na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Regensburg (Řezno): Biografie Otto der Große 912–973. Kaiser der Römer, König der Völker (Schnell & Steiner Verlag)

  Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo k 1050. výročí úmrtí císaře Oty I. Velikého pod názvem „Otto der Große 912–973. Kaiser der Römer, König der Völker“ nejnovější životopis „obnovitele“ římského císařství, jehož autory jsou historici Stephan Freund a Matthias Puhle. Autoři s využitím ...


Čtěte více

Darmstadt: Um 1500. Europa zur Zeit Albrecht Dürers – sondy do života a myšlení kolem roku 1500 (wbg Theiss)

Anotace: Letos uplynulo 495 let od smrti slavného německého malíře, grafika a teoretika umění Albrechta Dürera a právě při této příležitosti vydalo nakladatelství Theiss knihu „Um 1500. Europa zur Zeit Albrecht Dürers“, jejímž autorem je historik středověku Romedio Schmitz-Esser, jenž se pokusil ...


Čtěte více

Praha: Gildas, O zkáze Británie – nejnovější svazek edice Memoria medii aevi – Paměť středověku (Argo)

  V rámci edice Memoria medii aevi – Paměť středověku vycházejí již od roku 2006 nejen překlady významných evropských kronik, ale i dalších (mimo jiné též literárních) děl, která jsou psána latinsky nebo v národních jazycích. Jedná se převážně o díla, která u ...


Čtěte více

Praha: 400 let vil Benátska (nakladatelství Jalna)

Už v polovině 14. století psal toskánský kronikář Giovanni Villani, že patřilo k oblíbeným zvykům, aby si bohatí měšťané po vzoru antických Římanů postavili za městem paláce, mnohem honosnější, než jaké měli uvnitř hradeb Florencie. Jeden z nich popisuje Giovanni Boccaccio ...


Čtěte více

Praha: Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků – druhé, upravené vydání knihy Josefa Žemličky (NLN)

Profesor Josef Žemlička patří již řadu let mezi největší znalce období vlády Přemyslovců. Rodu „bájného Oráče ze Stadic“ věnoval vedle velkého množství dílčích studií také několik zásadních monografií. Většina z nich vyšla v Nakladatelství Lidové noviny a některé se dočkaly i svého druhého ...


Čtěte více

Olomouc: Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201-1212) (Národní památkový ústav)

Anotace: Národní památkový ústav, ÚOP Olomouc, vydal monografii „Olomoucké knížectví Přemysla Otakara I. (1201–1212)“ Pavla Šlézara. Kniha přináší na základě písemných pramenů a nových archeologických nálezů první ucelený pohled na období přímé vlády Přemysla Otakara I. nad Olomouckem v letech 1201–1212, kdy ...


Čtěte více

Brno: James Stevens Curl: Budování Dystopie – odvrácená tvář moderní architektury (Books & Pipes)

Renesanční humanista Thomas More v roce 1516 uvedl do dějin kultury slovo utopie. Zosobňuje ideální politický a společenský soulad, dokonalé místo pro šťastný život lidí a jejich harmonický rozvoj. Opakem utopie je dystopie. Zatímco utopii lze realizovat asi jen v „laboratorních“ podmínkách, určité ...


Čtěte více

Praha: Švamberkové v proměnách pěti století pohledem Jaroslava Čechury (nakladatelství Karolinum)

  ANOTACE Historik Jaroslav Čechura napsal knihu Švamberkové v proměnách pěti století, kterou vydalo nakladatelství Karolinum. Krok za krokem sleduje osudy několika dynastických větví slavného šlechtického rodu od 13. století až do počátku 18. století. K historii Švamberků je to v poslední době už druhá ...


Čtěte více

Praha: Karel IV. Evropský císař – desátý svazek edice Medievistika (Nakladatelství Karolinum)

  V roce šestistého čtyřicátého pátého výročí úmrtí římského císaře a českého krále Karla IV. z dynastie Lucemburků vydalo nakladatelství Karolinum jako desátý svazek své edice Medievistika monografii „Karel IV. Evropský císař“ francouzského historika Pierra Monneta. Když jsme si v roce 2016 připomínali karlovské kulaté ...


Čtěte více

Praha: Kolektivní monografie Morava v proměnách dlouhého 13. století (NLN)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny vydalo kolektivní monografii nazvanou „Morava v proměnách dlouhého 13. století“. Modernizace dědičných přemyslovských držav v průběhu dlouhého 13. století na sebe vzala mnoho podob a jedna z nich, proměna Moravy knížecí v markrabskou, přivedla na sklonku léta 2022 ...


Čtěte více

Praha: Umění a iluze – mimořádná kniha Ernsta H. Gombricha pro všechny zájemce o dějiny umění

Ernst H. Gombrich (1909 Vídeň – 2001 Londýn) patřil k nejvýznamnějším a nejvlivnějším historikům umění 20. století. Český čtenář se s jeho odkazem může seznámit v několika přeložených knihách. Mezi nimi jsou nejvýznamnější Příběh umění (Argo 1997, 2001, 2010 dotisk) a ...


Čtěte více

Schallaburg: Katalog výstavy Reiternomaden in Europa

Renesanční rakouský hrad Schallaburg hostí do 6. listopadu 2022 mimořádně zajímavou výstavu Reiternomaden in Europa věnovanou kočovníkům, kteří ve až 9. století na koních dorazili z Asie do střední Evropy a výrazně ovlivnili utváření raně středověké Evropy. Obdobná výstava byla v Evropě naposledy ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru