na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

PETER KOVÁČ: Vilém z Ryžmberka a pozdně goticka archa z Velhartic

Peter Kováč: Vilém z Ryžmberka a pozdně goticka archa z Velhartic, publikováno poprvé v: Umění, 40, 1992, č. 6, s. 424-431; res. něm. s. 430-431 (Vilém von Riesenberg und der spatgotische Altar von Velhartice).   Zusammenfassung: Mit dem spätgotischen Altar aus der Pfarrkirche der ...


Čtěte více

JAN CHLÍBEC: Girolamo Savonarola, jeho pojetí krásy a názory na umělecké dílo

Studie z knihy: Jan Chlíbec - Tomáš Černušák, Savonarola a Florencie (Jeho působení a estetické názory); vydalo Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2008 [vydáno 2009], ISBN 978-80-86890-17-3, 184 stran, 42 obr., anglické résumé Monografická práce je ...


Čtěte více

MAREK ZÁGORA: Jan Lucemburský ve vizuálních pramenech středověku

Marek Zágora, Jan Lucemburský ve vizuálních pramenech středověku, publikováno v: MAJER, David (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 71-77 (text je rozšířen a upraven, stejně jako poznámkový aparát). Významnou součástí ...


Čtěte více

MAREK ZÁGORA: Jiří z Poděbrad ve vizuálních pramenech pozdního středověku a počátku novověku

Marek Zágora, Jiří z Poděbrad ve vizuálních pramenech pozdního středověku a počátku novověku, poprvé publikováno v: Východočeské listy historické 25/2008, Hradec Králové 2008, s. 67-78.   O podobě Jiřího z Poděbrad máme několik dobových zpráv, z nichž se ale většina zmiňuje jen o ...


Čtěte více

PETER KOVÁČ: Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle

Peter Kováč, Die Dornenkrone Christi und die Sainte-Chapelle in Paris: Der wahre Preis der Dornenkrone Christi, Konsekrationsdatum der Kapelle und festliche Beleuchtung der Sainte-Chapelle (The Crown of Thorns and Sainte-Chapelle in Paris: The True Price of the Crown of Thorns, the ...


Čtěte více

WILLIBALD SAUERLÄNDER: Antiqui et moderni v Remeši

Prof. dr. Willibald Sauerländer (1924-2018), bývalý ředitel Centrálního institutu pro dějiny umění v Mnichově, patřil mezi nejuznávanější znalce rané a vrcholné gotiky. Jeho životním dílem se stala kniha Gotische Skulptur in Frankreich 1140–1270, pojednávající o francouzském katedrálním sochařství, která vyšla v ...
Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru