tuto mezeru ...


Čtěte více

Wien – Köln – Weimar: Sborník Allen Mären ein Herr. Ritterliches Troja in illuminierten Handschriften – Troja jako téma rytířských iluminovaných rukopisů (Böhlau Verlag)

Anotace: Nakladatelství Böhlau vydalo zajímavý sborník věnovaný městu Troja jako významnému tématu středověkých iluminovaných rukopisů. Homér zpravuje ve svých eposech o trojské válce převážně z pohledu Řeků. Latinky píšící autoři pracující s trojskou látkou naopak vycházeli z Vergiliova eposu Aeneis a stáli ...


Čtěte více

Berlin - München: Vyšel první svazek největšího přehledu dějin umění ve východní části střední Evropy - Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa

Anotace: Německé nakladatelství Deutscher Kunstverlag s pětiletým zpožděním začalo vydávat největší přehled dějin umění ve východní části střední Evropy - Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa. Právě vyšel první díl věnovaný době stěhování národů, karolinské renesanci a umění kolem roku 1000. Hlavními ...


Čtěte více

Budmerice: Vyšel devátý svazek z řady Stopy dávnej minulosti (Vydavaťelstvo Rak)

Anotace: Slovenské Vydavaťelstvo Rak vydalo již devátý svazek úspěšné populárně naučné edice „Stopy dávnej minulosti. Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch“, který je tentokrát věnovaný stavovským povstáním a konci tureckých válek. Duchovním otcem celého projektu, který je literární paralelou stejnojmenného televizního cyklu, ...


Čtěte více

Münster: Němci vydali kompletní německý překlad Rationale Divinorum Officiorum, základní knihy pro pochopení církevních obřadů, ikonografie a symboliky doby gotiky

Obsáhlý spis Rationale divinorum officiorum, klíčový pramen pro pochopení církevních obřadů, ikonografie a církevní symboliky doby gotiky, napsal Guillaume Durand z Mende (Guillelmus Duranti, Durantis nebo Durant, též Vilém Durand) v druhé polovině 13. století. Autor se narodil ve 30. letech 13. ...


Čtěte více

Krakov (Kraków ): Vyjde rozsáhlá publikace o středověké sakrální architektuře ve Slezsku (Jakub Adamski: Gotycka architektura sakrálna na Śląsku w latach 1200–1420)

Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana v Krakově připravuje rozsáhlou publikaci (800 stran) o středověké sakrální architektuře ve Slezsku v letech 1200-1420. Autorem knihy je historik umění Jakub Adamski. V roce 2013 vydalo Towarzystwo Naukowe jeho objevnou knihu o gotické klenbě (Sklepienia pseudopoligonalne ...


Čtěte více

Merseburg: Výstava Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte

Do 4. listopadu 2018 je v Merseburském dómu a ve Will-Sitte Galerii (Curia Nova) k vidění výstava nazvaná „Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte“, která je zasvěcena osobnosti a době nejvýznamnějšího kronikáře přelomu 10. a 11. století. Biskup Dětmar z Merseburku ...


Čtěte více

Praha (Prague): Anglický překlad knihy profesorů Kuthana a Royta o Svatovítské katedrále (St. Vitus Cathedral at Prague Castle - ENGLISH EDITION)

Anotace: V roce 2011 vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze monumentální monografii „Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů“, jejímiž autory jsou profesoři Jiří Kuthan a Jan Royt. Reprezentativní publikace ...


Čtěte více

Praha: Kacíři, barbaři, nepřátelé – publikace o odlišnostech a stereotypech v pozdním středověku

Centrum medievistických studií vydalo v nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR Filosofia kolektivní monografii nazvanou „Kacíři, barbaři, nepřátelé“ s podtitulem „Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku“. Jedná se o publikaci, která je svým způsobem odlišná od jiných sborníků, kterých vychází každoročně velké ...


Čtěte více

Wien–Köln–Weimar: Der Kaiser und sein Grabmal 1517–2017 – nejnovější poznatky o náhrobku císaře Fridricha III. ve vídeňském Dómu sv. Štěpána (Böhlau Verlag)

Nakladatelství Böhlau vydalo monumentální kolektivní monografii nazvanou Der Kaiser und sein Grabmal 1517–2017 věnovanou nejnovějším poznatkům o náhrobku římského císaře Fridricha III. (1415–1493), jenž se nachází ve vídeňské katedrále sv. Štěpána. Náhrobek patří mezi nejvýznamnější pozdně středověká umělecká díla. Imponující je ...


Čtěte více

Krakow (Krakov): Reprezentativní kniha o sklomalbách v kostele Panny Marie v Krakově z edice Corpus Vitrearum Medii Aevi (Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau)

V rámci mezinárodní série vědeckých katalogů o středověkých vitrajích vychází v současné době podrobný svazek věnovaný sklomalbám v kostele Panny Marie v Krakově. Tento chrám, kromě slavného oltáře řezbáře Veita Stosse a mnoha dalších významných uměleckých děl, nabízí v chóru taká ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru