na začátek zpět vpřed na konec
Čtěte více

Německo: Král Herodes – hlavní téma časopisu Damals

Anotace: Hlavní téma třetího letošního čísla kulturně historického magazínu DAMALS je věnováno králi Herodovi Velikému, za jehož vlády Judea prosperovala a Židé se dokonce radovali z nového chrámu. Římané jej navíc považovali za ukázkového vazala, který dokázal v krizové oblasti nastolit mír. Opomenout ...


Čtěte více

Německo: Normané na Sicílii - hlavní téma desátého čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavní téma nejnovějšího, desátého letošního čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je zasvěceno Normanům na Sicílii. Normané se nejprve usadili v Normandii, odkud se jim v roce 1066 podařilo ovládnout Anglii. Ve stejné době ale založili normanští rytíři nové říše i v ...


Čtěte více

Praha: Česko. Doba Karla IV. – hlavní téma březnového čísla časopisu Země světa

Březnové číslo zeměpisného a cestopisného měsíčníku Země světa je celé věnováno době římského císaře a českého krále Karla IV., od jehož narození uplyne letos v květnu sedm set let. Tématu je věnováno celkem třináct textů, jejichž autory jsou vedle tradičních pisatelů ...


Čtěte více

Slovensko: Vznik antického Říma – hlavní téma dubnového čísla Historické revue

Anotace: Čtvrté letošní číslo Historické revue, vědecko-populárního měsíčníku o dějinách, je zasvěceno počátkům antického Říma, který podle legendy založili v roce 753 před n. l. bratři Romulus a Remus. V bratrovražedném souboji nakonec uspěl Romulus, po němž bylo město pojmenováno, a právě ...


Čtěte více

Praha: Ideální panovník? Dvě tváře Karla IV. - hlavní téma dubnového čísla časopisu Dějiny a současnost

Hlavní téma dubnového čísla časopisu „Dějiny a současnost“ je zasvěceno osobnosti římského císaře a českého krále Karla IV., od jehož narození uplyne letos v květnu sedm set let. Tématu jsou věnovány celkem čtyři příspěvky předních odborníků, historiků a historiček, a jak ...


Čtěte více

Slovensko: Karel IV. – hlavní téma květnového čísla Historické revue

Rozšířené květnové vydání slovenského vědecko-populárního měsíčníku o dějinách Historická revue je celé zasvěceno osobnosti a době římského císaře a českého krále Karla IV., jehož sedmisté výročí narození jsme si nedávno připomněli. Hlavnímu tématu je věnováno celkem čtrnáct různě dlouhých příspěvků, které přibližují ...


Čtěte více

Německo: Anglický král Richard III. - hlavní téma šestého čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavním tématem nejnovějšího, šestého letošního čísla německého kulturně historického magazínu DAMALS je anglický král Richard III. (1483-1485). Vnímání anglického krále Richarda III. bylo ovlivněno tudorovskou propagandou a je více než jasné, že ne vše, co o něm bylo napsáno, je až tak ...


Čtěte více

Praha: Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku – pokračování nejnovější studie Martina Nejedlého

Martin Nejedlý, žák francouzského medievisty Jacquese Le Goffa, napsal další zajímavou a zároveň originální studii, v níž ukazuje, jak pracovat s literárními díly jako prameny poznání života pozdně středověké společnosti. Jeho podnětné studie vycházejí od roku 1997 docela pravidelně v Historickém obzoru, ...


Čtěte více

Praha: Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku – nejnovější studie Martina Nejedlého

Medievista Martin Nejedlý, žák nedávno zesnulého francouzského historika Jacquese Le Goffa, je známý svými originálními studiemi, při jejichž psaní využívá literárních děl psaných především ve střední francouzštině jako pramenů k poznání středověké společnosti. Zároveň je hojně cituje. Od roku 1997 vycházejí jeho ...


Čtěte více

Německo: Sedmé číslo časopisu DAMALS přibližuje antickou techniku

Anotace: Hlavním tématem červencového čísla kulturně historického magazínu DAMALS je antická technika. Ve spojení s antikou se většinou vybavují jména politiků, filozofů a vojevůdců. Ve starověkém Řecku a Římě ale působilo i velké množství vědců a techniků, kteří ve své době vytvořili ...


Čtěte více

Německo: Frühe Christen im Orient - hlavní téma posledního letošního čísla časopisu DAMALS

Anotace: Hlavním tématem dvanáctého, prosincového čísla kulturně historického magazínu DAMALS je rané křesťanství v orientu. První staletí, kdy se křesťanství šířilo z Palestiny do celého Středomoří, byla doprovázena řadou vášnivých teologických diskuzí. V období 5. a 6. století pak došlo k prvnímu rozštěpení ...


Čtěte více

Praha: Gens fera. The Wild Men in the System of Border Decoration of the Bible of Wenceslas IV – zajímavá studie k výzdobě bordur Bible Václava IV.

V zatím posledním čísle časopisu UMĚNÍ vyšla velice zajímavá studie Milady Studničkové nazvaná „Gens fera. The Wild Men in the System of Border Decoration of the Bible of Wenceslas IV“ (s. 214-236). Jak napovídá název studie, největší pozornost je věnovaná divým mužům ...na začátek zpět vpřed na konec

Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru