ikonografie detailkomika ve středověkém výtvarném umění: kolo štěstěny aneb jednou jsi dole, jednou nahoře

KOMIKA VE STŘEDOVĚKÉM VÝTVARNÉM UMĚNÍ: KOLO ŠTĚSTĚNY ANEB JEDNOU JSI DOLE, JEDNOU NAHOŘE

Komika ve středověku je tématem, jemuž je v posledních letech věnována zvýšena pozornost. Její hranice je však velice křehká. To, co nám, lidem 21. století připadá jako vtipné a směšné, mělo ve středověku většinou zcela jiný, často dokonce vážný význam. A proto se medievisté ke komickým výjevům, zejména pak k těm v rukopisech stavějí různě. Pro některé je to pokus o vyjádření smyslu textu jiným způsobem. Jiní zase vnímají rozvernou výzdobu bordur manuskriptů jako dílka odvádějící pozornost od hlavního textu, jejichž autoři se inspirovali světskými radostmi, středověkým folklorem nebo dokonce ozvuky antického pohanství.

Intepretace středověkých výtvorů není možná bez práce s dochovanými písemnými prameny, které nám alespoň částečně napomáhají pochopit umělecky ztvárněné scény, které vyvolávají na našich tvářích úsměv. Rozumíme jim však správně? Ukážeme si to v rámci tohoto seriálu na vybraných příkladech.

Kolo Štěstěny aneb jednou jsi dole, jednou nahoře

(Vídeňský astrologicko-astronomický sborník, Praha, 1392–1393, Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň, Cod. 2352, fol. 86r)

Václav IV. z rodu Lucemburků je stále většinou považován za líného a neschopného panovníka, a i proto zůstává ve stínu svých „úspěšnějších a schopnějších“ příbuzných. Musíme si však uvědomit, že velice vzdělaný a inteligentní syn císaře Karla IV. měl tu smůlu, že vládl v době, kdy české země a nejen ony procházely hlubokou politickou, společenskou i hospodářskou krizí. Za tuto situaci byl mimochodem částečně zodpovědný i jeho tolik „opěvovaný“ otec.

Václav byl již za svého života srovnáván s Karlem IV., což s velkou pravděpodobností bylo jedním z mnoha důvodů, proč „nechtěl“ vládnout a raději před povinnostmi „utíkal“ na své hrady, kde se věnoval zálibám. Jednou z nich byla bibliofilie a právě dochované svazky jeho knihovny svědčí o jeho četných zájmech.

Český a římský král Václav IV. rukopisy nejen sbíral, ale zajímal jej rovněž obsah knih, které vlastnil a sám pro sebe objednával. Do současnosti se bohužel dochoval pouhý zlomek manuskriptů z královy reprezentativní knihovny a všechny se nacházejí v zahraničí. Zcela výjimečné postavení mezi nimi zaujímají astrologicko-astronomické manuskripty, které se dochovaly hned tři, a to navíc z písemných pramenů víme, že jich původně vlastnil více.

V tzv. Vídeňském astrologicko-astronomickém sborníku narazíme na jedné iluminaci na vyobrazení, které svým způsobem ilustruje Václavův život a jeho vládu. Ale nejdříve pár informací o vídeňském manuskriptu.

Latinsky psaný rukopis se nachází ve fondu Rakouské národní knihovny ve Vídni (Cod. 2352). Vznikl v Praze v letech 1392 až 1393 a tvoří jej celkem 102 pergamenové listy o velikosti 29,2 krát 20,9 až 21,3 cm. Jako „sborník“ obsahuje hned několik textů. Prvním je traktát Michaela Scota „Liber de signis“. Jedná se o velice výpravný a reprezentativní opis s barevnými miniaturami, které představují všech osmačtyřicet ptolemaiovských souhvězdí a sedm planet. Následuje výklad Alfonsových tabulek, tabulek poloh astronomických těles, a nechybí ani samotné Alfonsovy tabulky. Poslední část rukopisu přináší různé druhy předpovědí osudu a na konci najdeme dokonce texty s magickým obsahem.

Miniatura, která nás zajímá, se nachází na foliu 68r. Vévodí jí vyobrazení kola Štěstěny, které předchází textům pojednávajícím o lidském osudu. Jeho autorem je tzv. Mistr Michaela Scota, malíř, jenž namaloval bohatý obrazový doprovod převážné části Scotova textu o souhvězdích a planetách.

Co vlastně vidíme? Za velkým kolem o průměru téměř třinácti centimetrů stojí mytologická figura Štěstěny (Fortuny) v módních šatech zelené barvy s korunou na hlavě. Barva šatů není zvolena náhodně. Zelená platila ve středověku mimo jiné za skutečnou barvu štěstí, které se obrací na tu či onu stranu. Symbolika zelené jako barvy štěstí přetrvala do současnosti. Proto jsou např. hrací stoly na karetní hry potáhnuty zelenou látkou nebo fotbalová utkání se rozhodují na zelených hřištích. Zelená tráva má nejen tlumit případné pády hráčů, ale její barva je zároveň symbolem štěstí, které se během zápasu obrátí na jednu, nebo druhou stranu…

Zpět ale k Štěstěně (Fortuně), která je známá již od starověku. Má podobu mladé ženy a pevně drží oběma rukama loukotě kola. Na koncích horizontální a vertikální osy jsou vyobrazeni čtyři králové v různých stádiích štěstí a neštěstí, které jsou ještě blíže určeny nápisovými páskami. Král vlevo s korunovou na hlavě drží pásku s nápisem Regnabo (Budu vládnout). Král sedící na samém vrcholu kola s korunou na hlavě a se žezlem v levé ruce má u sebe nápis Regno (Vládnu). Muž vpravo s hlavou dolů a bez koruny, kterou již ztratil, drží pásku s textem Regnavi (Vládl jsem). Poslední muž zcela dole, v prostém šatu a bez koruny, tedy i bez vlády, drží pásku, která oznamuje: Sunt sine regno (Jsem bez království).

První dva zmiňování králové jsou oblečeni podle dobové módy, čemuž odpovídá navíc i úprava jejich účesu a vousu. Je velká škoda, že došlo v horní části k ořezu listu, čímž byla částečně zničena koruna „vládnoucího“ panovníka. Můžeme sice spekulovat o tom, že se mohlo jednat o císařskou korunu, ale pravděpodobnější je, že šlo „pouze“ o korunu královskou.

Pro člověka jednadvacátého století je docela úsměvné, že o osudu panovníků, jejich vládě, životě i smrti rozhodovala ve středověku vrtkavá paní Štěstěna. Komicky pak působí především dva „vládci“, kteří již ztratili svou moc a postavení, ale přesto se urputně (a možná i z posledních sil) drží kola, protože věří, že by se mohli teoreticky ještě vrátit na jeho vrchol.

Kolo Štěstěny – symbol nestálosti lidského osudu - bylo ve středověku často zmiňováno v literárních dílech a na jeho vypodobnění narazíme nejen v iluminovaných rukopisech. Bylo to právě kolo paní Štěstěny, které nejen dokázalo dostat člověka na vrchol, ale ještě častěji sráželo do prachu či bahna všechny bez rozdílu, od těch nejubožejších až po nejmocnější vládce. V textech se jí často spílalo a tvrdilo se, že je slepá. Proto ji na mnoha vyobrazeních najdeme se zavázanýma očima.

Uvedli jsme, že miniatura částečně charakterizuje život a vládu Václava IV. Paní Štěstěna si na svém kole s nejstarším synem Karla IV. opravdu pohrávala. S přihlédnutím k dataci rukopisu (1392–1393) však to nejhorší mělo Václava teprve čekat. V roce 1394 byl poprvé zajat šlechtou a pomyslně „začal“ z kola pomalu padat, až byl v roce 1400 z jednoho ze „svých“ trůnů, konkrétně z toho římského dokonce sesazen…

Marek Zágora

Předchozí díly seriálu:

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-rytir-bojujici-se-snekem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-divy-muz-zapasici-s-ceskym-heraldickym-lvem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zvedavci-z-kostela-sv-fides-v-conques/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zajic-slechticem/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-prisera-s-vejirovityma-usima/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-akvamanile-s-nametem-aristotela-a-phyllis/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zapas-psa-s-kockou-ze-svatovitske-katedraly/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-hrad-lasky-%E2%80%93-psi-proti-zajicum/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-pohreb-lisaka-renarta/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-tanec-blaznu/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-naha-zena-letici-na-falickem-zvireti/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-muz-s-nahym-zadkem-na-vezi-radnice/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-carodejinice-na-kosteti/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-ze-by-to-byl-tygr/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-iluminator-a-nezbedna-mys/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-ovineni-opicaci/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-strom-plodnosti/

http://stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-bal-svetlusek/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-%E2%80%9Enecekani-zvedavci%E2%80%9C/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-husy-jako-strazci-hradu/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-lovec-na-strome/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-vevodovi-pejsci/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-kastrujici-se-bobr/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-kral-a-naha-lazebnice/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-zena-vezouci-opileho-manzela-na-trakari/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-%E2%80%9Ekulturiste%E2%80%9C-adam-a-eva/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-giovannino-de-grassi-a-%E2%80%9Ejeho%E2%80%9C-rozverna-abeceda/

http://www.stavitele-katedral.cz/komika-ve-stredovekem-vytvarnem-umeni-souboj-opice-s-jednorozcem/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru