na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Dolní Břežany: Monografie Korunovační řád Karla IV. (Scriptorium)

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, vydalo ve spolupráci s Ústavem pro český jazyk Akademie věd České republiky kritickou edici staročeského textu Korunovačního řádu Karla IV. (Ordo ad coronandum regem Bohemorum), který se skládá ze tří menších částí: korunovačního řádu ...


Čtěte více

Praha: Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako třiaosmdesátý svazek edice Historické myšlení práci „Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace“ Thomase Kaufmanna, profesora církevních dějin na univerzitě v Göttingenu, jenž se specializuje na dějiny reformace v 16. století. Kniha vyšla v originále v roce 2016, v ...


Čtěte více

Brno: Život ve středověku. Průvodce základními pojmy – další vydání populárně-naučné encyklopedie Vlastimila Vondrušky (MOBA)

V roce 2007 vydalo nakladatelství Albatros v rámci své ediční řady OKO encyklopedii Vlastimila Vondrušky „Život ve středověku“ s podtitulem „Průvodce základními pojmy“. Autor se po letech k textu vrátil a Moravská Bastei MOBA vydala v roce 2014 druhé, upravené vydání ...


Čtěte více

Praha: Monografie Malostranská rotunda sv. Václava v Praze (Národní památkový ústav)

Anotace: Národní památkový ústav vydal jako 9. svazek řady Archeologické Prameny k Dějinám Prahy kolektivní monografii „Malostranská rotunda sv. Václava v Praze“, v níž se autoři pokusili využít a zhodnotit pramenný materiál získaný terénním záchranným archeologickým výzkumem jedinečné památky v letech 2004 ...


Čtěte více

Praha: Dy kunst gelopt vor ritter und knechten. Analýza, edice a překlad tzv. kodexu Wallerstein (Masarykův ústav a Archiv AV ČR)

Anotace: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky vydal publikaci „Dy kunst gelopt vor ritter und knechten“, která je prvním vědeckým zpřístupněním unikátní soubojové příručky, tzv. kodexu Wallerstein. Autorem knihy, která se pokouší zasadit rukopis do dobového kulturního kontextu, je Ondřej ...


Čtěte více

Praha: Monografie Ludmila. Kněžna a světice (NLN)

Anotace: Nakladatelství Lidové noviny vydá výpravnou monografii nazvanou „Ludmila. Kněžna a světice“, kterou připravil kolektiv autorů k 1100. výročí její mučednické smrti. Ludmila je postavou stojící na počátku českých dějin. Je první historicky známou českou ženou, manželkou vládnoucího knížete a světicí. Můžeme ji ...


Čtěte více

Praha: Premonstráti v duchovních dějinách Evropy (nakladatelství Plot)

900 let uplynulo od doby, co sv. Norbert z Xantenu založil ve severofrancouzském Prémontré první společenství premonstrátů a položil tím základní kámen řádu, který se později stal jedním z nejvýznamnějších a největších kanovnických řádů. Prémontré vyrostlo v diecézi Laon a laonský ...


Čtěte více

České Budějovice: Vychází první svazek Komentářů papeže Pia II. – unikátní svědectví o době poloviny 15. století (Veduta)

Katedrála v italské Sieně nabízí řadu jedinečných uměleckých pokladů, sochařská díla Giovanniho Pisana a jeho otce Nikoly, Michelangela, Donatella i Berniniho. Rovnocennou konkurencí k tomu všemu jsou úžasné fresky malíře Pinturicchia v tzv. Bibliotece Piccolomini. Pinturicchio byl milovníkem přesných detailů a ...


Čtěte více

Praha: Marxismus a medievistika. Společné osudy? (Colloquia mediaevalia Pragensia 22)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, již dvacátý druhý svazek řady „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v ...


Čtěte více

Regensburg (Řezno): Kulturní cesta fojtů. Objevné cesty Fojtskem předmoderní doby (Schnell & Steiner Verlag)

Anotace: Nakladatelství Schnell & Steiner vydalo bohatě ilustrovaného kulturního průvodce Fojtskem (Vogtlandskem), historickým územím, které dnes zasahuje do tří německých spolkových zemí: Durynska, Saska a Bavorska, a také České republiky. Kniha proto vyšla nejen v němčině, ale i v češtině. Region, který je ...


Čtěte více

Praha: Hus – husitství – tradice – Praha. Od reality k mýtu a zpátky (Historický ústav)

Anotace: Historický ústav Akademie věd ČR vydal kolektivní monografii nazvanou „Hus – husitství – tradice – Praha“ s podtitulem „Od reality k mýtu a zpátky“. Život a dílo Jana Husa, kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byly a stále jsou předmětem zájmu ...


Čtěte více

Praha: Raný český stát 10. století (Colloquia mediaevalia Pragensia 21)

Anotace: Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky vydalo v nakladatelství Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, jednadvacátý svazek řady „Colloquia mediaevalia Pragensia“. Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskuzi o pojmu „stát“. Ten byl ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru